Innlegg

Kritikk. Professorer ved Høgskolen i Molde reagerer på at de ikke kan skrive kritiske tilbakemeldinger, eller komme med gode ideer, i medarbeiderundersøkelser. «Velkommen til Nord-Korea», skriver de.  
Rangering. Tettere samarbeid med næringslivet ville gjort utdanningene bedre og kunne ført Universitetet i Oslo høyere opp på internasjonale rangeringer, skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus. 
Krise. I forrige uke kom talla for hovedopptaket i høyere utdanning, og en ting er helt klart - oljekrisen har kommet til akademia, skriver Jonas Nilsen fra Grønn Liste i dette innlegget. 
Innlegg. Det er veldig problematisk at Norsk Studentorganisasjon (NSO) ønsker at studenter som sender inn tvilsmeldinger skal få være anonyme, skriver Steinar Olberg. 
Varsling. Arbeidet med skikkethetsvurdering i norsk høyere utdanning fungerer ikke, skriver medisin- og forskerlinjestudent Eivind A. Valestrand ved Universitetet i Bergen. 
Innlegg. Aktive, våkne og kritiske studenter har med stor kraft og på en modig måte utfordret oss og satt i gang en helt nødvendig debatt, skriver dosent Finn Nortvedt og professor Per Nortvedt. 
Innlegg. Jeg vet altfor godt hva sykepleiere lærer, eller rettere sagt ikke lærer, til å være trygg på at jeg blir ivaretatt ved sykdom, skriver filosof og sykepleiestudent, Ylva Stokke Westad. 
Brexit. Avstemningen i Storbritannia kan bli et vannskille i utviklingen av forsknings- og utdanningssamarbeidet i Europa, skriver rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo i dette innlegget. 
Innlegg. Rektorene Ole Petter Ottersen (UiO) og Curt Rice (HiOA) satte kaffen i halsen da de fikk høre at Kunnskapsdepartementet skal evaluere ordningen med Råd for samarbeid med arbeidslivet. Det finnes langt bedre ting å bruke tid og ressurser på, skriver de to.  
Innlegg. Høgskolen i Oslo og Akershus skal fordele stipendiatstillinger på en ny måte i 2017, skriver forskningsdirektør Morten Irgens. 
Innlegg. Er vi på rett kjøl? Velger vi riktig fusjon, spør Ingrid Moe Albrigtsen, studentleder ved Høgskulen i Sogn og Fjordane før dagens styremøter om fusjon på Vestlandet. 
Nynorsk. Korleis veit ein at eksamenstida nærmar seg? Eit av det sikraste teikna er kollegaer som klagar over at dei må skrive nynorsk, skriv professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Sølve Selstø. 
Innlegg. Jeg kom altså i skade for å uttale meg om Høgskolen i Østfold på en måte som ikke er i tråd med realitetene, skriver rektor Kathrine Skretting i et dementi og beklager.  
Innlegg. Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund mener femårig lærerutdanning vil skape lærermonstre som er så fag- og forskningsfokusert at selve skolens kjernevirksomhet trues. 
Innlegg. — When I had to go on strike, as a professor and the sitting vice rector for research, I struggled to find a way to make sense of it, skrev rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, da han i 2012 ble tatt ut i streik ved Universitetet i Tromsø. 
Kronikk. Hvem skal lede og «eie» digitalisering av læringsvirksomhetene i høyere utdanning? Og hvordan? 
Innlegg. Student Siri Syverud Thorsens bønn til feirende nordmenn er at du bruker et minutt på å tenke over hva det er du feirer denne nasjonaldagen. 
Innlegg. Fordelen med Hovedstadsuniversitetet er at man skjærer klar av Aker-systemets kommersielle interesser , et dubiøst profesjonsbegrep og svevende stjerner i verdensrommet, skriver Dag Gjestland om sitt navneforslag. 
Innlegg. Hvis Høgskolen i Lillehammer vedtar å legge ned studiet film- og tv-vitenskap, da bør vi ved Høgskolen i Oslo og Akershus kjenne vår besøkelsestid. Vi setter i gang her, oppfordrer førstelektor Jan Storø. 
Innlegg. «Ansvar for eiga læring» skal ikkje vera ei kvilepute for oss som utdanningsinstitusjon, skriv viserektor for utdanning ved universitetet, Oddrun Samdal. 

Sider