Utdanning

Kompetanse. Kunnskapssynet som gjer seg gjeldande når førstelektor- og dosent-kompetanse står på dagsorden gir grunn til uro, skriv dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal.  
Barnevern. Flere universiteter ønsker nå å forlenge utdanningen i barnevern, slik at den i likhet med lærerutdanningene blir på fem år. Agder, Tromsø og Nord universitet er i gang med planer. 
Utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 
Utdanning. Professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Einar-Arne Drivenes, finner det ufattelig at et tilfeldig antall studenter skal være et kriterium på studiekvalitet. 
Utdanning. Kristin Skogen Lund og NHO har klart å terge på seg så godt som en samlet universitets- og høgskolesektor før dagens årskonferanse.  
Utdanning. Om vi som nasjon velger å gå for en løsning der vi bare utdanner skreddersydde kandidater for å løse dagens problemer vil vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen ,i dette innlegget.  
Barnevern. Førstelektor Jan Storø ved barnevernutdanningen på HiOA reagerer på kritikken av utdanningen. Han mener at en del påstander både er drøye og usanne, men er enig i andre deler av kritikken.  
Lærere. Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes drar linjer mellom innføring av 5-årig lærerutdanning nå, og tilsvarende ambisjoner fire tiår tilbake. 
Kvalitet. Studenter som er tydelige i sine forventninger er en viktig ressurs for oss som arbeider med å høyne kvaliteten på barnehagelærerutdanningen, skriver professor Elin Eriksen Ødegaard ved Høgskolen i Bergen. 
SFU. To styremedlemmer ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommer med krass kritikk av høgskolens forsøk på å etablere et Senter for fremragende utdanning, og mener senteret ikke bør få mer penger. Prodekan Finn Aarsæther er uenig i at senterplanene ble sablet ned av NOKUT
Ap-strategi. Arbeiderpartiet ønsker et nasjonalt system for meritterende undervisning, en type ex.phil for alle utdanninger, mer praksis og ingen strengere krav for å bli universitet. I dag legger de fram strategien sin for høyere utdanning. 
Utdanning. Miljøene som har fått senterstatus er helt i verdenstoppen når det gjelder utdanning, skriver NOKUT-direktør Terje Mørland om de fire nye sentrene for fremragende utdanning. 
Utdanning. Tirsdag kveld ble det offentlig hvilke fire som kan kalle seg senter for fremragende utdanning i fem år framover i tid. UiO, to ganger NTNU og Høgskolen i Lillehammer er vinnerne. 
Utdanning. Under den store utdanningsfesten til NOKUT 1. november delte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut prisen for beste utdanningskvalitet. Vinner ble NBMU: Action Learning Model for Sustainable Development. 
Utdanning. 22 søkere ble til 9 finalister og i kveld blir 3-6 av disse til fremragende sentre for utdanning. På Universitetet i Oslo håper de på et miljø rundt en professor i fysikk. 
Utdanning. Oslo har den nest mest utdannede befolkningen i Europa, viser ny rangering, bare slått av London. Prodekan Svein Stølen ved Universitetet i Oslo mener man bør utnytte dette potensialet bedre.  
Utdanning. Rektors forslag til organisering av barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet åpner for en lang rekke spørsmål og bekymringer, skriver flere fagansatte ved Levanger i dette innlegget.  
Bachelor. Notatet som NOKUT presenterer i dag tyder på at vi må bli flinkere til å kommunisere kompetansen som ligger i en bachelorgrad, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen. 
Involvering. Hvorfor har Høgskolen i Oslo og Akershus en silotankegang når det gjelder FoU og utdanning, spør William Sæbø i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved HiOA. 
Stipend. Søkevillige studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus håper Aker Scholarship kan bli en døråpner til fagmiljøer på eliteuniversitet, men også for penger i lomma.  

Sider