Molde lager ny plan for mulig fusjon med NTNU

PublisertTirsdag, 20. juni 2017 - 19:15-OppdatertOnsdag, 21. juni 2017 - 2:44
Påtroppende rektor på Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen (stående med solbriller og hvit skjorte).
Molde. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy skal, ifølge lokalavisa på Høgskolen i Molde, Panorama, til høsten legge fram en plan for den videre prosessen mot NTNU. Det vedtok høgskolestyret på et møte i starten av juni, der strategi og struktursak sto på sakslista.

Styret sluttet seg til et vedtak der essensen for struktursakens del er følgende:

  • Høgskolen skal gå samlet videre.
  • NTNU ses som den mest naturlige potensielle fusjonspartneren.
  • Fagmiljøenes dialog med kolleger ved NTNU skal fortsette.
  • Høgskoledirektøren – i samarbeid med påtroppende rektor Steinar Kristoffersen – skal utarbeide en plan for den videre prosessen mot NTNU. Planen skal presenteres for styret på høstens første møte.

Takket for seg

Rektor Hallgeir Gammelsæter, som går av for sommeren, benyttet anledningen til å takke for seg overfor styret. Til strategisaken leverte han følgende protokolltilførsel:

«Jeg stiller meg bak forslaget til vedtak ut fra at det er et ønske i deler av organisasjonen om å styrke beslutningsgrunnlaget om NTNU kan styrke Høgskolen i Molde.

Jeg har likevel vanskelig for å se hvordan NTNU kan gi Høgskolen i Molde betingelser som imøtekommer de mål vi har for aktiviteten i Molde i årene framover.»

Her er vedtaket i sin helhet:

«Det er høgskolestyrets mål at det skal være et ambisiøst miljø forutdanning, forskning og innovasjon ved høgskolen i framtiden. Et godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor skal vektlegges.

Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved Høgskolen i Molde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet.

Styret har drøftet evalueringen av omorganiseringen og ser ingen grunn til å gjøre endringer nå. Det gjelder også en fortsatt inndeling i avdeling Logistikk og avdeling Økonomi og samfunnsvitenskap, slik begge avdelingsstyrene også ønsker.

Styret drøftet dagens og fremtidens studietilbud, og ber om at administrasjonen og fagavdelingene tar med seg signalene gitt i møtet inn i arbeidet med det videre studietilbudet. 
Styret mener statusen som vitenskapelig høgskole er viktig å opprettholde.

Høgskolestyret ber om at det nedsettes et utvalg bestående av faglige og administrativt ansatte og studentrepresentanter som skal vurdere dagens organisering av studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest sammen med budsjettbehandlingen for 2018.»

Fortsatt vitenskapelig høgskole

Debatten forut for dette vedtaket gikk i stor grad for seg på styreseminaret dagen før. Der sa for eksempel dekan Hans Fredrik Nordhaug at for at Avdeling for logistikk er viktig at Høgskolen i Molde beholder statusen som vitenskapelig høgskole.

– Det viser at vi har kvalitet som et universitet, sa Nordhaug til Panorama.

Styremedlem Terje Dyrseth konstaterte at styret har jobbet med struktursaken i årevis, men nå syns han signalene fra høgskolens avdelinger i forhold til struktursaken og NTNU er veldig positive.

– Vi skulle ha startet denne prosessen for lenge siden, sa Dyrseth.

Påtroppende rektor Steinar Kristoffersen var til stede som observatør med talerett under styremøtet.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Debattstil. Hvordan unngå avsporinger, usakligheter og uvennskap i debatter? Lars Rune Halvorsen og John A. Løkke ved Høgskolen i Østfold gir deg debattreglene. 
Klasserom undervisning fysikk
Meninger · Femårig. Her er fire gode grunner for at endringen til femårig lærerutdanning er nødvendig og positiv for skolen, skriver dekan Knut Patrick Hanevik ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Meninger · Kreativitet. Hvordan stimulerer vi studenter til å undre seg, reflektere selvstendig og tørre å begi seg ut i ukjent terreng - i håp om å finne nye og bedre løsninger, spør professor Rikke Gürgens Gjærum og dekan Egil Trømborg. 

Karriere

Campus

Samfunn