Arkiv: november 2016

Historie. Kvinnekamp, aksjoner for selvbestemt abort og velferdspolitikk. På 80 år har de politiske kampene vært mange, og fortsatt må studentene stå på krava, mener studentleder.  
Meninger · Studentboliger. NRKs Dagsnytt 18 bør gå i seg selv og rette opp et inntrykk som verken NRK eller det norske samfunnet bør være bekjent av, mener rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Utdanning. 22 søkere ble til 9 finalister og i kveld blir 3-6 av disse til fremragende sentre for utdanning. På Universitetet i Oslo håper de på et miljø rundt en professor i fysikk. 
Meninger · Provinsielt. Rektor Gunnar Bovim ved NTNU mener vi her oppe i nord er provinsielle. Dette er i så fall en hilsen fra provinsen – til prinsen i Nidaros, skriver ansvarlig redaktør i High North News, Arne O. Holm, i denne kommentaren.  
Meninger · Effektvisering. Universiteter og høyskoler har fått betydelig mer penger enn de har trengt å kutte som følge av effektviseringsreformen, skriver statssekretær Bjørn Haugstad. 
Ny jobb. Likestillingsforkjemper, rektor Curt Rice, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sliter med å oppnå kjønnsbalanse i sin egen ledergruppe. I siste direktørutlysning har han også glemt å oppfordre kvinner spesielt om å søke. Rice beklager glippen. 
 Den verdskjende moralfilosofen Thomas Pogge er skulda for seksuell trakassering i USA og Europa, og er ikkje lenger ønska som leiar i CROP-styret tilknytta Universitetet i Bergen. 
Flyktninger. Diabetes og overvekt øker blant flyktninger og innvandrere etter at de har bodd i Norge en stund. Dårlig kosthold og matvaner er en viktig årsak, og det tror Laura Terragni kan forebygges. 
Likestilling. NMBU inviterer til debattmøte om kjønnsbalanse mandag.
På Høyden
Ansettelsesprosess. 33-åringen med doktorgrad-ambisjoner fikk jobben foran 60-åringen med lang undervisningserfaring. Høgskolen i Bergens ambisjoner om å bli universitet ligger bak, mener saksøkeren. 
Utdanning. Under den store utdanningsfesten til NOKUT 1. november delte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut prisen for beste utdanningskvalitet. Vinner ble NBMU: Action Learning Model for Sustainable Development. 
Utdanning. Tirsdag kveld ble det offentlig hvilke fire som kan kalle seg senter for fremragende utdanning i fem år framover i tid. UiO, to ganger NTNU og Høgskolen i Lillehammer er vinnerne. 
Økonomi. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus ber om nær 300 millioner kroner i ekstra midler fram mot 2020. 
Meninger · Lærerutdanning. Mattekravet svekket ikke læreropptaket ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2016, skriver instituttleder Odd Arne Thunberg. 
HiOA. Mandag stengte studentombudet på Høgskolen i Oslo og Akershus dørene for nye henvendelser. Grunnen er usikkerhet om hva som skal skje med ombudsordningen neste år. Studentene er bekymret. Rektor tar for gitt at det holdes åpent. 
Meninger · Humaniora. I dette åpne brevet til kunnskapsministeren utfordrer gründer-humanistene, Espen Brevik Knoll og Yrjan Kvam, Torbjørn Røe Isaksen og hans syn på humaniora. 
Meninger · Nikab. I forbindelse med et eventuelt forbud mot nikab bør vi se på hva forskningen sier, slik rektor, Curt Rice, påpeker. Medisinsk forskning viser til mulige helseskader ved bruk av nikab, og sosiologene teller nikabkledde, skriver Anne Birgitta Nilsen. 
Utdanningskvalitet. Undervisning bør være underlagt de samme kravene til kvalitet som forskning, var gjennomgangstonen på NOKUTs utdanningskonferanse onsdag. 
Meninger · Ytring. Roger Hestholm ved Høgskulen i Sogn og Fjordan reagerer på debatten om ytringsfridom i akademia og meiner at han og kollegaene hans blir hengd ut i ein nasjonal mediegapestokk. Han tar til motmæle både mot Georg Arnestad, Bjørn Haugstad, Knut Olav Åmås og Khronoredaktør Tove Lie i dette innlegget. 
Film. Bone Tomahawk kom akkurat tidsnok til Norge. Fire dager før amerikanerne skal velge sin neste leder, får vi mulighet til å sjekke om de fremdeles forteller de gamle fortellingene om seg selv. 
Meninger · Utdanning. Miljøene som har fått senterstatus er helt i verdenstoppen når det gjelder utdanning, skriver NOKUT-direktør Terje Mørland om de fire nye sentrene for fremragende utdanning. 
Økonomi. Tiltak som kan hjelpe Høgskolen i Oslo og Akershus til å bli universitet står øverst på lista når strategimidlene for 2017 skal deles ut. Søknader på i alt 143 millioner er kommet inn, men langt fra alle får. 
Meninger · Utveksling. Problemene med studentboliger skyldes ikke internasjonale studenter, men har kommet fordi studentene har vært budsjettapere hvert eneste år så langt tilbake de fleste av oss kan huske, skriver ledere for Liberal liste på UiO. 
Høyskolen Kristiania
Tvistesak. En student saksøkte Høyskolen Kristiania fordi de krevde at hun skulle betale semesteravgift, ettersom hun sa fra seg plassen etter fristen. Kvinnen vant fram.  
Styremøte. Fredag var det styremøte på Høgskolen i Oslo og Akershus. Khrono dekket møtet direkte som varte fra 9-14.45. 
Meninger · Budsjettet. Fem rektorer på landets eldste universiteter poengterer at de mener forslag til statsbudsjett er et steg i riktig retning, og taler de yngste universiteter midt i mot. 
Narvik. Student ved Universitetet i Tromsø ble tirsdag drept. Navnet er frigitt.
Humaniora. Arbeiderpartiets Marianne Aasen stiller spørsmål til kunnskapsministeren om kuttene i humanistiske fagtilbud som er foreslått ved universitetet i Tromsø. 
Elections. Student parliament elections at HiOA are done, and out came the first non-Norwegian speaking parliament member: Ugandan student Henry Mutebe. 
Valg. De øverste studentdemokratiene har lenge hatt laber valgdeltakelse. Nå kan det imidlertid se ut til at trenden snur på universitetene, med unntak av NTNU

Sider