Arkiv: mai 2015

Friminutt. Når Vilde Folland ikke jobber med barn, eller studerer på Høgskolen i Oslo og Akershus, arrangerer hun landets største 1.mai-fest i Oslo. 
NorskArt. Stadig flere studenter dra utenlands for å studere. I England kan de gjøre mer enn å pugge pensum. Stille ut kunst for eksempel.  
Meninger · Valg. Styret har et hovedansvar for at fokus og ressurser rettes inn mot videreutvikling av utdanning og forskning, skriver førsteamanuensis Ursula Småland Goth, som stiller som kandidat til plass i høgskolestyret ved HiOA. 
Nepal. Doktogradsstipendiat ved HiOA, Shesha Kanta Pangeni, sov ikke på tre dager etter at jordskjelvet rammet hjemlandet hans. Nå ber han folk gi penger til Røde Kors for å hjelpe.  
København. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, har besøkt Københavns Universitet og fortalt om forsvarsalliansens store hodepiner i øst og syd. Her er «åtte av de mest bemerkelsesverdige sitatene fra seansen». 
Klage. Høgskolens egne regler tilsier at karakterklager som standard skal besvares senest fire uker etter klagefristens utløp. Likevel må enkelte studenter vente i månedsvis før de får klagen sin behandlet. 
Studier. Nyutdannede barnevernskandidater fra Høgskolen i Oslo og Akershus kan ikke nok om saksbehandling og konfliktløsning, viser undersøkelse hos arbeidsgivere. 
Tilstandsrapport. På 10 år ha antall byråkrater i akademia økt med over 50 prosent. Faglige ansatte med 31 prosent. HiOA må kutte 140 administrativt tilsatte for å ligge på landssnittet. 
Tilstandsrapporten. Kunnskapsministeren vil at norske studenter skal skjerpe seg og i større grad fullføre på planlagt tid. 
Ny jobb. Assisterende høgskoledirektør Torbjørn Larsen har sagt opp jobben sin ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å bli ny ikt-direktør i Nav. 
Meninger · Byråkrater. Læringsdirektør Lars Egeland mener bibliotekansatte må bli en del av de faglige tilsatte på høgskolen. I dag regnes de som administrative. 
Tilstandsrapporten. Langt flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt innen høyere utdanning. Forskjellen er særlig stor blant forskere og undervisere. 
Meninger · Styrevalg. Førsteamanuensis Clas Jostein Claussen stiller som kandidat i styrevalget ved HiOA og ønsker mer satsing på direkte arbeid med studenter. 
Ny ledelse. Slik innstillingen til ny ledelse ved HiOA ser ut nå er 2 av 7 kvinner. Tre kandidater står ikke på noen offentlig søkerliste. To fortsetter i sin nåværende stilling. 
Nepal. Nepalesiske studenter fortalte om ødeleggelser i hjemlandet, men også om håp for framtiden. 
Forskning. Morten Dæhlen og Hans Petter Graver er to av rundt 50 forskere som har publisert artikler i det kritiserte tidsskriftet Public Service Review. Dæhlen innrømmer at han ble lurt.  
Kor. Landets største høgskole har sitt eget kor, Bislet-bækkens (u) blandede. De vil gjerne ha flere medlemmer, og i dag torsdag er det konsert i Festsalen, Pilestredet 52. 
Meninger · Valg. Det er viktig å finne en fornuftig arbeidsdeling mellom fellesadministrasjonen og fakultetene, skriver Anne Bjørtuft, jurist i FoU-seksjonen og kandidat i styrevalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Ledelse. Det er fire søkere i snitt til de 15 utlyste stillingene som instituttledere på Høgskolen i Oslo og Akershus. Tre av instituttene har bare én søker. 
Meninger · Ledelse. Alle ønsker å være med der det er spennende faglige prosesser og artige prosjekter. Kvalitet, utvikling og fornying er smittsomt, mener professor Åge Garnes. 
Struktur. Påtroppande rektor i Volda og attvald rektor i Molde ventar spente på ein date med påtroppande rektor i Lillehammer, Kathrine Skretting. Dei har ein allianse å tilby. 
Fusjoner. Norge kan få sitt første profesjonsuniversitet allerede fra 1. januar 2016, hvis Høgskolen i Vestfold og Buskerud og i Telemark får det som de vil. NOKUT tror ikke det er mulig. 
Struktur. Styret ved NTNU vedtok fredag å vrake forslaget om å opprette et flunkende nytt styre for Midlertidige NTNU. I stedet vedtok man å forlenge egen virkeperiode. 
Meninger · Struktur. «Tillitsbrudd» og «krise» er karakteristikker studentlederne, Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden, bruker om NTNU-styrets vedtak om å fortsette selv heller enn å opprette et nytt fusjonsstyre. 
Meninger · Nord. Studenter ved Norges nordligste universitet er oppildnet av ferske næringslivstall når de optimistisk skriver om framtidige muligheter i egen region. 
Professor. Regjeringens forslag om å fjerne rett til opprykk til høyere stilling etter ekstern kompetansevurdering, vil gjøre det vanskeligere å bli professor og forslaget får støtte fra universitetene.  
Studentpolitikk. Nyvalgt studentleder i Nord-Trøndelag, Kevin Hovdahl Holmli, trekker fram en spennende strukturdebatt som et viktig argument for å bli studentpolitiker på heltid akkurat nå. 
Barnehage. Høgskolelektor Marit Granholt er kåret til årets barnehageinspirator. Granholt er ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Arbeidsmiljø. Rapporten fra konsulentene i PwC er gjennomgående kritisk til høgskolens håndtering av bekymringsmeldinger og arbeidsmiljøsaken ved et av fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Arbeidsmiljø. Ansatte og tillitsvalgte håper høgskolen tar til seg lærdommen som PwC-rapporten peker på når det gjelder håndtering av arbeidsmiljøsaker og bekymringsmeldinger. 

Sider