Forsker på bevegelse

Publisert - Sist oppdatert
Flere fakultet og institutt samarbeider om det nye laboratoriet for bevegelse på høgskolen. Instituttlederne Roger Holm og Hege Bentzen studerer apparatur sammen med dekan Petter Øyan. Foto: Eva Tønnessen

Flere fakultet og institutt samarbeider om det nye laboratoriet for bevegelse på høgskolen. Instituttlederne Roger Holm og Hege Bentzen studerer apparatur sammen med dekan Petter Øyan. Foto: Eva Tønnessen

Et bevegelseslaboratorium der teknikk og forskning ligger helt i front i europeisk målestokk ble åpnet på Høgskolen i Oslo og Akershus 10. mars.

Det offisielle arrangementet ble ledet av instituttleder Mona Dahl på Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag.

Hun overlot jobben med å ønske velkommen til dekanene Nina Waaler og Petter Øyan. De representerer henholdsvis Fakultet for helsefag (HF) og teknologi, kunst og design (TKD).

Fire institutter

De to fakultetene og instituttene for ergoterapi og ortopediingeniørfag, fysioterapi, produktdesign og industriell utvikling står bak bevegelseslaben.

De har til sammen etablert et moderne laboratorium og under åpningen sa labsjef og førsteamanuensis Terje Gjøvaag at de ansatte hadde fått alt det utstyret de hadde hatt på ønskelista.

— Dermed er lista lagt høyt for hva vi forskere skal få ut av laboratoriet, sa Gjøvaag.

Mye besøk allerede

Han fortalte at de allerede har hatt besøk fra et tyvetalls universiteter, deriblant Potsdam, Boston og Oslo.

— Grunnlaget er allerede lagt for et spennende nettverk for det vi kan og vil forske på i laben vår.

Laben ble satt i drift allerede våren 2013, og har to stipendiater i gang, tre bacheloroppgaver har blitt til der, en artikkel er offentliggjort og en annen artikkel er snart ute i det offentlige rom.

— Vi har også fått flere henvendelser om oppdrag. Ingen avtaler er landet ennå, men interessen rundt laben vår er altså god, og aktiviteten er stor, sa Gjøvaag.

Bevegelse, muskler og analyse

De involverte understreker at gjennom laben har HiOA fått en spennende verktøykasse for analyse av bevegelser og kraft, som studenter og forskere innen helse, medisinsk teknikk og design kan benytte seg av.

Utstyret muliggjør biomekaniske analyser av alle typer bevegelser og aktiviteter, og målinger av muskelaktivering, kraftutvikling og energiomsetning. Komponentene kommuniserer trådløst, og mye av utstyret er mobilt.

— Her kan det gjøres forskning på svært mange problemstillinger innen helsefag, tekniske fag og designfag, og kan gi høgskolen et forskningsmessig løft, for eksempel i hjelpemiddelforskning, sier Gjøvaag.

Les artikkel tidligere publisert på hioa.no om laben her.

Fakta

Bevegleseslab

Samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for helsefag og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Fire institutter involvert: Ergoterapi og ortopediingeniørfag, produktdesign, industriell utvikling og fysioterapi.

Arbeidet igangsatt i 2010. Tatt i bruk våren 2013 og offsielt åpnet av rektor Kari Toverud Jensen 10. mars 2014.

Utstyret i laben muliggjør biomekaniske analyser av alle typer bevegelser og aktiviteter, og målinger av muskelaktivering, kraftutvikling og energiomsetning. Komponentene kommuniserer trådløst, og mye av utstyret er mobilt.

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.

Studietid. Det er store sprik på hvor flinke studentene er til å komme seg gjennom studiene i henhold til studieplan. Bare 3 av 10 på Universitet i Oslo klarer det, mens på Norges handelshøyskole gjennomfører 6 av 10 på såkalt normert tid.