NSO

Valg. To personer fra dagens arbeidsutvalg i Norsk studentorganisasjon ønsker å sitte ett år til. En av dem vil ta steget opp til lederstolen og utfordrer dermed Mats Beldo fra UiT som ny NSO-topp. 
Studieavgift. Høyre vil innføre moderate skolepenger for internasjonale studenter, og understreker samtidig at gratisprinsippet er viktig for partiet. — Det er det åpenbart ikke, sier HiOA-rektor Curt Rice. 
Kvalitet. Vi kan ikke ha et system hvor studentene tjener på at medstudentene gjør det dårlig, skriver Pål Adrian Ryen og Amund Thomassen i Norsk studentorganisasjon i svar til Curt Rice og Bjørn Haugstad. 
Valg. Kampen om fulltidsvervene i Norsk studentorganisasjon er i gang. To kandidater har meldt sine kandidatur. Mats Beldo fra UiT vil bli leder, Jone Trovåg fra NTNU nestleder. 
Avgift. Flertallet i Senterpartiets programkomite foreslår å innføre skolepenger for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Studentene protesterer. 
Læring. Over en tredjedel av norske studenter er ikke ambisiøse i sin utdanning viser fersk spørreundersøkelse. Studentene ved NMBU er mest ambisiøse, studentene ved Universitetet i Agder minst. 
Turbostipend. Om Norsk studentorganisasjon (NSO) er enige i at norske studenters lave gjennomføring er et sykdomstegn, bør de være enige i at ettergivelse av stipend for effektive studenter er riktig medisin, skriver leder for Høyres studenter, Emil Ellefsen. 
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Studieavgift. I den muntlige spørretime denne uka nevnte kunnskapsministeren skolepenger ved tre anledninger. Det får leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, til å se rødt. 
Opprør. — Samfunnet trenger ungdom med det samme engasjementet som ungdomsgenerasjonen i 1993 viste, skriver tidligere nestleder i Norsk Studentunion, Christian Hellevang. 
Historie. Kvinnekamp, aksjoner for selvbestemt abort og velferdspolitikk. På 80 år har de politiske kampene vært mange, og fortsatt må studentene stå på krava, mener studentleder.  
Jubileum. Marianne Andenæs og Pål Adrian Ryen, henholdsvis leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon, oppsummerer 80 år med studentpolitisk historie - på studentbevegelsens 80-årsdag. 
Niqab. Norsk studentorganisasjon (NSO) sier nei til et forbud mot heldekkende hodeplagg, og trosser Torbjørn Røe Isaksens ønske om nettopp et slikt forbud. 
Psykisk helse. Denne uka har det vært verdensdagen for psykisk helse. Madeleine Sjøbrend i NSO skriver om sine utfordringer rundt kontroll, mat og egne følelser, men hovedbudskapet er: Det er mulig å bli frisk! 
Statsbudsjettet 2017. I 2017 vil opptrapping mot 11 måneders studiestøtte koste staten 140,9 millioner. Samtidig sparer staten 312,7 millioner på reduksjon av reisestipendet og økt rente på studielånet. Staten går i pluss og studentene i minus. 
Eksamen. Begrunnelse på eksamenskarakteren er nødvendig for at læringsprosessen ikke skal stoppe opp etter endt eksamen, skriver Marte Øien.  
Forelesning. God undervisning handler ikke om forelesning, eller ikke forelesning, skriver Norsk studentorganisasjons Madeleine Sjøbrend. 
Bolig. Bergen og Hedmark er dårligst i landet på studentboliger, men resten av landet er ikke veldig mye bedre. 
Skikkethet. Debatten om studenter skal kunne være anonyme eller ikke når det melder inn medstudenter for mulig manglende skikkethet fortsetter. Norsk studentorganisasjon svarer på kritikk. 
Tyrkia. Akademiske ledere, organisasjoner og studentorganisasjoner i Norge har vært raskt ute med både bekymring for og støtte til alle akademikere i Tyrkia. 

Sider