Arkiv: mai 2017

1.mai. Samtidig som forskjellene blant folk øker, mener instituttdirektør ved NOVA, Bjørn Hvinden, at vi blir mindre solidariske. Nå foreslår han en arbeidsgiverdugnad for å integrere flere i arbeidslivet.  
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
Rektorvalg. Tirsdag klokken 13.00 legges det opp til at ansatte og studenter kan stille spørsmål til rektorkandidatene ved Høgskolen i Molde spørsmål. Utspørringen kan du følge her. 
Meninger · Rektorvalg. Høgskolen i Molde trenger en rektor som virker samlende og bidrar til å dempe temperaturen, skriver høgskolelektor Georg I.I. Panzer, som nå har meldt seg som kandidat ved rektorvalget i mai. 
Pedagogstudentene. De vil kreve master av ledere i barnehagene og de vil at lærerstudenter må ha fire i snitt for å komme inn på utdanningen. I helgen hadde Pedagogstudentene landsmøte. 
Innspel. Rektor Curt Rice og Høgskolen i Oslo og Akershus ber regjeringa starte ei senterordning for for offentleg sektor etter modell frå Senter for framifrå utdanning og - innovasjon.  
Meninger · Målstyring. Målstyring gjør at universiteter og høgskoler mister selvstendigheten, mener Høgskolen i Innlandets Noralv Veggeland. 
Meninger · Lærermaster. Pedagogikken er fundamentet, det er problematisk å bøte på problemer i skolen med å øke antall studiepoeng i undervisningsfagene, mener NTNU-ansatte. 
Meninger · Lærarmaster. Endeleg er vi i ferd med å få ei lærarutdanning som stiller sterkare krav til at lærarstudentane kan det fagstoffet dei skal undervise i, skriv tilsette ved NTNU
Struktur. Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, reagerer sterkt på at direktøren og en professor ved høgskolen har hatt møte med NTNU-rektor Gunnar Bovim om fusjon, uten å involvere Gammelsæter. 
Meninger · Fagskoler. Høyres Kristin Vinje sier hun vil løfte fram det hun kaller en godt bevart hemmelighet: Norske fagskoler. Anledningen er fagskolemeldingen som passerte Stortinget i dag. 
Uredelighet. Av 86 saker vurdert av nasjonalt granskingsutvalg for forskningsetikk fra 2008 og fram til i dag har ingen av sakene endt med kjennelsen «vitenskapelig uredelig». Det er ikke sikkert at alle potensielt uredelige saker kommer fram, eller man tør å varsle, mener Torkild Vinther i Granskingsutvalget.  
Meninger · IKT. Vi må ha et bevisst forhold til sårbarhet i kritisk digital infrastruktur, skriver president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg. 
Meninger · Byråkrati. Regjeringen kutter i bevilgningene til helseforskning i et forsøk på å kutte i byråkratiet. Det kan bli et dyrekjøpt forsøk på effektivisering, skriver fire forskere fra Folkehelseinstituttet. 
Bygg. De fusjonerte høgskolene på Vestlandet har byggeplaner for over én milliard kroner. Nå venter en vanskelig diskusjon om Bergen, Sogn og Fjordane eller Stord/Haugesund skal prioriteres i en tøff, statlig byggekø.  
Meninger · Open Access. Rector Curt Rice’s three reasons that the tragically slow transition to open access has not been disruptive. 
Skikkethet. Skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold har talt: Vernepleierstudent Lene Antonsen er skikket til å bli vernepleier, selv om hun selger toppløsbilder av seg selv ved siden av studiene. Medstudenter sendte inn bekymringsmelding om saken. 
Meninger · Valg. Vil statssekretær Bjørn Haugstad ha eit «vokterråd» til å avgjere om kandidatane er gode nok til å stille til stortingsvalg, spør Erik Døving ved HiOA. Han meiner Haugstad si haldning til rektorvalg i akademia er oppsiktsvekkande.  
Språk. Universitetene i Norden bør skaffe seg en språkpolitikk som balanserer bruken av engelsk språk med de lokale nordiske, mener en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd.  
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 
Meninger · Karriere. Attraktive og forutsigbare karriereveier for unge forskere er et viktig tiltak for å øke kvaliteten i norsk forskning, mener Akademiet for yngre forskere. 
Forsking. EU har gitt ut bevis på «excellence» til søknadar som ikkje nådde heilt opp i Marie Curie-programmet. Målet er at kvalitetsstempelet skal utløysa pengar frå medlemslanda. 
Elected. Norwegian student Helge Schwitters was elected President for the European Students’ Union this Thursday, at the annual board meeting in Malta. He is the first Norwegian President ever. 
Studentvalg. Valgdeltakelsen blant studentene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås har økt fra 11 til 27 prosent på ett år. Påtroppende studentleder Jonas Wettre Thorsen er strålende fornøyd med innsatsen i valgkampen. 
Frivillig. Rektor og prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus måtte være bartendere på studentpuben etter et veddemål på kakefest.  
Val. Gjermund Kvernmo Langset blei attvald som studentleiar ved NTNU Ålesund.
Meninger · Ranking. Universitetet i Oslo er det eneste norske universitetet som er med blant de 100 mest innovative universitetene i Europa - for andre år på rad. 
Flytting. Simula, som er i ferd med å starte et nytt forskningssenter sammen med HiOA, må tenke gjennom samarbeidet en gang til dersom ingenørutdanningene flyttes fra Oslo til Lillestrøm, sier ass.dir. Kyrre Lekve. — Utilbørlig press, mener HiOA-professor. 
Meninger · Urban. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ligger i Norges største byregion.  Det er minst 10 gode grunner til at HiOA bør trykke denne identiteten tett til sitt bryst når de skal bli universitet, skriver prorektor Morten Irgens. 
Meninger · Sørøst. Politisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Sætre, kritiserer prosessen rundt valg av nytt arbeidsutvalg etter alt bråket som har vært ved institusjonen. 

Sider