Arkiv: september 2017

Likestilling. Dekan på Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo, Dag Michalsen, beklager i en epost til alle ansatte at seksuell trakassering har forekommet. Og han forteller om flere tiltak. 
Pris. Norges musikkhøgskole er eneste skandinaviske finalist i en ny, internasjonal konkurranse om fremragende utdanning.  
Toppmøte. Hvordan kan utdanning forebygge ekstremisme og polarisering, er temaet på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens toppmøte med utdanningssektoren. Hovedinnleggene kan du se her direkte fra 13.00. 
#studentleder. Studentleder Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder fatter ikke hvorfor ikke politikerne ser potensialet i heltidsstudenten. 
Årsfest UiO. Universitetet i Oslo feiret seg selv fredag, blant annet med å hedre Thomas Hylland Eriksen og Bernt Aardal, for deres innsats innen forskning og formidling. 
Meninger · Praksis. Volda-student Pål Jonas E. Mundal etterlyser et bedre sikkerhetsnett for studenter som av ulike årsaker stryker på praksis. Han mener det ikke alltid er studentene det står på. 
Meninger · Studiekvalitet. Rødt har et langsiktig mål om fullstipendiering av alle studenter, men ønsker i første omgang at studiestøtten økes til 2,5 G, samt at låneandelen reduseres til 40 prosent, skriver nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. 
Statsråd. Henrik Asheim blir vikar for kunnskapsministeren, som skal ha pappaperm.
#studentleder. Jonas Wettre Thorsen ved NMBU vil ha heltidsstudenten og friere rammer for forskningen. Begge deler handler for ham om å kunne utforske, lære og vokse - friere enn det man kan nå. 
Trakassering. Det er grunn til å tro at det finnes mørketall om seksuell trakassering også på landets største høgskole, mener rektor Curt Rice, som vil sette i gang en undersøkelse for å avdekke mulige tilfeller. 
Meninger · Innovasjon. Innovasjonsforskningen viser at de største kildene ikke er universiteter, høgskoler og institutter. Det er helt greit. Det er slik det skal være, skriver administrerende direktør Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. 
Fusjon. Høgskolen i Molde får penger til å utrede fusjon, enten det blir med NTNU eller en annen institusjon. 
Meninger · Valg 2017. Ved et regjeringsskifte risikerer vi mindre internasjonalt samarbeid og en reversering av masterutdanning for grunnskolelærere, mener statssekretær Bjørn Haugstad.  
Meninger · Sikkerhet. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, skriver at de har bedret sikkerheten etter at en rekke gjenstander ble stjålet fra Universitetsmuseet i sommer. 
Valg 2017. Valgforsker Bernt Aardal opplever ikke at det er en vesentlig større usikkerhet rundt valgresultatet i år enn tidligere, men han trekker fram at den store usikkerheten ligger i konsekvensen av resultatet og hvilke partier som ender opp i regjeringskontorene. 
Meninger · Utdanning. I stedet for at ulike institusjoner stadig får mer nyanserte verdier og målestokker, kollapser differensieringen gjennom at visse standarder overføres fra ett felt til et annet. Dette kan tolkes som en type de-differensiering, skriver Arve Hjelseth, NTNU.  
Valg 2017. Regjeringen lover 65 millioner ekstra til yrkesfagene i neste års statsbudsjett, 10 av dem til yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Pris. Norges musikkhøgskole var i finalen, men britisk universitet vant pris.
Meninger · Forskning. I et langsiktig perspektiv vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke størstedelen av de offentlige forskningsmidlene der det også er studenter, skriver ledelsen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Rangering. Universitetet i Oslo er best av de norske, men rykker litt ned på listen over de beste universitetene i verden, viser den nye rangeringen fra Times Higher Education. 
Ny forskrift. 19 grunnutdanninger i helse- og sosialfag skal utvikles på bakgrunn av en ny felles forskrift publisert av departementet 5. september. 
Valg2017. Arbeiderpartiet ble største parti, og de små partiene på venstresiden gjør det bra i årets skolevalg. NRKs ekspert Lars Nehru Sand konkluderer med at ungdommen ønsker seg et regjeringsskifte. 
Opptaksprøve. Studenten som var hardest skadet etter en «opptaksprøve» til en linjeforening på NTNU er overført fra intensivavdelingen til vanlig sengepost. 
Syk. Få dager før han døde ble valgforsker Frank Aarebrot operert for hjerteinfarkt.
Styremøte. Klage på en oppsigelsessak, overtakelse av Studiesenteret, opprettelse av en ny master for ingeniører og kartlegging av seksuell trakassering er noen av sakene på styremøtet ved HiOA onsdag. Du kan følge møtet direkte her fra kl 09.00. 
Valg 2017. Audun Lysbakken i SV vil ha slutt på de årlige effektiviseringskuttene for universiteter og høgskoler. Og posten som kunnskapsminister i en eventuell rødgrønn regjering? — Det er ingen selvfølge at Ap skal ha den, sier han.  
Bygg. Torbjørn Røe Isaksen kommer med enda en budsjettlekkasje i valgkampinnspurten: Universitet i Oslo får 50 millioner til å satse på sitt nye livsvitenskapsbygg. 
Meninger · Praksis. Bodil Kjesbo Risøy ved Høgskulen på Vestlandet framhever betydningen av praksislærer samtidig som hun synes det er synd at ikke flere skoler vil bli praksisskoler.  
#studentleder. NHHs Karoline Kongshaug mener det er bedre å være en god høgskole enn et middelmådig universitet, og at neste kunnskapsminister ikke bør sluse alle og enhver inn i høyere utdanning, men heller heve kravene for studiekompetanse. 
Jobbsøk. 14 personer har søkt på seks dekanstillinger ved UiT Norges arktiske universitet. Flere av de nåværende dekanene står ikke på søkerlistene. Jusdekan Trude Haugli er en av dem.  

Sider