Arkiv: mai 2016

Meninger · Innlegg. I stedet for å stille krav om spesielle norskferdigheter for å kunne bli ansatt i barnehagen, anbefaler en gruppe ansatte ved Institutt for barnehagelærerutdanning norskkurs for flerspråklige ansatte som allerede arbeider i barnehagen. 
Tilstandsrapport. Norske universiteter og høgskoler mottok i alt 427 millioner kroner fra EU ifjor. Det er for lite, ifølge kunnskapsministeren. 
Tilstandsrapport. Frafallet i høyere utdanning holder seg stabilt høyt. Rundt 40 prosent faller fra, men halvparten av disse velger seg andre utdanninger som de fullfører. 
Forskning. Det skrives for mange og for dårlige søknader om forskningsmidler, mener dekan Ann-Helén Bay ved Fakultet for samfunnsfag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Tilstandsrapport. Landets universitets- og høgskoletopper er samlet på Universitetet i Oslo for å diskutere tilstanden i høyere utdanning og forskning i dag. Debatten kan du følge direkte her.  
Meninger · Blogg. Ambisjonene er klare, men dagens rapporter viser at vi har noe arbeid igjen. Tør vi å prioritere kvalitet i forskning og utdanning, spør rektor Dag Rune Olsen i denne bloggen. 
Meninger · Innlegg. Ledere i akademia opplever ofte å komme i et krysspress mellom profesjonell ledelse og faglig legitimitet, skriver Kristel Skorge (bildet) og Solveig Svantesen. 
Valg. Onsdag skal Studenttinget på NTNU velge til to plasser i arbeidsutvalget. En av kandidatene stiller fra Ålesund. 
Økonomi. Norske universiteter og høgskoler har 5,8 milliarder kroner stående som ubrukte midler og summen er økende. 
Deltid på twitter. Rektor ved HiOA, Curt Rice, har ertet på seg flere tidligere og nåværende studentpolitikere på Twitter, og blir beskyldt for arroganse. Tema er jobb ved siden av studiene.  
Meninger · Innlegg. I beste fall er det ennå ikke for sent for de norske universitetene å berge en druknende faglig styring, skriver NTNU-professor Aksel Tjora. 
Meninger · Klima. — Vi kan ikke lenger lene oss på at politikere vil løse klimakrisen, skriver leder og nestleder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 
Studentvalg. Michael Melbye tok gjenvalg, og hadde seks motkandidater på ledervervet. Hele 19 kandidater stilte til arbeidsutvalget. 
Valg. Nestleder tar over ledervervet på NMBU for å ferdigstille organiseringen.
Pengar. Regjeringa løyver til saman 30 millionar kroner til prosjektet Saving Oseberg. Det kunngjorde kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Vikingskipshuset. 
Tilstandsrapport. — Det er uten tvil typisk norsk å være middelmådig, sa IT-gründer Shahzad Rana og hadde dermed svart på statssekretærens spørsmål. Rana er ikke imponert over høyere utdanning i Norge. 
Nye jobber. 11 menn og 5 kvinner har søkt seks lederstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Sju vil bli viserektor for forskning, men ingen utfordrer Kristian Bogen som prorektor.  
Meninger · Innlegg. «Ansvar for eiga læring» skal ikkje vera ei kvilepute for oss som utdanningsinstitusjon, skriv viserektor for utdanning ved universitetet, Oddrun Samdal. 
Struktur. Det følger en rekke vilkår med på kjøpet dersom Universitetet i Bergen skal overta Kunst- og designhøgskolen. 
Fusjon. Plattforma for Vestlandshøgskulen er klar. Rektor blir i Bergen og hovudmålet blir nynorsk. 
Meninger · Innlegg. Hvis Høgskolen i Lillehammer vedtar å legge ned studiet film- og tv-vitenskap, da bør vi ved Høgskolen i Oslo og Akershus kjenne vår besøkelsestid. Vi setter i gang her, oppfordrer førstelektor Jan Storø. 
Fiskerihøgskolen
Studier. Nedgang i oljebransjen er trolig blant årsakene til at Norges fiskerihøgskole i Tromsø har fått kraftig økning i antall søkere. 
Meninger · Innlegg. Fordelen med Hovedstadsuniversitetet er at man skjærer klar av Aker-systemets kommersielle interesser , et dubiøst profesjonsbegrep og svevende stjerner i verdensrommet, skriver Dag Gjestland om sitt navneforslag. 
Navn. Det er ikke enkelt å finne nytt navn på Høgskolen i Oslo og Akershus, viser det seg. Noe navnevedtak blir det ikke på styremøtet 10. mai. 
Fusjon. Fusjonsrektorane på Vestlandet er svært nøgde med framlegg til fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen etter krevjande forhandlingar. Sjølv rektor Johann Roppen i Volda kunne - nesten - tenkt seg å vore med no.  
Volda. Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er ansatt som ny leder for medieutdanningen i Volda.  
Valg. Amanda Giske fra den tidligere Høgskolen i Ålesund og Marte Øien ble valgt inn som heltidstillitsvalgte i Studenttinget NTNU denne uka.  
Master. Janne Guttorm (25) og Tina Myreng (25) er overbevist om at deres 5-årige lærermaster gjør at de får høyere status.  
Ombud. Styret ved Universitetet i Oslo sendte forslag til mandat for et vitenskapsombud tilbake til administrasjonen, for endringer og ny behandling i juni.  
Deltid. Universitets- og høgskolerektorer mener aktive studenter kan klare både deltidsjobb og fulltidsstudier. Men jobben med måte.  

Sider