Vant med forslag om Thon Town på Strømmen

Publisert - Sist oppdatert

Forslag om et nytt mattorg og en ny by, Thon Town, ble vinnerne av den tverrfaglige gründercampen på Kjeller.

55 studenter deltok på gründercamp på Kjeller i forrige uke. Denne gründercampen skiller seg ut fra de andre på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ved at studentene er satt sammen i tverrfaglige team. Studentene var rekruttert fra tre ulike studier fra to forskjellige fakulteter. 

Det var tredjeårsstudentene på bachelor i husøkonomi og serviceledelse, bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse og bachelor i produktdesign som var satt sammen.

Oppdragsgiver for gründercampen var Strømmen storsenter, og studentene jobbet sammen fra onsdag til fredag, med oppstart på storsenteret onsdag.

To oppgaver å velge mellom

Studentene kunne velge mellom to ulike problemstillinger å jobbe med. Den første problemstillingen handlet om at deler av Strømmen Storsenter ikke er like godt besøkt som de andre etter utvidelsen av senteret høsten 2012. Oppdragsgiver utfordret her studentene til å finne gode idéer for å gjøre alle områdene like attraktive.

Ideen er nyskapende, realistisk, gjennomførbar, konkret og kreativ...

Per Kristian Trøen
Direktør Strømmen Storsenter

Den andre problemstillingen handlet om at Strømmen Storsenter vil skille seg ut fra de øvrige storsentrene, og være mer enn et kjøpesenter. Her ble studentene utfordret til å finne løsninger som skal gjøre Strømmen storsenter til en regional destinasjon for hele Stor-Oslo i 2020.

«Olav Thon Gruppen eier et stort fabrikkområde ved siden av Strømmen storsenter. Der vil alle fabrikkbygningene bli revet i nær fremtid, for å gjøre plass for nye aktiviteter og virksomheter. Hvordan kan ulike typer nye aktiviteter og virksomheter koordineres med kjøpesenteret?», het det i oppdragsbeskrivelsen.

Hektiske tider på campus

Tre timer før finalen sitter gruppe 5 (bildet under) foran datalabben på Kjeller og forbereder den skriftlige beskrivelsen av løsningen deres. Om litt over en halv time skal beskrivelsen sendes inn til utvalget som skal vurdere om de skal gå videre til finalen eller ikke.

(Erlend Myrvold (28), Morteda Al-Asadi (27), Henriette Marki (25) og Susan Solvang (22))

Gruppen valgte oppgaven om å øke attraktiviteten til det ikke-besøkte området i senteret. Løsningen de kom fram til handler om å lage en egen profil til den ikke-besøkte delen av senteret, samt et nytt kundeprogram som de har kalt «StrømmenPluss». 

— Vi har valgt å jobbe med det eksisterende i senteret, og implementere små, men effektive grep uten store økonomiske kostnader, sier Morteda Al-Asadi, tredjeårsstudent på bachelor i husøkonomi og serviceldelse.

Gruppen syntes det har vært lærerikt å jobbe i tverrfaglige team.

— Vi har lært det samme, men har ulike innfallsvinkler. Diskusjonen får større bredde og ideene blir utviklet fra flere sider. Dette er også ulikt det vi vanligvis driver med og er både spennende og interessant, sier Henriette Marki. Hun går siste året av produktdesign.

Illustrerer med miniatyrmodell

I verkstedet på den andre siden av bygget jobber Daniel Nybø (24), Sidan Iqbal (25), Cecilia Strand (25), Aase Finnseth (28) og Mari Røde (22) med en modell som skal illustrere løsningen deres. De klipper, limer, tegner og fargelegger i full fart for å gjøre modellen klar for presentasjon.

Gruppen har svart på oppgaven om å gjøre Strømmen Storsenter til den nye destinasjonen for Oslo-folk. De foreslår å bygge opp leiligheter, treningssenter, næringslokaler og en stor park.

— Vi vil gjøre stedet til mer enn et kjøpesenter. Vi vil kombinere by, næringsliv og mennesker. Vi vil beholde historien til Strømmen og bygge på dette. Vi skal for eksempel beholde den historiske Sagdalelven, sier husøkonomen Daniel Nybø og peker på elven som går gjennom parken de har tenkt å bygge.

Den tre dager lange Gründercampen beskriver han som «intensiv, morsom, spennende og interessant».

— Alle hadde mye å bidra med fra sin utdanning. Kunnskapen vi har, utfyller hverandre, sier han.

Semifinaler og finalen

Klokken er litt over elleve, og utvalget som skal plukke ut finalistene holder et møte i forkant av semifinalen (bildet under). I utvalget sitter representanter fra toppledelsen hos Strømmen Storsenter og høgskolelektorer og instituttledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Gruppene går inn en og en og presenterer sin løsning. 

Alle gruppene har levert inn en skriftlig beskrivelse av løsningen sin og forbereder seg nå til en muntlig presentasjon. På fire minutter skal de overbevise utvalget om at ideen deres fortjener en plass i finalen. Klokken tolv går gruppene inn en og en til semifinalen og presenterer idéen sin for utvalget.

Etter semifinalen går alle deltakere og jury-medlemmer ned til Kunnskapsbyens Hus som ligger noen hundre meter unna campus. Her blir de som får gå videre i finalen offentliggjort. 

Finalistene får, akkurat som tidligere kun fire minutter på seg til å presentere løsningen de har kommet fram til.

To vinnere

Det er to vinnere av gründercampen. I tillegg til den beste totale løsningen, velger juryen også ut den mest kreative løsningen. Det er den sistnevnte som blir annonsert først.

Åshild Aurlien, Anne Kristin Holth, Nadja Isabelle Herheim, Monica Strand og Tuan Cuong Truong (bildet under) står bak løsningen som ble kåret til den mest kreative. Idéen går ut på å erstatte noen butikker med et åpent mattorg i den delen av senteret som har lite besøk, og bygge flere sitteplasser rundt torget. På denne måten håper de på å tiltrekke seg flere mennesker.

— Gruppen har satt seg inn i løsningen og formidler ideen veldig bra. Den er kreativ og praktisk. Den skaper inspirasjon og tiltrekker seg folk med at den er basert på åpenhet og samspill og løfter fram det multikulturelle samfunnet, sier senterdirektør Per Kristian Trøen om vinneren.

Vil bygge «Thon Town»

Tredjeårsstudentene Marthe Løken (21), Ina Aurora Bakkevig (27), Aji Amin (23), Christopher Norderhaug (30), Tommy Johansson (24) og Sverre Søndervik Sæther (25) (bildet under) vant årets Gründercampen på Kjeller med ideen om «Thon Town».

Ideen går ut på å bygge en «by» ved siden av Strømmen Storsenter som får navnet «Thon Town» etter Olav Thon Gruppen som i dag eier senteret. Byen skal inneholde alt fra badeanlegg og golfbaner til hotell og næringslokaler, samt et ølbryggeri.

— Vi vil bevare elven og historien rundt Strømmen og framheve det med denne løsningen, forklarer husøkonomen Marthe Løken til publikum under presentasjonen.

Det er senterdirektør Per Kristian Trøen (bildet under) som annonserer vinneren. 

— Den beste totale løsningen er nyskapende, realistisk, gjennomførbar, økonomisk konkret og kreativ. Den tar hensyn til markedet og samfunnet, samt deres utvikling. Gruppen har også solgt oppgaven veldig godt og presentasjonen var strukturert, sier Trøen før han endelig roper ut vinneren.

Overraskende premie

Trøen kommer også med en overraskelse til studentene. Han inviterer dem til et møte med eiendomsavdelingen til Olav Thon Gruppen, der de får presentere ideene sine. Begge vinnergruppene får være med.

Gruppen som står bak «Thon Town» er overrasket over invitasjonen, ifølge Ina Aurora Bakkevig (27) som snakker på vegne av gruppen.

— Det har vært kjempespennende og lærerikt. Gruppa har fungert veldig bra og vi er alle sammen veldig glad i ideen. Vi visste heller ikke hva premien var. Det blir spennende å møte Olav Thon Gruppens eiendomsavdeling, sier hun.

Fornøyd oppdragsgiver

Fra Strømmen storsenter har tre navn fra toppledelsen møtt opp: Senterdirektør Per Kristian Trøen, markedssjef Christin Brandt og driftssjef Ole Herredsvela (bildet under). De er fornøyd med forslagene studentene har kommet med.

— Vi ble kontaktet av Ungt Entreprenørskap som ville bruke oss som case under en Gründercamp på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Siden vi hele tiden er avhengig av nye løsninger og kreativ inspirasjon, ble vi med på dette, sier Trøen.

— Studentene har vært kjempeflinke og kommet med kreative løsninger. Dette er løsninger som vi ikke har tenkt på selv. Det har vært veldig sunt for oss å få så mange innspill, legger markedssjef Brandt til. 

Roser Knut Boge

Det er førsteamanuensis Knut Boge (bildet over) ved Institutt for helse, ernæring og ledelse som har tatt initiativ til å starte prosjektet for fire år siden. Siden den gang har tredjeårsstudenter fra de tre utdanningene blitt organisert i gründercamp hvert år. NHO Services, ISS Facility Services, OSL Gardermoen Flyplass og AHUS har vært tidligere oppdragsgivere.

Både Petter Øyan (bildet under), dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design og Kari Almendingen, leder ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, som begge er med i juryen er fornøyd med opplegget. 

— Dette er Knut Boge sitt prosjekt og han fortjener mye ros for dette. Studentene får tettere kontakt med næringslivet og selvfølgelig høyt læringsutbytte. Opplegget har også positive effekter for høgskolen. Blant annet har vi blitt enige med Strømmen Storsenter om at vi i Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) skal fortsette å samarbeide i andre prosjekter, sier Øyan.

Ligner på arbeidslivet

— Årets gründercamp ble meget vellykket. Studentene utviklet svært gode løsninger, særlig tatt i betraktning at de ikke kjente hverandre i utgangspunktet, at de hadde knapt med tid, og at de ble satt til å løse oppgaver godt utenfor det de arbeider med til daglig. For mange av studentene var læringskurven svært bratt, men dette håndterte de meget profesjonelt. Så jeg er svært fornøyd med studentenes innsats. Her viste de hva godt motiverte HiOA-studenter er kapable til, sier Boge om årets resultat.

Han peker videre på at sammensettingen av tverrfaglige team er lik den studentene møter i arbeidslivet:

— Disse studentene har komplementære kunnskaper og de lærer mye av hverandre. En slik setting med tverrfaglige team blir også mer lik den de møter i arbeidslivet.

Fakta

Gründercamp

Gründercampen på Kjeller er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Ungt Entreprenørskap og Strømmen Storsenter. Knut Boge, studieleder i Institutt for Helse, ernæring og ledelse er mannen bak prosjektet.

Det er fjerde gang det arrangeres Gründercamp på tvers av utdanningene. Tidligere oppdragsgivere var:

 • NHO Service (2010)
 • ISS Facility Services (2011)
 • OSL Gardermoen Flyplass (2012)
 • AHUS Facility Management (2013).

Den sistnevnte var uten studentene fra produktdesign. 

Totalt 55 tredjeårsstudenter deltok på årets Gründercamp. Blant disse var:

 • 28 studenter fra Bachelor i Produktdesign.
 • 20 studenter fra Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse
 • 7 studenter fra Bachelor i Kostøkonomi, ernæring og ledelse

Studenter i Produktdesign-programmet tilhører Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD), mens de øvrige studentene tilhører Fakultet for Helsefag (HF)

Deltakere ble organisert i totalt 10 grupper. Hver gruppe bestod av studenter fra minst to av utdanningene. Alle gruppene bestod av minst en student i Produkstdesign-utdanningen.

Oppdragsgiveren var Strømmen Storsenter som har gitt studentene to problemstilinger de kan velge mellom:

 • Alternativ A: Den «nye» delen av senteret er ikke like godt besøkt som den «gamle» delen etter utvidelsen høsten 2012. Hva kan gjøres for å skape mer aktivitet og attraktivitet i den nye delen av senteret?
 • Alternativ B: Fremtidens Strømmen Storsenter vil ikke bare bestå av et kjøpesenter. Hva kan Strømmen Storsenter gjøre for å skille seg ut fra øvrige konkurrerende kjøpesentre, og for å bli en regional destinasjon for hele Stor-Oslo i 2020?

Av de 10 deltakende gruppene var det seks stykker som fikk presentert seg i finalen. Utvalget som plukket ut disse seks gruppene besto av:

 • Ole Herredsvela, driftssjef ved Strømmen Storsenter
 • Christin Brandt, markedssjef ved Strømmen Storsenter
 • Gunnar Gundersen, leder ved Institutt for Produktdesign
 • Nenad Pavel, høgskolelektor ved Institutt for Produktdesign
 • Vibeke Sjøvoll, høgskolelektor ved Institutt for Produktdesign
 • Knut Boge, studieleder og førsteemanuensis ved Institutt for Helse, ernæring og ledelse
 • Gøril Nordang, høgskolelektor ved Institutt for Helse, ernæring og ledelse
 • Svein Fredrik Hjelmås, høgskolelektor ved Institutt for Helse, ernæring og ledelse

Juryen i finalen besto av:

 • Per Kristian Trøen, senterdirektør ved Strømmen Storsenter
 • Ole Herredsvela, driftssjef ved Strømmen Storsenter
 • Christin Brandt, markedssjef ved Strømmen Storsenter
 • Petter Øyan, dekan ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD)
 • Kari Almendingen, leder ved Insitutt for Helse, ernræing og ledelse

I tillegg til den beste totalte løsningen, kåret juryen også den beste kreative løsninger. Begge vinnergruppene får som premie presentere sitt prosjekt for Olav Thon Gruppen og Strømmen Storsenter sin internmøte.

Idéen om å lage en «Thon Town» ved siden av Strømmen Storsenter ble kåret til beste total løsning. Bak løsningen står:

 • Marthe Løken, Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse
 • Ina Aurora Bakkevig, Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse
 • Aji Amin, Bachelor i Produktdesign
 • Christopher Norderhaug, Bachelor i Kostøkonomi, ernæring og ledelse
 • Tommy Johansson, Bachelor i Produktdesign
 • Sverre Søndervik Sæther, Bachelor i Produktdesign

Den beste kreative løsningen, som består av å lage et mattorg for å tilrekke flere kunder til de ikke-besøkte områdene i senteret, er utviklet av:

 • Åshild Aurlien, Bachelor i Produktdesign
 • Anne Kristen Holth, Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse
 • Nadja Isabelle Herheim, Bachelor i Produktdesign
 • Monica Strand, Bachelor i Produktdesign
 • Tuan Cuong Truong, Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse
Fakta

Entreprenørskap i utdanningen

Handlingsplanen «Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014»  viderefører og styrker satsingen på entreprenørskap i skolen.

Formålet med handlingsplanen er å gjøre entreprenørskap tydelig som utdanningsmål og opplæringstrategi.

Ifølge handlingsplanen skal holdninger, kunnskap og ferdigheter stimuleres hos elever, studenter og lærere, slik at det utvikles en kultur for entreprenørskap.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Samarbeid. OsloMet-rektor Curt Rice er redd U5-gruppen vil konkurrere med UHR, og dermed svekke interesseorganisasjonen. Studentene opplever deres speiling av samarbeidet som uproblematisk, men foreslår at rektorsamarbeidet tas opp i UHR.