Arkiv: juli 2015

Studiekvalitet. I dag tar Therese Eia Lerøen over som leder for landets over 200.000 studenter. Ambisjonen hennes er å gjøre studentenes hverdag bedre. 
Ledelse. Tilsettingsutvalget på Fakultet for helsefag greide ikke å ansette leder for det nye, store sykepleieinstituttet under sitt møte tirsdag. Nå er saken anket til høgskolestyret. 
Meninger · Læring. Høgskolen vakler mellom fortid, nåtid og framtid. Fortida er de gamle profesjonsutdanningene. Nåtida et usikkert universitetsprosjekt. Framtida et globalt og digitalt utdanningsmarked, mener Tord Høivik. 
Ny sjef. Alexandra Bech Gjørv er den nye toppsjefen i SINTEF fra januar 2016.
Styre. Universitetstilsette skal sitja i fleire høgskulestyre dei neste fire åra. — Eg er ingen agent, seier professor Endre Brunstad. 
Digital læring. Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret. 
Ny rektor. Et delt styre ved Universitetet i Agder har godkjent valgresultatet som gjør at Frank Reichert overtar som rektor fra årsskiftet. 
Organisasjon. Større myndighet til fakultetene ved HiOA er utsatt med et halvt år. Først da kan de få myndighet til selv å bestemme innholdet i masterstudiene sine. 
Jobb. I løpet av ett døgn ble han lam fra brystet og ned. Uten forvarsel, 18 år gammel. Nå har han tatt to bachelorutdanninger på HiOA og er klar for jobb. I konkurranse med 15.000 andre funksjonshemmede. 
Ny ledelse. Nina Waaler tiltrer som prorektor for utdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1.august. Bedre kvalitet i alle ledd, økt synlighet og tettere kontakt med arbeids- og næringslivet er noen av målene hennes. 
Konferanse. I år legger Høgskolen i Oslo og Akershus sin kunnskapskonferanse til Arendalsuka, i konkurranse med blant annet Universitetet i Agder, som har konferanse samme dag. 
Student. Fem studenter er med i finalen om å bli årets student på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vinneren blir offentliggjort i august. 
Lærer. Fra 1. juli har Pedagogstudentene fått ny leder i Silje Marie Bentzen.
Friminutt. He would have gone to a special school, and definitely not studied business, but his parents refused to let his disability become just that - a disability. 
Fusjon. Avtroppende rektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland, vet at det kommer en innkalling til departementet i det nye studieåret. Men det blir ikke hun som reiser over fjellet. 
Etikk. Forskere som blir dømt for vitenskapelig uredelighet, risikerer karrierestopp og rettslige etterspill. Men har ingen klagevei. — Et spørsmål om rettsikkerhet, mener Jan Fridthjof Bernt. 
Ledelse. Prorektor Olgunn Ransedokken mener de gamle universitetene, Oslo og Bergen, bør ta en ekstra titt mot NTNU og det de får til i Trondheim. 
Meninger · Oppsummert. Khrono går fortsatt over all forventning.Her oppsummerer Khronoredaktør Tove Lie første halvår og diskuterer bl.a. hva som er god nok kvalitet i høyere utdanning. 
Lærer. Senterpartiet vil ha obligatorisk praktisk-estetisk fag i lærerutdanningen.
Struktur. Påtroppende generalsekretær i UHR, Alf Rasmussen, tar strukturendringene i universitets- og høgskolesektoren med knusende ro. 
Utestengt. De to iranske NTNU-stipendiatene nådde ikke frem med sitt søksmål for å få oppholdstillatelse i Norge. Nå anker de saken. 
Studentleder. For to år siden var Tord Øverland langt nede i kjelleren. I dag kan han se tilbake på et heseblesende år som studentleder på landets største høgskole, og han høster toppkarakterer for innsatsen. 
Matte. Strykprosenten i matematikk blant lærerstudentene på Høgskolen i Oslo og Akershus er på stigende kurs. Nå ligger den på 39,8 prosent. 
Hovedopptak. Flere søkere enn noen gang har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Det viser tall fra Samordna Opptak. 
Friminutt. Oddvar Kværnhaug (70) er lidenskapelig opptatt av to ting: Dans og opptak til høyere utdanning.  
Opptak. Studentledere er bekymret for at høgskoler og universitet gir tilbud til langt flere studenter enn de har plass til. 
Struktur. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lover at det kommer flere fusjoner, en god forklaring på pengefordeling og at han ikke skal sitte stille og vente på kvalitetsmeldingen. 
Student. Av landets tre største byer er Trondheim best og Bergen dårligst på dekningsgrad av hybel per nye student.  
Fusjon. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt eksterne styremedlemmer til et fellesstyre som har ansvaret for sammenslåingen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT).  
Etikk. Kunnskapsministeren varslet i juni at det kommer forslag til endringer i lov om forskningsetikk. Nå er forslagene sendt ut på høring med svarfrist 31. oktober. 

Sider