Struktur

Struktur. Høgskoleledelsen åpner for at HiOA kan gi fra seg enkelte utdanninger til andre institusjoner mot at de får styrket kjerneutdanningene i profesjonsfagene.  
Struktur. Høgskoler og universiteter på Vestlandet skrinlegger tanken om bare ett universitet i vest, men jobber videre med en konsortium-modell. 
Dialogmøte. De representerer tusenvis av ansatte, men fagforeningene får hverken plass rundt bordet eller på tilhørerbenken når departementet inviterer til dialogmøter. 
Struktur. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter universitetene og høgskolene i Nord Norge, fredag denne uka, uten en ferdig løsning for de høyere utdanningsinstitusjonene i nord, skriver han i dette innlegget. 
Struktur. Forskningsinstituttene Uni Research, Christian Michelsens Research AS og Nansensenteret kan bli slått sammen til ett, stort aksjeselskap. 
Struktur. Ledere på lærerutdanningen savner konkrete utspill og ideer om hvem Høgskolen i Oslo og Akershus skal samarbeide med. 
Struktur. Foreløpig konklusjon etter to dagers strategidebatt ved NTNU i Trondheim: De går lokalt heller enn regionalt. 
Struktur. Samtalene om det som kan bli tidenes reform i utdannings-Norge skal skje bak lukkede dører. 
Direkte debatt. Universitetet i Bergen har parkert tanken om business school og fått “ikke bestått” på ideen om en foretaksmodell i et Vestlandsuniversitet. Et styre med mange ulike meninger diskuterte strategien videre i dag. Her kan du lese styrets diskusjon, minutt for minutt. 
Gunnar Bovim
Struktur. Bør NTNU i Trondheim slå seg sammen med høgskoler i Midt-Norge – eller er sammenslåing med andre teknologiske høgskoler rundt i landet en bedre idé? Rektor Gunnar Bovim, vet ikke. 
Struktur. — I våre dager er det ikke gitt at man behøver å tenke region når man skal samarbeide, sier rektor ved Høgskolen i Narvik, som lufter tanken om samarbeid med NTNU og Ålesund som et alternativ til å bli en del av ett universitet i nord. 
Struktur. Høgskoler i Nord-Norge er ikke fornøyd med departementets hurtigbehandling av deres framtid. Rektor ved Høgskolen i Nesna beklager at regjeringen ikke har noen høgskolepolitikk. — Vi har ikke noe ønske om å bli universitet, eller del av et universitet, sier han. 
Fusjoner. Kunnskapsministeren ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet. Martin Henriksen, Ap, advarer ministeren mot det han kaller en uklok og dumdristig framgangsmåte. 
Strategidebatt. Høgskolen i Oslo og Akershus bør revurdere universitetsstrategien sin, skriver professor Åge Johnsen i denne kronikken. 
Studiekvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har en gylden mulighet til å bli studentenes nye helt, ifølge NSO-leder Anders Kvernmo Langset. 
Samarbeid. Utdanningsinstitusjoner fra Volda i nord til Stavanger i sør ser på mulighetene for å slå seg sammen i foretak, à la helseforetakene. 
Kunnskapsminister. Torbjørn Røe Isaksen vil at Norge skal bli verdensledende på flere forskningsområder. Han håper flere i sektoren tør å gjøre seg upopulære ved å spisse egen satsing.  
Fusjon. Departementet vil stimulere til fusjoner og samarbeid innen høyere utdanning. Tord Øverland sier det er lett å undervurdere kostnadene i slike prosesser. 
Fusjoner. Skal Høgskolen i Oslo og Akershus slås sammen med Universitetet i Oslo? Eller med andre høgskoler? Nye fusjonsdebatter er rett rundt hjørnet.  
Kronikk. Skapes det bedre fagmiljøer av å slå sammen to gamle? Kan ulike fagmiljøer limes sammen bare ved strukturendringer? Fører det til mer robuste fagmiljø? Til bedre undervisning? Til mer og bedre forskning, spør rektor ved Høgskolen i Molde.  

Sider