Forskning

EU. Alle universitetene – ikke minst mitt eget – har en sterk interesse i EUs forskningsprogram og i videreutviklingen av dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Kvalitet. Finansieringa av forsking i Norge er vindskeiv og må rettast opp. Forskingsrådet kan fortsatt ha ei rolle, men den bør bli langt meir avgrensa enn i dag, skriv førsteamanuensis ved HiOA, Erik Døving. 
Forskning. Rektorene ved Norges åtte universiteter har sendt inn fem råd til EU om satsing i Horisont2020 og videre forskningsprogrammer.  
Kvalitet. Regjeringen satser stort på fremragende miljøer, blant annet ved Universitetet i Oslo, skriver stortingsrepresentant Kristin Vinje (H). 
Forskningsrådet. Ved at forskningsmidler lyses ut i konkurranse og søknadene evalueres av internasjonale fagfeller, sikrer vi at de beste prosjektene får støtte, skriver Bjørn Haugstad. 
Forskning. Tre av de åtte studentgründere som fikk julegave på en million kroner fra Forskningsrådet er fra NTNU
Forskning. Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS kan bli slått sammen til ett forskningsselskap. 
Forskning. Universitetet i Oslo ligger suverent på topp når det gjelder gjennomslag på antall prosjekter i Fri prosjektstøtte i Forskningsrådet med hele 40 tildelinger samlet. UiB og NTNU på de neste plassene. Se listene over alle her.  
Forskning. Forskningsrådet gir i disse dager ut nærmere én milliard kroner til Fri prosjektstøtte. En av de unge forskertalentene som får støtte er Cecilie Morland. Se oversikt over 84 andre prosjekter her.  
Helseforetak. Arbeidsgruppen ledet av Tromsø-rektor Anne Husebekk anbefaler tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene. 
Helseinnovatørskolen
Forskning. Det er de unge forskerne som er fremtiden vår og det er institusjonenes oppgave å vise dem veien, skriver Hilde Irene Nebb og Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Forskning. Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.  
Forskning. Rektor Curt Rice hadde invitert alle professorene, dosentene og forsker I på HiOA til mingling, og ba om råd om hvordan han kan gjøre hverdagen deres bedre. Et av de mest kritiske innspillene kom rektoren med selv.  
Unge akademikere. Det er en klar tendens til at unge kvinnelige forskere ikke vil anbefale andre en forskerkarriere, viser ny undersøkelse. 
Post-truth. Mangel på tillit er den største utfordringen i dagens formidling. Hvorfor ikke erstatte enveisbegrepet formidling med det mer symmetriske kunnskapsutveksling, spør rektor Ole Petter Ottersen. 
Forskning. Formidling er en av de fire lovpålagte oppgavene til universiteter og høgskoler, men forskerne selv er uenige om de formidler nok. 
Forskning. Både studenter som bruker mye tid og ressurser, og studenter som skumleser pensum, faller fra, viser forskning fra UiT Norges arktiske universitet. 
Sitering. Thomson Reuters kjem kvart år ut med ei liste kor topp éin prosent av forskarar med gjennomslagskraft på sitt felt er med. NTNU, UiO og UiB har to forskarar kvar på lista, medan UiT har ein. 
Forskning. Åpen publisering, bindinger fra oppdragsgiver og uheldige konsekvenser av press for flere tellekanter. Det lå mange utfordringer på bordet under Forskerforbundets årlige forskningspolitiske konferanse. 
Forskning. Det slår meg at problemstillingen rundt Open Access ser ganske så forskjellig ut, avhengig av hvilket utsiktspunkt man står på, skriver rektor på Universitet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen. 

Sider