Arkiv: august 2016

Tyrkia. Utenriksminister Børge Brende og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer rektorbrevet om Tyrkia med at de deler bekymringen. 
Utvikling. Det er ikke bare enkelt å være nettstudent når man må kjøre 16 km hver vei med motorsykkel på en gjørmete, humpete sti for å komme til et sted med nett. Slik er det for masterstudenten Ram Prasad Aryal i Dhading-provinsen i Nepal. 
Utvikling. I et klasserom bak tunge, mørkerøde gardiner på Medha Secondary School i byen Bhaktapur underviser mattelærer Mina Suwal i geometri. Før og etter jobb tar hun master i matematikk for lærere.  
Utvikling. — Det er vanskelig å ta en master på nett, men det er den eneste muligheten jeg ser, sier Roseta Dela Rosa Tamang. 
Utvikling. Saru Bhatta (23) kom inn på master, men uten nett og pc hjemme blir det for vanskelig for henne. 
Meninger · Tyrkia. Rektorene Dag Rune Olsen og Mari Sundli Tveit er glad for svar fra regjeringen om Tyrkia, og trekker fram at det også er viktig at det øves press gjennom EUs kanaler. 
Tyrkia. En rekke organisasjoner og Høgskolen i Oslo og Akershus møter i dag utenriksminister Børge Brende for å diskutere situasjonen i Tyrkia. 
Tyrkia. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, forteller om et konstruktiv møte med en engasjert utenriksminister Børge Brende, der situasjonen i Tyrkia stod på dagsorden. 
Opptak. 164 potensielle studenter på Høgskolen i Sogn og Fjordane fikk feilaktig beskjed om at de hadde fått studieplass. 
Bistand. Hvert tredje skolebarn i Afrika sør for Sahara lærer verken å skrive, lese eller regne på skolen. Globalt puttes milliarder av dollar inn i et skolesystem som fungerer svært dårlig. Norske myndigheter må våkne. 
Webomterics. Universitetet i Oslo er det mest synlege universitetet  i Norden på internett.   
India. Indiske universiteter dropper både Oxford-hatten og den mørke kappen. 
Meninger · Utdanning. Examinations results a sign of a national disaster; need for reflection on language issues in education in Uganda, writes Henry Mutebe, post graduate student, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. 
Meninger · Eksamen. Fag- og forskingspolitisk ansvarleg i Studenttinget NTNU, Stein Olav Romslo, argumenterar mot automatisk grunngjeving for karakterar. 
Meninger · Turkey. Rektor of the University of Oslo, Ole Petter Ottersen, call upon the Turkish authorities to adhere to the principles set out in the Yerevan communique and in the Statement of the Magna Charta Observatory.  
Utvikling. Høgskolen i Oslo og Akershus driver ikke med bistand, ifølge dekan Knut Patrick Hanevik. 
Nye ledere. På Nord universitet skal de i løpet av høsten ansette fem dekaner og to prorektorer. Rektor Bjørn Olsen håper på mange gode søkere. 
Rød. Studentpolitiker Jor Hjulstad Tvedt er ny i sentralstyret i Rød Ungdom.
Meninger · Eksamen. Begrunnelse på eksamenskarakteren er nødvendig for at læringsprosessen ikke skal stoppe opp etter endt eksamen, skriver Marte Øien.  
Opptak. Dei 164 studentane som fekk feilaktig beskjed om studieplass ved Bachelor i sosialt arbeid, fekk ikkje medhald i klagenemnda. 
Kvalitet. Unge studenter fullfører en lang høyere utdanning raskere nå enn for ti år siden,viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 
Meninger · Kjønnspoeng. Studentleiarar på NTNU vil ikkje ha kjønnspoeng ved opptak til høgare utdanning og forklarer her kvifor. 
Matte. Skyhøy strykprosent på forkurs i matematikk for lærerstudenter. Bare 118 av de 485 som gikk opp til eksamen besto prøven.  
Struktur. Om en knapp måned skal fusjonsforhandlingene mellom Hedmark og Lillehammer være ferdige. Deretter starter de med universitetssøknad. 
Meninger · Kompetanse. Rektor på Høgskolen Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt, trekker fram at det er betydelige forskjeller i Kommune-Norge på kompetanseområdet. 
Meninger · Eksamen. Ole Marius Svendsen, fagansvarlig hos Nito-studentene argumenterer for at begrunnelse for resultat på eksamen kan gi bedre selvinnsikt. 
Krattfjerner. Tre geiter er tatt inn på prøve ved Høgskolen i Molde for å fjerne busker og kratt.  
Meninger · Rangering. Tettere samarbeid med næringslivet ville gjort utdanningene bedre og kunne ført Universitetet i Oslo høyere opp på internasjonale rangeringer, skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus. 
Forkurs. Matteeksamen der 3 av 4 lærerstudenter ikke klarte å løse oppgaven har fått kritikk. Utdanningsdirektoratet mener det var «en ordinær eksamen». Her kan du lese og bedømme oppgavene selv.  
Nytt navn. Høgskolene i Lillehammer og Hedmark inviterer til navnekonkurranse om hva en fusjonert høgskole/universitet skal hete. Blir det Birken eller Mjøsa?  

Sider