Struktur

Akkreditering. Fredag 30. oktober ble det fastslått i kongelig resolusjon at Kunnskapsdepartementet får delegert myndighet til å avslå søknader om å bli universitet. 
Allianse. I Volda ser de på minst to andre løsninger enn den omtalte alliansen. Saken diskuteres på dagens styremøte som Volda sender direkte. 
Universitetet i Nordland utvider fristen for å bli rektor med to uker.
Økonomi. Fra 2017-19 vil Nord universitet trenge rundt en milliard kroner ekstra for å realisere sine ambisjoner fullt ut.  
Fusjon. Harstad insisterte på å få eget fakultet fra dag én, men måtte gi tapt mot ledelsen i Narvik og Tromsø. 
Allianse. Høgskolene Lillehammer, Volda og Molde opplever at departementet er mer positive til allianse framfor fusjon. Nå har høgskolene tre måneder på seg til å dokumentere kvalitet. 
Fusjon. I dag blir premissene for fusjonen lengst nord fastlagt på tre ulike styremøter. På Høgskolen i Harstad er flere irritert fordi de mener Narvik ikke har støttet deres krav. 
Fusjon. Ansatte ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er provosert over den ny-gamle logoen til nye Nord universitet.  
Flercampus. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har fire campuser, men skal snart fusjonere med Høgskolen i Telemark og få åtte. Det blir mange mil på veien. 
Fusjon. — Institusjonene har ikke fått godt nok fram overfor Kunnskapsdepartementet hva de reelle kostnadene ved å fusjonere blir, sier Petter Aaslestad. Nå tar han tre nye år som leder av Forskerforbundet. 
Utdanning. NTNU har startet ryddejobben i sin studieportefølje. I dag vedtar styret å ta bort syv og opprette tre nye program. 
Struktur. Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus skal vurdere en annen fordeling av utdanninger og fag seg imellom.  
Fusjon. Universitetsdirektøren i Tromsø foreslår å utsette endelig beslutning om Harstad skal få et eget fakultet eller ikke til sommeren 2016. 
Struktur. Nettverkshøgskular og - universitet er antakelig det normale, men det kan virke som at det normale ikkje er det optimale, skriv Volda-rektor Johann Roppen i denne gjennomgangen av evalueringa av fusjonar i høgskulesektoren i 1994. 
Oslo. Det nye byrådet vil ha Oslo som kunnskapshovedstad, utvikle studentmodell à la Trondheim og støtter ambisjonen til Høgskolen i Oslo og Akershus om å bli universitet. 
Struktur. Universitetet i Nordland og Universitetet i Agder økte søkertallene sine med over 60 prosent etter at de fikk universitetsstatus. Fusjonerte høgskoler fikk motsatt effekt.  
Struktur.  — NTNU-fusjonen kan kreve så mye tid og ressurser at den vil ramme kvaliteten på utdanning og forskning, advarer Marit Arnstad. 
Doktorgrad. Regjeringen har satt av midler til 50 stipendiatstillinger til satsing mot masterbasert lærerutdanning. På landets største lærerutdanning håper de å bli tilgodesett. 
Struktur. Om får år kan Norge ha hele sju profesjonsuniversiteter. Etter tillatelse fra familien publiserer vi professor Harald Grimens (1955-2011) artikkel med seks dilemmaer rundt det å bli et profesjonsuniversitet.  
Universitet. Både Høgskolen i Sørøst-Norge og HiOA er under halvveis til å oppfylle kriteriene for antall doktorgrader, og dermed kunne bli godkjent som universitet. På Vestlandet er de enda lenger unna. 
Struktur. Rektor på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Helge Klungland, mener ingen har grunn til å frykte at de mister jobben. Og ingen skal være redde for å si hva de mener. 

Sider