UiO

Valg. Studenter og utdanning først, tydelig ledelse, bedre kvalitet og elitesatsing er noen av punktene som er viktig for rektorteamet til prodekan Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.  
EU. Alle universitetene – ikke minst mitt eget – har en sterk interesse i EUs forskningsprogram og i videreutviklingen av dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Kvalitet. Er utviklingsavtalene mellom departementet og universiteter og høgskoler en nyskapning eller vanskapning i norsk forskningspolitikk, spør UiO-rektor Ole Petter Ottersen. 
Kvalitet. Regjeringen satser stort på fremragende miljøer, blant annet ved Universitetet i Oslo, skriver stortingsrepresentant Kristin Vinje (H). 
MatNat. Det er en helt ny portefølje av studieprogram som møter studenter som vil søke seg til teknologi og realfag på Universitet i Oslo denne våren. — Den største omveltningen jeg har vært med på, sier dekan Morten Dæhlen. 
Valg. Hvis Hans Petter Graver blir valgt til rektor ved Universitetet i Oslo vil han innføre et system som belønner gode undervisere. 
Valg. Jusprofessor Hans Petter Graver tar opp konkurransen med kjemiprofessor Svein Stølen om å bli den nye rektoren ved Universitetet i Oslo. 
Ny jobb. Styret ved Göteborgs universitet har i dag innstilt UiO-rektor Ole Petter Ottersen, som ny rektor. Den svenske regjeringen avgjør til slutt. Ottersen selv sier han synes det er veldig hyggelig med en slik tillit. 
NHO. Det er synd at alt er så svart-hvitt i NHOs verden når virkeligheten er så komplisert og nyansert, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Etikk. Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet på Universitet i Oslo, mener å ha sett flere saker denne høsten, deriblant Kissinger-saken, som tilsier at UiO må etablere et etikkutvalg. 
Eksamen. Etter at lærerutdanningen på Universitetet i Oslo nå har innført automatisk begrunnelse på eksamen på fast basis, vil Studentparlamentet få i gang en fakultetspilot neste høst. 
Ytringer. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er langt på vei enig i kritikken mot helgens møte med Henry Kissinger i Universitetets aula. 
Nobel-kritikk. Sterke reaksjoner på at Nobelkomitéen og Universitetet i Oslo har invitert en av USAs mest omstridte utenriksminstre, Henry Kissinger, til møte i Universitetets aula i Oslo søndag. Jussprofessor Mads Andenæs oppfordrer til boikott av «krigsforbryter Kissinger». 
Mangfold. Ny statistikk om mangfold blant tilsatte i høyere utdanning viser at andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere i forskningen er på 25 prosent, mens andelen på HiOA bare er 13 prosent. 
Budsjett 2017. Jeg hadde aldri trodd at jeg i løpet av min tid som rektor skulle bli nødt til å hente fram ordet «hvileskjær» for å beskrive et budsjett. Nå – etter helgens budsjettenighet – er dette uunngåelig, skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO. 
Ikt-strategi. I januar kommer det en ny rapport om ikt-strategien for universitets- og høgskolesektoren. I dag blir styret for Universitetet i Oslo orientert om ulike forslag til ny organisering i sektoren. 
Budsjett. Rektor ved Universitetet i Oslo har aldri tidligere fått et så dårlig budsjett som i 2017. Det ligger an til realnedgang for landets eldste universitet.  
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Svalbard. Realfag og teknologiundervisningen på Universitetet i Oslo legges om, og som endel av omlegging blir studentene tilbudt en ny arktisk profil på utdanningen, skriver dekan og studiedekan, Morten Dæhlen og Solveig Kristensen. 
Karriere. Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene, skriver Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, rektor- og prorektorkandidater ved UiO. 

Sider