Får startbevilgning til satsing på gigantbygg

Publisert - Sist oppdatert
Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget som er i forprosjektfase. Foto: Ratio arkitekter

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget som er i forprosjektfase. Foto: Ratio arkitekter

Torbjørn Røe Isaksen kommer med enda en budsjettlekkasje i valgkampinnspurten: Universitet i Oslo får 50 millioner til å satse på sitt nye livsvitenskapsbygg.

Kunnskapsdepartementet vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslo (UiO) sitt nye livsvitenskapsbygg. Universitet i Oslo beskriver selv at dette kommer til å bli Norges største universitetsbygning, på UiO.no.

Det var Aftenposten som presenterte nyheten onsdag morgen, før Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte UiO onsdag formiddag.

UiOs gamle og nye rektor, Ole Petter Ottersen og Svein Stølen, har vært veldig opptatt av at startbevilgningen skulle komme i årets statsbudsjett.

Les også:

Beliggenheten er svært bra med nærhet til både inkubatorer, næringsliv og sterke
forskningsmiljøer.

Svein Stølen
Rektor, Universitetet i Oslo

Kostnad: 6,8 milliarder

I følge Aftenposten blir bygget like stort som ti fotballbaner og har en samlet kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner.

UiO har planlagt åpning i 2023. Bygningen skal ligge på campus, mellom Domus Athletica, Ring 3 og Forskningsparken.

Da UiOs ledelse hadde en mini-seminar om samspill sa rektor Stølen blant annet:

— Det nye bygget for livsvitenskap er svært viktig for oss, sa Stølen, og han brukte bygget som et eksempel på hvordan UiO vil samspille med omgivelsene:

— Gjennom realiseringen av dette bygget vil man skape et utstrakt tverrfaglig samarbeid og bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Han la til at et tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv er viktig, og at bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen også er et mål.

— Beliggenheten er svært bra med nærhet til både inkubatorer, næringsliv og sterke forskningsmiljøer. Vi har et stort håp om at det kommer penger til dette i årets statsbudsjett, sa Stølen, med klart budskap til statssekretær Bjørn Haugstad som også var til stede.

Fakta

UiO:Livsvitenskap

Livsvitskap er en tverrfagleg vitenskap som gir nye og avanserte svar på de gamle spørsmålene om hva liv er og hva aldring og sykdom er.

UiO:Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiO) største satsing noensinne.

Det er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Et planlagt forsknings- og undervisningsbygg er en viktig del av satsingen. 

  • Foreløpig arealramme: 66 700 kvm
  • Oppstart/ferdigstilling: Skisseprosjekt: 2014/2015
  • Status: Forprosjektfase
  • Kostnadsramme: 6,8 milliarder

Kilde: UiO og Statsbygg

Mangfold. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo kritiserer departementet for å ikke tillate kvotering av menn inn på psykologi. Nybø sier ja til kvotering når det er nødvendig og at institusjonene har et ekstra ansvar for å sikre kjønnsbalanse.