Samfunn

Forskning. Forskningsdirektør Christen Krogh ved HiOA er glad for at regjeringen har bestemt at Norge skal gå inn som fullt medlem av EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. 
Forskning. Flertallet av de faglige ansatte ved HiOA har ikke oppnådd publiseringspoeng i 2012. På Institutt for produktdesign vil de ha nye publiseringsregler. 
Konferanse, Design
Forskning. Forskere ved Institutt for estetiske fag og Institutt for produktdesign ved HiOA bidrar med flere presentasjon som gir instituttene deres et løft på publisering. 
Forskning. Institutt for journalistikk og mediefag troner høyt over alle andre institutter målt i publikasjonspoeng per ansatt. 
Bønnerom. Nasire Bani Hashem (21), er medlem i Islam Net og ansvarlig for de muslimske kvinnenes eget bønnerom på HiOA. Hun er glad for at skolen legger til rette for at menn og kvinner kan ha hvert sitt bønnerom. 
Sikkerhet. HiOAs beredskapsplaner omfatter ikke de to barnehagene som ligger midt på campus.  
Priser. Årets it-student, mottaker av LOs likestillingspris og årets allmenlærer har alle tilhold på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Forskning. De ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forbedret seg kraftig på området vitenskapelig publisering de siste ti årene. Mengden er tredoblet på ti år og det er en større økning enn snittet innen høyere utdanning. 
Tilstandsrapport. Norske høgskoler blir stadig mer internasjonale. Målt i antall studenter har Høgskolen i Oslo og Akershus flest studenter med ikke-vestlig bakgrunn. 
Sikkerhet. Det finnes ingen kriseplan for terror og skyteepisoder på Høgskolen i Oslo og Akershus. Men de får skryt for planene om å lage en plan. 
Forskning. Hvis forskningsinstituttene AFI og NOVA hadde vært en del av HiOA ifjor, hadde antall publikasjonsspoeng økt med 30 prosent.  
Boklansering. Fredag lanserte HiOA-lærerne Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård og Finn Aarsæther boka: Språklig mangfold og læring. 
teknologistudier
Frafallsprosent. Nye tall viser at studentfrafallet blant HiOA-studenter øker. Fra å ligge på snittet av andre statlige høgskoler ligger frafallstallet nå nesten 3 prosentpoeng over snittet og fjorårets måling.  
Seniorene. I dag har ansatte over 62 år rett til åtte dager fri med lønn. Forskerforbundet vil helst ha seks dager til. For å få folk til å stå lenger i jobb. 
Protest. Professor Runes Slagstad skulle hatt sin siste arbeidsdag ved HiOA i dag, etter å ha sagt opp jobben i protest mot ledelsen. Rot i den samme ledelsen gjør at han må jobbe for skolen i to måneder til. 
Seniorer. Ingen fare med eldrebølge. Professor Steinar Stjernø kan lett erstattes, mener han selv.  
Seniorer. Eldrebølgen gjør at det er rift om plassene ved høgskolens seniorsenter. 
Seniorer. Nesten 200 faglig ansatte ved HiOA er over 63 år og kommer til å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene.  
Folkehelse. Fredag la helseminister Jonas Gahr Støre fram Folkehelsemeldinga i det nye helsefagbygget på HiOA.  
Likestilling. Kunnskapsdepartementet krever at høgskoler og universitet har handlingsplan for likestilling. HiOA mangler en slik plan, men det kommer. Om et år eller to.  

Sider