Samfunn

Likestilling. Sosiolog og kjønnsforsker Michael Kimmel har vært til inspirasjon når Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet på UiO har dratt i gang sitt eget prosjekt for å få flere kvinner til å bli professorer. 
Bob Dylan, Nobelprisvinner i litteratur 2016.
Nobelprisen. Som første musiker og låtskriver ble Bob Dylan i forrige uke tildelt årets Nobelpris i litteratur. Responsen fra både forelesere og studenter var svært delt under Dylan-forelesningen ved Universitetet i Oslo. 
Rektorvalg. Søkekomiteen for rektorvalget ved Universitetet i Oslo i 2017 er fremdeles ikke på plass. Universitetsstyremedlem Ole Martin Nodenes kritiserer UiO-ledelsen for å ha forberedt saken dårlig for styret. 
Fusjon. Når Høgskulen på Vestlandet etableres 1. januar 2017, starter den nyfusjonerte høgskolen med 88 millioner mer en de tre institusjonene hadde til sammen i 2017. 
Niqab. Norsk studentorganisasjon (NSO) sier nei til et forbud mot heldekkende hodeplagg, og trosser Torbjørn Røe Isaksens ønske om nettopp et slikt forbud. 
Fusjon. Fusjonen mellom høgskolene i Hedmark og Lillehammer ble godkjent i statsråd tidligere i oktober. Nå er samskipnadene knyttet til institusjonene også formelt slått sammen.  
Budsjettet. Kristelig Folkeparti (KrF) er ikke fornøyd med utslagene av det nye finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, og vil kompensere de som taper på nytt system. 
Fusjon. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Randi Marie Sjøholt, svarar på kritikken frå seniorrådgjevar i Sogndal, Georg Arnestad. 
Læring. Stortingsmeldingen «Fag – Fordyping – Forståelse» peker på behovet for fordypning i skolen, men hvordan skal man lage gode undervisningsforløp for dybdelæring? NTNU tar med lærerne til havs for å lære nye metoder. 
Rapport. Norges forskningsinnsats øker, men universitetenes og høgskolenes andel av forskningen går nedover, viser ny rapport. 
Forskning. Nye tall for vitenskapelig publisering viser at Norge er blant de vestlige landene som har sterkest vekst i artikkelproduksjon.  
Etikk. Institusjonene må selv finansiere en studie om forskningsetikk etter å ha fått nei fra blant annet Kunnskapsdepartementet.  
Klasserom undervisning fysikk
Matte. Lektor Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akershus stiller i dette innlegget to spørsmål. Bør det arrangeres ekstra brøkprøver for lærerstudenter, og er kravet om fire i matematikk for alle lærerstudenter fornuftig? 
Lærerutdanning. Studentledere på Høgskolen i Oslo og Akershus er oppgitt over at departementet har bestemt at deleksamen i matematikk for lærerstudenter skal bli tellende på vitnemålet, og at studentene har fått altfor kort varsel om dette. 
Mangfold. Kristoffer er blitt til Karoline og «føler seg fantastisk bra» . 
Studiestøtte. Det finnes flere stipendordninger for studenter som ønsker å ta høyere utdanning i utlandet. Den største av dem er Fulbright-stipendet. 
Topsec. Nå skal landets rektorer ved universiteter og høgskoler få chatte i fred uten fare for hackere.  
Ledelse. Generasjonsskifte og store endringer raskt er både uheldig og lite smart, mener næringslivstopp Idar Kreutzer, og etterlyser «succession planning» også i akademia.  
Ledelse. Mari Sundli Tveit (42) er landets yngste universitetsrektor, men har en ledergruppe der aldersgjennomsnittet er blant de høyeste i sektoren. I akademia kan man også ha en lederkarriere etter fylte 60. 
Budsjettet. Den nye modellen for finansiering av høyere utdanning splitter sektoren. Her finner du vinnerne, taperne og reaksjonene.  

Sider