Glad for 2200 nye studentboliger

PublisertOnsdag, 7. oktober 2015 - 11:09-OppdatertLørdag, 10. oktober 2015 - 19:12
NSO-leder Therese Eia Lerøen, her sammen med statssekretær Bjørn Haugstad i Stortingets vandrehall, mener at 2200 nye studentboliger i statsbudsjettet er et steg i riktig retning, selv om NSOs krav er 3000.
Studentøkonomi. Regjeringen foreslår 2200 nye studentboliger i 2016, men studentene mener det bør bygges 3000 nye.

Regjeringen foreslår 2200 nye studentboliger i statsbudsjettet for 2016. Det er samme antall som kom i forrige statsbudsjett og revidert budsjett for 2015. 

Norsk studentorganisasjons (NSOs) krav var på 3000 nye boliger på 2016-budsjettet, men NSO-leder Therese Eia Lerøen sier likevel at hun er glad for at regjeringen prioriterer studentboliger.

Hvordan kan dere være fornøyd med 2200 nye boliger når kravet er 3000?

— 2200 nye boliger er godt steg i riktig retning, men vi vil fortsette å jobbe for kravet vårt om 3000. Vi står fast på det kravet og vil fortsette å presse på for å å få det oppfylt, sier hun.

— Hver enkelt studentbolig som bygges er med på å sikre flere gode boforhold og bedret økonomi for studentene, sier hun.

316 kroner mer

Regjeringen foreslår også en justering av studiestøtten som vil gi studentene 316 kr mer i måneden. I dag får studentene 100 920 kr årlig i lån og stipend fra Lånekassen. Tidligere i perioden ba Stortinget regjeringen om å lage en plan for øking av studiestøttens lengde og omfang. NSO etterlyser nå et tydelig mål fra regjeringen.

— Vi har kommet med en konkret utfordring til regjeringen på dette. Nå må regjeringen fortelle hva den mener er et mener et er godt nivå på studiestøtten, for det vet vi ikke. Vi i NSO er tydelige på våre krav, og det er på tide at regjeringen tydeliggjør sine ambisjoner, sier hun.

NSO-lederen sier at forslaget i statsbudsjettet for 2016 sørger for at studentene ikke får dårligere råd neste år, men det mener hun burde være en selvfølge.

Krever økning

NSOs krav er at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), økes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder.

NSO forventer at regjeringen følger opp stortingets vedtak og forplikter seg til en plan for heving av studiestøtten i løpet av stortingsperioden. Vi mener at i dette statsbudsjettet må studiestøtten opp på minst 1,2 G (det vil si 108.081 kr) for å få en troverdig start på den nødvendige opptrappingen, sier NSO-lederen.

Hun understreker at det viktige er at det blir en forutsigbar utvikling som sikrer at studentene ikke taper i forhold til den generelle velstandsutviklingen i samfunnet.

NSO forventer at regjeringen følger opp stortingets vedtak og forplikter seg til en plan for heving av studiestøtten i løpet av stortingsperioden. Vi mener at i dette statsbudsjettet må studiestøtten opp på minst 1,2 G for å få en troverdig start på den nødvendige opptrappingen, sier hun.

Dagens studiestøtte er på 100.920 kroner per år, mens regjeringens forslag for 2016 er på 104.080 kroner. Til sammenligning utgjør 1,5 G, som er studentenes krav, 135.102 kroner per år.

Monner lite

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Johanne Vaagland, sier at det er synd at regjeringen nok en gang nedprioriterer økning i studiestøtten.

I studiestøtten er det lagt inn en økning på 316 kroner i måneden, noe som tilsvarer en årlig økning på 3160 kroner.

— For at studenter skulle kunne studere på heltid så er det langt i fra godt nok med en økning på 3000 kroner i året. Dette er knapt en halv måneds husleie. Økningen på knappe 300 kroner i måneden kan fort bli oppspist av momsøkningen på blant annet kollektivtransport og kulturtilbud,  sier Vaagland.

Byggerekord

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet heter det at det nå blir bygget flere studentboliger enn på noe annet tidspunkt de siste 25 årene.

— Neste år viderefører vi den store satsingen på studentboliger som vi ble enige med KrF og Venstre om i 2015. Det er svært viktig for studentene å få tilgang til et rimelig sted å bo. Derfor vil regjeringen sørge for at det blir bygget flere nye studentboliger i 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De 2200 nye studenboligene som skal bygges i 2016 betyr økt bevilgning på omtrent 300 millioner kroner i 2016.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 
Meninger · Studentboliger. Norsk studentorganisasjon fusker med tallene sine og presenterer ikke hele bildet når de legger fram tall for studentboliger. I tillegg tar de ikke høyde for ulike lokale forhold i sine nasjonale måltall, skriver Einride Berg, direktør for studentsamskipnaden i Ås.  

Karriere

Campus

Samfunn