Statsbudsjettet: Spente på penger til fusjoner, finansregler og studiestøtte

PublisertOnsdag, 7. oktober 2015 - 9:12-OppdatertOnsdag, 7. oktober 2015 - 9:39
Statsbudsjettet. Det er blant universitet- og høgskoler knyttet størst spenning til presentasjonen av finansieringsordning og eventuelle bevilgninger til fusjoner når statsbudsjettet presenteres i dag klokken 10.00. Studentene krever større støtte og flere boliger.

(Khrono kommer med flere saker om statsbudsjettet i løpet av dagen)

Da statsbudsjettet for 2015 ble presentert ble Torbjørn Røe Isaksen møtt av at hav sinte studenter i Gaustadbekkdalen i Oslo. De protesterte mot regjeringens forslag om skolepenger for utenlandske studenter. Ett forslag studenten fikk presset vekk.

I år krever studentene to ting: 1,5 G i studiestøtte i 11 måneder i året, samt bygging av 3000 boliger årlig.

Les også: Nye studieplasser, mer til fusjonsarbeid, flere studentboliger, bedre finansiering

Gamle vs nye

I år er det uten tvil finansieringen av sektorene og en varslet gjennomgang av denne, med eventuelle nye tiltak, som det er varslet størst interesse for blant universiteter og høgskoler.

I denne saken står de gamle store universitetene opp mot de nye universitetene og høgskolene.

Les også:

Saksgangen

Det startet med at Isaksen la ned et finansutvalg den rødgrønne regjeringen hadde opprettet. Så etablerte han sin egen ekspertgruppe på finansiering. de la fram sin innstilling i januar 2015. Deretter ble denne inkorperert i Stortingsmelding oms truktur som ble lansert rett før påske.

De nye universitetene og største høgskolene var skuffet over ekspertgruppens innstilling, og like skuffet da stukturmeldingen kom.

I juni fikk de imidlertid med seg flertallet på Stortinget som krevde en gjennomgang og forklaring av hvordan basis fordeles blant universiteter og høgskoler.

Og den gjennomgangen er varslet i årets budsjett.

Lekkasjene på budsjettet

Her er noen av lekkasjene som handler om universitets- og høgskolesektoren (kilde: NRK)

  • Regjeringen har lansert en «ungdomspakke» 250 millioner til tiltak for å bekjempe ledighet blant unge voksne. Som en del av denne pakken er det lansert at regjeringen vil opprette 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning.
  • Regjeringen vil videreutdanne minst 25.000 lærere innen 2020. Dette vil koste over en milliard kroner hvert år, seks milliarder hele perioden fram til 2020. Det er ventet penger i statsbudsjettet.
  • ​I valgkampen fikk regjeringen kritikk for å gjøre for lite for sent i kampen mot arbeidsledighet. Erna Solberg svarte med en budsjettlekkasje om at de vil bruke 2,5 milliarder på opprusting av offentlige bygg og infrastruktur.
  • Spesifikke tiltak rettet mot arbeidsledige ingeniører.
  • 170 millioner ekstra til marin forskning de neste årene.
  • Statsminister Erna Solberg har lovet flere milliarder ekstra til klimateknologifondet, uten at hun røpet hvor mange.
  • 5 millioner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk.
  • 20 millioner for å få flere og bedre yrkesfaglærere.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Byråkrati. Regjeringen kutter i bevilgningene til helseforskning i et forsøk på å kutte i byråkratiet. Det kan bli et dyrekjøpt forsøk på effektivisering, skriver fire forskere fra Folkehelseinstituttet. 
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
Meninger · Målstyring. Målstyring gjør at universiteter og høgskoler mister selvstendigheten, mener Høgskolen i Innlandets Noralv Veggeland. 

Campus

Samfunn