Arkiv: juni 2017

Organisering. Forslag om hvor mange fakulteter UiT Norges arktiske universitet ble lagt fram torsdag 1. juni fra klokken 9.00. Se framleggingen direkte her. 
Doktor. Tirsdag arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus kreeringsseremoni.
Organisering. Arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT Norges arktiske universitet skal ha spriker. Et flertall vil ha fire fakulteter, mens et mindretall vil ha sju. 
Bergen. I dag behandlar styret på Universitet i Bergen tiltak som skal få ned talet på mellombels tilsette. 
Overgrep. Den siste uken har det vært store studentopptøyer i Lusaka, Zambia. 150 studenter skal være såret, og studentorganisasjonens aktivitet har blitt forbudt. Studentene gir seg imidlertid ikke. 
Meninger · Struktur. Det har blitt bedre kvalitet på utdanningene ved Universitetet i Tromsø etter fusjonene for syv år siden, ifølge tre sentrale personer på universitetet. 
Universitet. En dansk og en svensk professor skal lede arbeidet med å finne ut om Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus har høy nok kvalitet til å kunne bli universiteter.  
Foto: Lars Åke Andersen
Meninger · Fusjon. Ledelsen ved UiT - Norges arktiske universitet bidrar til massiv svekkelse av Tromsøs omdømme i resten av landsdelen. 
Meninger · Fusjon. Tre forskarar frå Høgskulen i Oslo og Akershus svarar visererektor i Tromsø: Vi er ikkje pessimistar, men realistar. 
Meninger · Fusjon. Universitetsdirektøren i Tromsø skriver at politisk redaktør i Nordlys ikke har alle fakta helt på det rene når han skriver om universitetet som en tonedøv gigant. 
Meninger · Lærer. For at skadevirkningene skal begrenses, må firerkravet for lærerstudenter fravikes allerede i år, mener professor Karl Øyvind Jordell ved Universitetet i Oslo. 
Master. Tre masterstudenter ved NMBU bestemte seg for å feire ferdig mastergrad på en litt annerledes måte, og proklamerte landest høyeste utdanningen på Galdhøpiggen. 
Forskning. Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling avsluttes etter ti år med forsking på menneskesinnet. Direktør Olav Gjelsvik mener senteret har løftet fagmiljøet opp i verdensklasse. 
Foto: departementet
Finansiering. En ekspertgruppe foreslår å stramme inn muligheten for å få statsstøtte for private høgskoler. Åtte høgskoler kan miste sin støtte og for de fleste utgjør statsstøtten en vesentlig del av inntektene.  
Nyvalgt. Jens Lægreid fra Grønn Liste, påtroppende parlamentsleder ved Universitetet i Oslo, mener det siste har vært et grønt år, og tror det er utdanning som vil definere hans lederperiode. 
Akademi. Akademiet for yngre forskere ønsker seg flere medlemmer. I 2015 ble de stiftet av 20 forskere, nå åpnes det for ny søknadsrunde. 
Digitalisering. Sensoren måtte selv skrive ut 10 oppgaver, hver på 200 sider. I tillegg til at sikker levering ikke fungerte. Digitaliserer vi noen ganger for digitaliseringens skyld, spør høgskolelektoren. 
Budsjettforlik. Regjeringen sa det kom 500 nye ikt-studieplasser, men det var egentlig bare penger til ca 140. NOKUT mistet 10 millioner kroner. Budsjettforliket fra desember 2016 har en bitter ettersmak for enkelte institusjoner i sektoren. 
Valg. Rekordmange studenter har registrert seg foran parlamentsvalget i Storbritannia torsdag. Drøyt halvparten av dem sier de vil stemme på Jeremy Corbyn og Labour som har lovet å kutte studieavgiften og gjøre høyere utdanning gratis.  
Ny strategi. Veiledning av ferske lærere og bedre samarbeid mellom praksissted og utdanning er noen av tiltakene Torbjørn Røe Isaksen mener skal sikre både en bedre skole og lærerutdanning. 
Meninger · Lærer. Regjeringen har presentert ny strategi for å styrke lærerutdanningene. Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene, er positiv til forslagene, men advarer mot at strategien skal bli en hvilepute.  
Meninger · Kvote. Kvoteordningen for studenter fra utviklingsland er i ferd med å fases ut, og vi ser tegn til at dette påvirker sammensetningen av studentmassen på campus, mener rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, og mener det er grunn til å følge utviklingen nøye. 
Nedgang. Stadig flere revisorstudenter sliter med eksamen i årsregnskap, og blir dermed ikke godkjente revisorer. I år klarte bare 38 prosent på økonomistudiet å bestå karakterkravet C.  
Nytt styre. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer i Norges Handelshøyskole (NHH). 
Meninger · Kvalitet. I dag behandles Kvalitetsmeldingen i Stortinget. Men det er ikke slutten på arbeidet for bedre kvalitet i høyere utdanning, skriver Kristin Vinje og Norunn Tveiten Benestad (H). 
Språk. — Eg er flau. Landets største universitet driv systematisk nedprioritering av språkpolitikken sin. Det er slikt som kallast ukultur, seier førsteamanuensis ved NTNU, Leiv Inge Aa.  
Forskning. — Ås må bli Norges blågrønne svar på Silicon Valley - gi oss muligheten, oppfordret forskere i Ås da de møtte kunnskapsministeren tirsdag. 
Revidert. KrF og Venstre har fått regjeringen med på å øke budsjettet til NOKUT med 10 millioner. — Nå kan vi komme i gang med kompetansevurdering for flyktninger, sier direktør Terje Mørland. 
Pris. Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv vant pris for årets lærebok.
Pris. Årets beste tidsskriftartikkel handler om hvorfor NAV-reformen feilet.

Sider