Arkiv: mars 2016

Sykepleie. Kan man gå gjennom tre års sykepleieutdanning uten å sette en eneste sprøyte? Ja, mener kritiker og førsteårsstudent Cathrine Krøger. Nytilsatt instituttleder, Unni Hembre, rister på hodet. 
Ny direktør. Egil Trømborg har vært dekan i sju måneder på Høgskolen i Oslo og Akershus, og er snart den med lengst fartstid i egen toppledelse. Ny fakultetsdirektør og en seksjonssjef ble ansatt mandag. 
Lærerdebatt. Lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus får så hatten passer av toppsjefen for lærerne i Oslo kommune. Dekan Knut Patrick Hanevik gir henne rett, ihvertfall på noen punkter. 
Instituttene. I dag legger Norges forskningsråd fram en ny rapport om de tekniske-industrielle instituttene. En kritisk merknad er at man har for mange små institutter som er for spredt og samarbeider for lite. 
Valg. Ni lister stiller til valg til Studentparlament ved Universitetet i Oslo. Hans Christian Paulsen ønsker gjenvalg, og vil nå bli leder. 
Søkerliste. 13 søkere til stillingen som direktør for kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus er konfidensielle. Selv kommunikasjonsfolkenes egen forening reagerer på manglende åpenhet.  
Meninger · Sykepleie. Professor Per Nortvedt understreker at studentenes kritikk av utdanningen for sykepleiere må tas alvorlig. 
Kvalitet. Altfor hjemmekjære studenter er et av de største problemene Høgskolen i Oslo og Akershus har, ifølge kvalitetsrapporten for 2015. 
Innovasjon. NTNU Discovery har vært fødselshjelper til 100 ulike prosjekter basert på forskningsresultater fra universitetet. Verdenssuksessen Kahoot er en av dem.  
Meninger · Tidsbruk. Lærarstudentar med ambisjonar? Det finn du på Høgskolen i Oslo og Akershus sjølv om ikkje dekan Knut Patrick Hanevik trur det, skriv lærarstudent Sunniva Braaten. 
Lederkrav. Noen har blitt både opprørte og søvnløse etter at styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtok strengere kompetansekrav for å få en dekanstilling. 
Meninger · Sykepleie. Cathrine Krøger følger opp kritikken av sykepleieutdanningen på HiOA i Aftenposten 26. Kritikken og diskusjonene som nå pågår gir oss ekstra inspirasjon til endring, skriver dekan Gro Jamtvedt og instituttleder Unni Hembre. 
Gransking. Det nasjonale granskingsutvalget har sagt ja til å granske den rekordstore publiseringen til en forsker ved Universitetet i Agder. 
Klage. NTNU betalte PRforlaget 170.000 kroner for å skrive klage på NRK Brennpunkt til Pressens faglige utvalg. Klagen ble behandlet to ganger uten at NTNU fikk medhold. 
Regnskap. Høgskolen i Oslo og Akershus hadde planer om å la sine ubrukte midler fra tidligere år få ben å gå på i 2015, men det gikk ikke helt etter planen. 
Fusjon. Høgskolen i Molde har spurt NHH om dei er interessert i fusjon. I alle fall berre i ein delt høgskule, trur NHH-rektoren. 
Meninger · Studieinnsats. Bjørn Ervik på Høgskolen i Oslo og Akershus imøtegår påstander om unøyaktigheter i målinger av lærerstudentenes studieinnsats. 
Master. Litt flere vil ta master ved Høgskolen i Oslo og Akershus i år, men fortsatt sliter mange av programmene med å få nok søkere. Noen har mindre enn én søker per plass. 
Gaming. Konkurranseånden har samlet omtrent 70 studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus en lørdag kveld. Ikke for å konkurrere i fotball eller lacrosse, men verdens største online dataspill: League of Legends. 
Ombud. Både studenter og tilsatte mener at studentombudet fyller et rom i organisasjonen. Første årsrapport viser at det var langt flere henvendelser hos HiOA-ombudet enn ved Universitetet i Oslo. 
Forskning. Stiftinga ALS Norsk Støttegruppe har delt ut 2,75 millionar kroner til fire norske forskarar som nettopp har sett i gang banebrytande forsking på nervesjukdomen ALS
Fusjon. Kunst- og designhøgskulen i Bergen og Griegakademiet kan saman bli Universitetet i Bergen sitt sjuande fakultet. 
Kompetanse. — Jeg mener det er viktig og riktig å heve anseelsen til førstelektorer og dosenter og gjøre dem til noe mer enn «de som ikke har doktorgrad», sier NTNU-rektor Gunnar Bovim 
Ledelse. Tillitsvalgte ved NMBU i Ås beskylder Kunnskapsdepartementet for både kuppforsøk og dobbeltspill etter at departementet slår fast at universitetet har ansatt rektor. Over 800 ansatte krever valgt rektor.  
Meninger · Rektorstrid. Om rektor taper denne saken i styret 10.mars, er dette en alvorlig mistillit til rektor. Vi ser det som naturlig at vår valgte rektor Mari Sundli Tveit i så fall trekker seg, skriver tre professorer om striden rundt valgt eller ansatt rektor ved NMBU i Ås. 
Meninger · Fusjon. Forskerforbundet på Høgskolen i Bergen skriver åpent brev til politikerne i Hordaland om fusjonsuro på Vestlandet. 
Struktur. Trass i planar om eit felles styreseminar er det ingen teikn på at Volda vil vere med i ein fusjon på Vestlandet. 
Meninger · Fusjoner. Det har vært mange samtaler mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer det siste halve året. I dette innlegget forklarer rektor Anna L. Ottosen ved Høgskolen i Hedmark om bakgrunnen for disse samtalene og hva hun tenker om veien videre. 
8. mars. Mannlige studenter leverer mer stryk enn kvinner. På bioteknologi og kjemi ved Høgskolen i Oslo og Akershus er forskjellen rundt 8 prosentpoeng. Forsker mener skjevheten skyldes at gutta velger fag med mer stryk. 
Universitet. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, sender en foreløpig søknad om å bli universitet denne uken, selv om nye kriterier for å bli godkjent som universitet ikke er klare. 

Sider