Arkiv: september 2015

Fusjon. Bjørn Stensaker er reisende i fusjonskompetanse, og mener det er ekstra grunn til å være oppmerksom når flere enn to parter skal fusjonere. 
Forskning. I 15 år har ekteparet og psykologiprofessorane Kristine Walhovd (38) og Anders Fjell (41) forska på utviklinga av hjernen gjennom heile livsløpet. No blir arbeidet deira heidra med UiOs forskingspris. 
Universitet. Den nye ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil følge Høgskolen Sørøst-Norge og sende søknad om akkreditering som universitet våren 2016. 
Anke. Fungerende instituttleder på det nye sykepleieinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Dag Karterud, må tre til side og overlate jobben til ekstern søker Unni Hembre. 
Meninger · Universitet. Curt Rice vil at Høgskolen i Oslo og Akershus sender søknad om å bli universitet allerede våren 2016. Her forklarer han hvorfor. 
Campus. Mariann Hole har vært eiendomsdirektør på HiOA i vel to år. To toppdirektører er borte og dermed har Hole utvida arbeidsområder og fullmakter. 
Opprykk. Fra 15. september blir det vanskeligere å få opprykk innen høyere utdanning og forskning.  
Ung. Ungdom fra ressurssvake familier har dårligere psykisk helse enn andre. De har også lavere utdanningsambisjoner, trener mindre, deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter og blir oftere mobbet. 
NTNU-fusjon. Forslaget til ny og strengere studieforskrift i nye NTNU vekker sterke reaksjoner. Det kan bli lettere å miste studieretten, og studentene kan få maksimalt tre forsøk på å bestå en eksamen. 
Ranking. — Universiteta som lykkast internasjonalt, lykkast òg nasjonalt og regionalt, sa UiO-rektor Ottersen på universitetets årsfest onsdag. 
Studiestart. For internasjonale studenter, og de som kanskje vil reise ut.
Kvalitet. I tre dager i midten av september skal Høgskolen i Oslo og Akershus opp til ny eksamen hos kvalitetsvokterne i NOKUT. Denne gangen satser høgskolen på å stå. 
Bibliotek. Bibliotekar Effat Zahedifar kom fra Iran til Norge i 2008. På jobb snakker hun ofte persisk med studenter, og nå låner hun ut bøker på morsmålet. 
Universitet. Rektor Curt Rice setter alt inn på at Høgskolen i Oslo og Akershus skal bli universitet fortest mulig. Men hva skal barnet hete? 
Bislet. The international students got to meet the linguist, the feminist, the immigrant and the principal Curt Rice at Samfunnet Bislet during the Language Café. 
Innsamling. Akademikere i Oslo, Agder og Bergen har opprettet egne innsamlingsaksjoner til støtte for flyktninger. 
Sør-Sudan. Høgskolen i Oslo og Akershus, med professor Anders Breidlid i spissen, har fått NORAD-støtte til å etablere nytt masterprogram i Juba, Sør-Sudan. 
Struktur. Frå Stavanger i sør til Volda i nord: I dag er rektorane frå utdanningsinstitusjonane kalla inn til møte for å diskutere korleis den framtidige strukturen på Vestlandet skal bli. Møtet skal vare til tysdag. 
Barnevern. Private tjenester i barnevernet er sjudoblet de siste ti åra.
Ulykke. På ett år har to UiB-studenter omkommet etter tur i norsk natur.
Forskning. Universitetet i Oslo høster mest penger til flest prosjekter, men Universitetet i Bergen har best gjennomslag i EU-programmet Horisont 2020. Statssekretær Bjørn Haugstad ønsker seg enda bedre gjennomslag. 
Navn. Rektor Ole Petter Ottersen ber Høgskolen i Oslo og Akershus unngå Oslo i navnet sitt hvis høgskolen får universitetsstatus. 
Ny rektor. Tidligere adm.dir ved Handelshøyskolen i Bergen, Ole Hope, er en av fem som ønsker å bli ny rektor ved Universitetet i Nordland.  
Struktur. Høgskulane i Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og Bergen går saman om ei utgreiing som kan ende i eit nytt storuniversitet på Vestlandet. 
Universitetssøknad. Nye regler for å bli universitet trer i kraft tidligst 1. april 2016. Det kan bety at de store høgskolene på Østlandet blir vurdert etter gamle og ikke nye strengere regler hvis de er raske med søknadene. 
Utdanning. Ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU) blir permanent. Det lover statssekretær Bjørn Haugstad. 
Journalistikk. Prisvinnende filmskaper Deeyah Khan viste film.
Valg 2015. Venstres ungdomskandidat, Morten Grinna Normann, synes det er på høy tid at Oslo lager en egen melding for byens 70.000 studenter. 
Meninger · Barnehage. Utdanningsdirektoratet sa nei i vår, men i dag ble det klart at Oslo kommune vil ha pilotprosjekt på utdanningsbarnehager, skriver førstelektor Kristin Holte Haug. 
Meninger · Mangfold. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, blogger om mangfold: #allmalepanel og #allwhitepanel.  

Sider