Arkiv: desember 2016

Tvang. Når er egentlig tvang legitimt, spør filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anniken Fleisje. Hun innleder på årets SPS-konferanse. 
UNIFOR. UNIFOR opprettet av UiO flytter investeringer til oljefrie fonds.
Meninger · Molde-debatt. Hallgeir Gammelsæter har lest NIFUs utredning av fusjonsalternativer og er kritisk. Vi er kritiske til hans lesning, skriver fire NIFU-ansatte. 
Tilskudd. En gruppe er nedsatt for å granske private høyskolers tilskudd.
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 
Læring. Studie om økt lærertetthet viste ingen effekt på elevenes læring.
Arbeidsliv. Med 25 prosent midlertidige vitenskapelig ansatte er Universitetet i Bergen verst i hele sektoren. 
Meninger · Molde. NIFU har imøtegått min påstand om at rapporten instituttet nylig har laget for Høgskolen i Molde har faglige svakheter. På generelt plan kan vi være enige om at forskningsarbeid alltid har faglige svakheter, skriver rektor Hallgeir Gammelsæter.  
Internasjonalisering. Antall utenlandske studenter som har blitt utvist fra Norge har tidoblet seg på fem år. Norsk studentorganisasjon vil gi utlendinger automatisk arbeidsvisum når de kommer hit som studenter. 
Helseinnovatørskolen
Meninger · Forskning. Det er de unge forskerne som er fremtiden vår og det er institusjonenes oppgave å vise dem veien, skriver Hilde Irene Nebb og Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Fusjon. På sitt siste møte noensinne ga Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen 1 million til det nye Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. — Helt naturlig, mener snart avtroppende leder Fredrik Bødtker. 
Val. Universitetsstyret ved Universitet i Bergen har vedteke å endra vektinga av stemmene ved rektor- og universitetsstyrevalet i 2017. Styret meiner fordelinga slik den er i dag er udemokratisk. 
Meninger · Barnevern. Førstelektor Jan Storø ved barnevernutdanningen på HiOA reagerer på kritikken av utdanningen. Han mener at en del påstander både er drøye og usanne, men er enig i andre deler av kritikken.  
Budsjett 2017. Regjeringen og V og KrF gir mer kompensasjon for de som taper på den nye finansieringsordningen i uh-sektoren, men øker kravet om effektivisering med 0,3 prosent. Det siste utgjør et økt kutt på 95 millioner kroner for universiteter og høgskoler. 
Jul. For noen studenter kan jula være en ekstra vanskelig tid. — Det er viktig at vi snakker sammen og er åpne om det, sier Halvor Berg Hovind, studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · Svalbard. Realfag og teknologiundervisningen på Universitetet i Oslo legges om, og som endel av omlegging blir studentene tilbudt en ny arktisk profil på utdanningen, skriver dekan og studiedekan, Morten Dæhlen og Solveig Kristensen. 
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Budsjett. Marianne Aasen (Ap) er frustrert over måten budsjettet til Kunnskapsdepartementet blir håndtert, og hun sier det vitner om dårlig politisk håndverk. Fra klokken 10 mandag kan du følge budsjettdebatten på Stortinget. 
Meninger · Skole. Tirsdag, blir nok en ny internasjonal skoleundersøkelse som pleier å skape debatt lagt fram. PISA-testene gir ikke noe heldekkende kvalitetsmål på den norske skolen, skriver Bjørn Smestad, dosent i matematikkdidaktikk på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Fagskoler. Fredag 2. desember la regjeringen fram sin Stortingsmelding om fagskolene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.  
Ranking. Handelshøyskolen BI kommer på 35. plass og Norges handelshøyskole (NHH) tre plasser lenger bak på årets Financial Times European School Rankings.  
FN. HiOAs Rune Ottosen er med i UNESCO-kommisjon ledet av Tora Aasland.
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Tromsø. Både studenter og forelesere deltar i den spektakulære musikkvideoen som medisinstudentene ved UiT Norges arktiske universitet laget til julebordet sitt. Khrono anbefaler. 
Test. Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fagområdene PISA måler - lesing, matematikk og naturfag. Forskerne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd og konkluderer: Vi er på stø kurs. 
Helseforetak. Arbeidsgruppen ledet av Tromsø-rektor Anne Husebekk anbefaler tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene. 
Budsjett. Rektor ved Universitetet i Oslo har aldri tidligere fått et så dårlig budsjett som i 2017. Det ligger an til realnedgang for landets eldste universitet.  
Ikt-strategi. I januar kommer det en ny rapport om ikt-strategien for universitets- og høgskolesektoren. I dag blir styret for Universitetet i Oslo orientert om ulike forslag til ny organisering i sektoren. 
Meninger · Personalpolitikk. Man trenger en sunn debatt om forvaltningen av de viktige menneskelige ressursene på Høgskolen i Oslo og Akershus. Verktøykassen på personalfeltet er antikvarisk, skriver førsteamanuensis Dag Flater Hwang. 
Meninger · PISA. Jeg er enig med Torbjørn Røe Isaksen at det står bra til i norsk skole, og at internasjonale studier bekrefter dette. Men jeg mener Isaksen tar feil når han presenterer dette som noe nytt, skriver stipendiat på HiOA, Tarjei Helleland. 

Sider