NTNU

Fusjon. Rektorar og direktørar ved høgskulane i Volda og Molde, og ved NTNU, hadde tysdag ettermiddag møte med Kunnskapsdepartementet. Temaet var: Betre tilbod av høgare utdanning i Kristiansund. 
Studentfestival. Studentenes fredprisvinner Hajer Sharief (24), og tidligere vinner av Nobels fredspris, Shirin Ebadi, kommer til Trondheim og verdens største studentfestival, ISFiT i februar.  
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen. 
Fusjon. Styret for Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde vil se på mulighetene for tett strategisk samarbeid, eller fusjon, med NTNU
NTNU. Tidligere i år dro forskere fra NTNU på tur til Israel. Nå viser det seg at den sterkt kritiserte turen, ikke har ført til nye forskningssamarbeid.  
Honorar. Trine Syvertsen, styreleder på Høgskolen i Oslo og Akershus, får neste år økt godtgjørelse på mellom 78.000 og 123.000 kroner, etter at departementet har vedtatt nye satser. 
Ex.phil. Kravet om ex.phil. skal selvsagt også gjelde for de treårige ingeniørutdanningene på NTNU, mener nestleder i Studenttinget NTNU, Marte Øien, og tilbakeviser kritikken fra Trondheim Teknikersamfunn som sier nei til ex.phil.  
Mangfold. Ny statistikk om mangfold blant tilsatte i høyere utdanning viser at andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere i forskningen er på 25 prosent, mens andelen på HiOA bare er 13 prosent. 
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Struktur. Reformene og fusjoner i universitets- og høgskolesektoren vil i neste omgang gjenskape den mest klassiske av alle politiske motsetninger i Norge: Sentrum mot periferi, skriver førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU.  
Styreverv. Gunnar Bovim overtar som styreleder for Oslo Universitetssykehus, noe styret hans ønsker. Selv mener han at det gir NTNU en tydeligere stemme i Oslo. NTNU-rektorens nye verv skaper reaksjoner. 
Fusjon. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde truet med å trekke seg dersom høgskolestyret vedtok å utrede fusjon med NTNU. Professor Kai A. Olsen mener høgskolen må finne seg en ny rektor. Rektor vil ikke kommentere mistilliten.  
Fusjon. NIFU har på vegne av Høgskolen i Molde utredet fusjon med NTNU, høgskolene Innlandet, Volda og Vestlandet, samt fortsatt å stå alene, men finner ingen god løsning. 
Opprør. Arkitektstudentene ved NTNU opplever at de nedprioriteres til fordel for forskning, og har overlevert protestskriv til ledelsen. 
Fusjon. Studenttinget ved NTNU kom fram til et kompromiss om ny sammensetning av studentenes sentrale ledelse. Ålesund og Gjøvik fornøyde. 
Flyktninger. Høgskolen i Oslo og Akershus skal koordinere et arbeid for å gjøre det enklere for flyktninger å realisere den kompetansen de har med seg når de kommer til landet. Arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU
Budsjettet. Fem rektorer på landets eldste universiteter poengterer at de mener forslag til statsbudsjett er et steg i riktig retning, og taler de yngste universiteter midt i mot. 
Provinsielt. Rektor Gunnar Bovim ved NTNU mener vi her oppe i nord er provinsielle. Dette er i så fall en hilsen fra provinsen – til prinsen i Nidaros, skriver ansvarlig redaktør i High North News, Arne O. Holm, i denne kommentaren.  
NTNU. Gunnar Bovim ble denne uka ikke overraskende ansatt for sin andre og siste 4-pårs periode som rektor på NTNU
Fusjon. Jens Folland, tidligere parlamentsleder i Ålesund, mener Studenttinget NTNU glipper muligheten til å bli en nasjonal maktfaktor når 9.500 studenter ekskluderes fra å kunne stille til arbeidsutvalget. 

Sider