Tror samarbeidet kan bli et historisk vendepunkt for Oslo

PublisertTorsdag, 1. september 2016 - 11:27-OppdatertTorsdag, 1. september 2016 - 11:59
Toppledelsen ved Høgskolen i Oslo Akershus og Universitetet i Oslo møtes to ganger i semesteret, her er rektor på UiO Ole Petter Ottersen (t.v.) og HiOA-rektor Curt Rice. Foto: Ketil Blom
Samarbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo fortsetter og utvider samarbeidet. UiO-rektor Ottersen mener det er historisk. Og nå skal de også lage felles portal for lærerutdanningene sine.

Det er ett år siden Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitetet i Oslo (UiO) formaliserte sitt samarbeid. En topptung arbeidsgruppe ble nedsatt og ledelsen ved de to studiestedene treffes minst to ganger i semesteret.

Siden starten har man samarbeidet om akademisk dugnad for flyktninger, og det store felles studentslippet for alle studenter i Oslo. Det ble arrangert ved studiestart denne høsten. Man har også startet faglig med å se på felles profilering av lærerutdanningene ved HiOA og UiO.

Les også: 700 studenter nøt av Oslo

— Vi ser at vi har mye å hente på å kjøre fellesprosjekter på flere områder, og også samle oss i arbeidet opp mot Oslo kommune, sier Curt Rice, rektor på høgskolen.

Topptungt besøk i Pilestredet

Vi treffer Rice og UiO-rektor Ole Petter Ottersen rett i etterkant av høstens første toppmøte. Det finner sted i Pilestredet på Høgskolen i Oslo og Akershus, og hele toppledelsen ved UiO er på plass. Blant dem universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, prorektor Ragnhild Hennum og assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen.

— Både kommunen og våre to institusjoner ønsker å synliggjøre og forbedre Oslo både som en kunnskapsby men også studentby, legger Rice til.

Han poengterer at studiestedene har mye å tjene på dette, men at Oslo by også kan få mye ut av samarbeidet.

— Ta eksempelvis prosjektet med bilfri by. Vi har mye faglig kompetanse som kan bidra inn i det arbeidet kommunen gjør. Vi ser mange spennende saker for dette utvidede samarbeidet framover, understreker Rice.

Starter med samarbeid rundt lærerutdanning

Rice forteller også at på det faglige planet har man startet med å se på lærerutdanningene ved de to institusjonene.

— Vi utfyller hverandre ganske bra innenfor lærerutdanning. Til sammen tilbyr vi hele spekteret av mulige utdanningsløp for de som vil bli lærere. Fra nå av vil vi promotere utdanningene våre sammen. Vi skal lage en felles portal for disse lærerutdanningene, og håper å ha den på lufta allerede til våren, sier Rice.

— Kan bli historisk vendepunkt

— Vi driver nybrottsarbeid nå. Ja, jeg vil si det vi er i ferd med å etablere er historisk, poengterer UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

— Vi er to  av landets tre største institusjoner innen høyere utdanning lokalisert i hverandres nabolag, men vi har så langt i liten grad «lekt med hverandre», sier han  og legger til:

— Når disse to store studiestedene begynner «å leke sammen» og forankrer det i toppledelsen, samtidig som vi spiller på lag med Oslo kommunen, da får vi en svært spennende dynamikk.

Ottersen trekker fram at Oslo ønsker å promotere seg både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som en studentby og kunnskapsby.

— Våre institusjoner ønsker jo også å markere oss mer og bedre internasjonalt, her er det mange muligheter, sier Ottersen som legger til:

— Dette er ikke bare win, win, men win, win, win. Alle tre parter, kommunen, HiOA og UiO tjener på dette.

Forankret i toppledelsen

Rice understreker at det er viktig at samarbeidet er solid forankret i toppen på begge institusjonene.

— Derfor skal vi ha felles møter to ganger i semesteret.

Begge rektorene har hele tiden markert seg aktivt i flyktningesaken. Sammen har de etablert akademisk dugnad for flyktninger.

— Det er spennende og flott det vi prøver å få til overfor våre flyktninger. Jeg er stolt av alle de flotte studentene våre som bidrar som mentorer, understreker Ottersen.

I-fag

Ottersen poengterer at det også er mye faglig utfordrende knyttet til situasjonen rundt dagens flyktninger.

— Vi har lenge snakket om o-fag, jeg mener vi nå må tenke i-fag, sier Ottersen. Og med i-fag mener han fag og forskning knyttet til immigrasjons- og inkludering.

— Dette er også spennende og utfordrende rent faglig, understreker Ottersen.

Nylig ble det også kjent at UiO de neste tre årene skal lede et strategisk partnerskapsprosjekt støttet av Erasmus+.

— I dette prosjektet - Academic Refugee – skal vi bruke erfaringene og engasjementet fra vårt arbeid med Scholars at Risk og Akademisk dugnad til å videreutvikle arbeidet med mottak av flyktninger og truede forskere ved universiteter i Europa, skrev Ottersen nylig om prosjektet.

Les også: Leder nytt Erasmus-prosjekt for flyktninger og akademisk frihet

Mandat ved oppstart høsten 2015

Arbeidsgruppen mellom HiOA og UiO som ble nedsatt høsten fikk følgende mandat:

Gruppen skal vurdere arbeidsdelingen mellom institusjonen med utgangspunkt i følgende parametre:

 • Muligheter for konsentrasjon og rasjonell bruk av ressurser
 • Sammenheng med fagmiljøer og utdanninger ellers ved institusjonen
 • Betydningen av fagmiljøer og utdanninger for realisering av institusjonenes strategier
 • Regionens behov for kandidater, kunnskap og kompetanse

Arbeidsgruppen kan benytte seg av de data og analyser som er tilgjengelige ved den enkelte institusjon. Gruppen kan også bestille analyser ved behov. 

Se også:

— Spennende pedagogisk samarbeid

I arbeidet med å gjøre lærerutdanningen femårig, ser både HiOA og UiO at de kan ha nytte av samarbeid og se lektorutdanning  1-7, 5-10 på HiOA og lektorutdanning 8-13 som ligger til UiO, mer i sammenheng.

Dekan Knut Patrick Hanevik på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) på HiOA er en av to pedagogiske representanter i arbeidsgruppen.

— Det kan handle om samarbeid om enkelte kurs. Det kan hende vi til sammen kan opprettholde en masterretning som har litt svak søkning hvis den legges til ett sted, i stedet for to, har Hanevik tidligere trukket fram overfor Khrono.

Fakta

Arbeidsdeling mellom HiOA og UiO

Arbeidsgruppen som skal se på mulig fordeling av fag og utdanninger mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har følgende medlemmer:

Fra HiOA

 • Prorektor for utdanning Nina Waaler
 • Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Knut Patrick Hanevik
 • Prodekan for utdanning ved Fakultet for helsefag Ingrid Narum

Fra UiO

 • Prorektor Ragnhild Hennum
 • Dekan Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Instituttleder Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Arbeidsgruppens sekretariat består av medlemmer fra rektors stab på begge institusjoner. 

Rapporten deres skal være klar 1.juni 2016.

(Kilde: Styrepapirer, HiOA - rektors orienteringer)

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Arbeidsdeling mellom HiOA og UiO

Arbeidsgruppen som skal se på mulig fordeling av fag og utdanninger mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har følgende medlemmer:

Fra HiOA

 • Prorektor for utdanning Nina Waaler
 • Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Knut Patrick Hanevik
 • Prodekan for utdanning ved Fakultet for helsefag Ingrid Narum

Fra UiO

 • Prorektor Ragnhild Hennum
 • Dekan Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Instituttleder Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Arbeidsgruppens sekretariat består av medlemmer fra rektors stab på begge institusjoner. 

Rapporten deres skal være klar 1.juni 2016.

(Kilde: Styrepapirer, HiOA - rektors orienteringer)

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Varsling. Høgskoleledelsen ser svært alvorlig på varslingssaken. Hvis det skulle vise seg at HiOA har brukt ulovlige sensureringsmetoder er det selvsagt svært alvorlig. 
Meninger · Finansiering. Den nye metoden for å rekne ut publikasjonspoeng er morsom, men veldig gjennomtenkt ser den ikkje ut til å vere, skriv professor Steinar Vakstad i dette innlegget. 
Meninger · Studiebarometeret. Internasjonalt ansvarlig i Norsk studentorganisasjon, Christine Adriane Svendsrud, mener spørsmålene om internasjonalisering i Studiebarometeret er feil stilt, og er overrasket over fremstillingen i Khrono. 

Karriere

Campus

Samfunn