Arkiv: august 2017

Studiestart. Studenters alkoholforbruk kan være avgjørende for trivselen og sjansen for å droppe ut av studiene, viser dansk undersøkelse. 
Meninger · Åpne dører. I sin første blogg på sin første dag som rektorat ved Universitetet i Oslo, lover den nye ledelsen åpne dører og «studentene først». Særlig ber vi studenter varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold, skriver de.  
Meninger · HiOA. Er det fornuftig bruk av skattebetalernes penger å leie Rockefeller og De Lillos for en intern fest for ansatte, spør Willliam Sæbø. 
#studentleder. Studentleder ved Nord universitet, Kevin Holmli, viser til avstander når han mener at man like gjerne kunne fusjonert alle institusjoner mellom Oslo og Trondheim, framfor å skape ett universitet i nord. 
Ny rektorperiode. Det var vaktskifte for mange lederstillinger i akademia 1.august. Norges handelshøyskole (NHH), Idrettshøgskolen og Universitetet i Oslo og Høgskolen i Molde fikk nye rektorer. 
Meninger · Fravær. At skolen skal formidle en klar forventning om at elevene møter opp til timene når de kan, støttes faktisk både av sunn fornuft og læringsteorier, skriver dosent Bjørn Smestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · Lærerutdanning. Mener kunnskapsministeren virkelig at dagens lærere er for dårlige, spør Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i Sosialistisk Venstreparti.  
Ledelse. — Jeg nekter å gå med på at fremragende forskning skal være en maskulin øvelse, sier statssekretær Bjørn Haugstad. Elizabeth Lanza er én av tre kvinnelige fremragende senterledere og etterlyser en større bevissthet rundt kvinner og ledelse. 
#studentleder. Studentleder i Stavanger, Jørgen Sjøberg, vil gjøre Universitetet i Stavanger til en foregangsinstitusjon på læringsmiljøvern for studenter. 
Tro og viten. Hun er den forskeren ved Høgskolen i Oslo og Akershus som står oppført med flest publiseringer. Katarina Pajchel er nonne med doktograd i fysikk og har forsket ved CERN. Nå trives hun utmerket med å undervise lærerstudenter. 
Film. Den syriske flyktningen, og den aldrende handelsreisende som møter dalende interesse for skjortene han tilbyr. Her møtes de i et skjebnedrama. 
Meninger · Trakassering. Tiden hvor man kunne hetse andre konsekvensløst er over, skriver universitetslektor Ronny Kjelsberg ved NTNU. Teknologien gjør at få med dårlig oppførsel møter veldig harde sosiale sanksjoner, mens de aller fleste ikke møter noen i det hele tatt. 
Overgang. Tidligere direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén,skal nå tilknyttes Høgskolen i Oslo og Akershus. — Hallén har en tung profil i forsknings-Norge, og vi tenker at han kan bistå oss med videreutvikling av HiOA, sier rektor Curt Rice. 
Meninger · Kvalitet. Norge skal videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon, og vi skal ha et tilbud innenfor høyere utdanning som er konkurransedyktig internasjonalt, mener stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune fra Frp. 
Arendalsuka. NTNU har forskjøvet studiestart en dag i år for at rektor Gunnar Bovim og hans følge skal få med seg mest mulig av programmet på Arendalsuka. 
Meninger · Kvalitet. Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide. 
Karriere. Fire av årets avgangsstudenter ved bachelor i klassisk ballett ved Kunsthøgskolen i Oslo har kommet seg gjennom et trangt nåløye og er tatt opp i ungdomskompaniet til Nasjonalballetten. 
Meninger · Rasisme. Et samfunn hvor en student ikke får leie en leilighet på grunn av hudfarge og religion er et samfunn jeg skammer meg over, skriver Anne Marie Lund, leder av Velferdstinget i Stavanger. 
#studentleder. — Økt studiestøtte er viktig og bra, men med dagens studiestøtte klarer du deg helt fint dersom du planlegger riktig, og jobber i feriene, mener fung. leder for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Simen Oftedahl. 
Åpent kurs. For sjette år på rad har Høgskolen i Molde årets forkurs i matematikk. 100 studenter har meldt seg på, men det er også åpent for andre, som vil friske opp mattekunnskaper eller har matte-angst. 
Meninger · Frafall. Vi vet at studenter sliter mer sammenliknet med andre i deres aldersgruppe, men vi vet ikke hvorfor, hva eller hvordan. Studenthelse er et nytt begrep vi vet lite om, skriver Mats Johansen Beldo. 
Klynge. Studenter og forskere får en sentral plass i Bergens nye mediehus. — Med realiseringen av Media City Bergen får vi også samlet forskning, utdanning, utvikling og bransje i et felles bygg, sier medieprofessor Ole J. Mjøs.  
#studentleder. Ny-gjenvalgt leder av ANSA, Ole Kristian Bratset, mener godkjenning av utenlandsk utdanning har vært problematisk i 61 år. Han vil gjøre det enklere for studenter å dra ut enn å bli hjemme. 
Studiestart. Å drikke alkohol er en del av pakken for ferske studenter når de skal tilnærme seg sin nye studentidentitet, men russefyll tar de avstand fra, påpeker doktorgradsstipendiat Kristine Vaadal ved Høgskulen i Volda. 
Meninger · Studiestøtte. Påstandene om at studiestøtten er god nok har liten eller ingen rot i virkeligheten, skriver fire studentledere i sitt svar til Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 
Lærerutdanning. 66 prosent stryk på sommerens forkurs i matematikk for de som ønsket å bli lærerstudenter. NTNU og Høgskulen i Volda har best resultater, NLA og Høgskolen i Innlandet er blant de dårligste.  
Saman. Samskipnaden på Vestlandet skal heite Saman i Sogn og Fjordane og Sammen i Bergen og Haugesund.  
Struktur. Høgskolen i Innlandet utreder å legge ned campus Blæstad, som er høgskolens minste, og i stedet samlokalisere med Hamar eller Evenstad. Ifølge den foreløpige utredningen vil merkostnaden ved å beholde Blæstad bli opp mot 185 millioner. 
Fusjoner?. Forrige uke ble krigsskolene underlagt Forsvarets høgskole, men endelig organisering er ikke avklart. 
Klagesensur. Amanuensis Trond Andresen på NTNU er lei av studenter som ber om begrunnelse og klager på karakter fordi de gambler på å rykke opp en bokstavkarakter. I år har alle studenter fått tilsendt fasiten, og resultatet er så langt halvering av antall klager. 

Sider