Samfunn

Utdanningskvalitet. Undervisning bør være underlagt de samme kravene til kvalitet som forskning, var gjennomgangstonen på NOKUTs utdanningskonferanse onsdag. 
Humaniora. I dette åpne brevet til kunnskapsministeren utfordrer gründer-humanistene, Espen Brevik Knoll og Yrjan Kvam, Torbjørn Røe Isaksen og hans syn på humaniora. 
 Den verdskjende moralfilosofen Thomas Pogge er skulda for seksuell trakassering i USA og Europa, og er ikkje lenger ønska som leiar i CROP-styret tilknytta Universitetet i Bergen. 
Historie. Kvinnekamp, aksjoner for selvbestemt abort og velferdspolitikk. På 80 år har de politiske kampene vært mange, og fortsatt må studentene stå på krava, mener studentleder.  
Scholars at Risk. New York University based Scholars at Risk is claiming that the crisis of attacks on higher education communities has escalated the past year. — Disconcerting, says SAIH-president. 
Statsbudsjett. Venstre ønsker å smøre overgangen til ny budsjettmodell for høyere utdanningssektor, styrke høgskolene og de nye universitetene, og bygge 3000 nye studentboliger. 
Jubileum. Marianne Andenæs og Pål Adrian Ryen, henholdsvis leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon, oppsummerer 80 år med studentpolitisk historie - på studentbevegelsens 80-årsdag. 
Forskningsetikk. Øystein Lund Bø ved Universitetet i Stavanger synes ikke det er naturlig å diskutere politiske spørsmål i faglige fora, Gunnar Bovim sier samarbeid med Israel byr på vanskelige utfordringer og Lars Gule advarer mot opportunisme. 
Fusjon. Jens Folland, tidligere parlamentsleder i Ålesund, mener Studenttinget NTNU glipper muligheten til å bli en nasjonal maktfaktor når 9.500 studenter ekskluderes fra å kunne stille til arbeidsutvalget. 
Rektorvalg. Universitetet i Oslo har oppnevnt blant annet både en tidligere statsråd og tidligere rektor ved universitetet for å få hjelp til å finne kandidater til ny rektor.  
(U)etisk. Topptung debatt om (u)etisk forskningssamarbeid fredag morgen. Opptak av debatten kan du se her.  
Bachelor. Selv bachelorgrader som skal legges ned må følge forskriftene, ifølge NOKUT. Det er Nord universitet som får refs av organet, for en av sine bachelorutdanninger. 
Fusjon. Sterke reaksjoner på at arbeidsutvalget til Studenttinget ved NTNU skal kuttes ned til 4 stillinger, samt ekskludere en fjerdedel av studentene fra å kunne stille til vervene. — Uforståelig, sier viserektor ved NTNU Ålesund, Marianne Synnes. 
Humaniora. Det er svært få utfordringer humaniora ikke kan hjelpe oss å finne løsningen på, hevder rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i dette innlegget. 
Faglitteratur. Markedet for akademisk litteratur er dysfunksjonelt, ifølge statssekretær Bjørn Haugstad. I 2017 vil Universitetet i Bergen alene bruke 52 millioner kroner på akademisk litteratur. 
Kutt. Hvis universitets- og høgskolesektoren følger regjeringens pålegg om effektivisering de siste årene, blir totalbeløpet et kutt på en halv milliard kroner.  
Finansiering. Rektor Gunnar Bovim ved NTNU mener de tre rektorene ved de «nye» universitetene er provinsielle når de klager over det nye finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. 
Statsbudsjett. Av 500 stipendiatstillinger går to til Møre og Romsdal. Hvorfor satser ikke Kunnskapsdepartementet på oss, spør ledelsen ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. 
Fusjon. Bråket om lærerutdanningen ved Nord universitet har tatt en ny omdreining. Nå er det organisering av utdanningen det er uenighet om før styremøtet onsdag.  
Forskningsetikk. Jonas Jensen ved Juridisk fakultet på Universitetet i Bergen mener at forslaget til ny forskningsetikklov skaper flere uklarheter enn den oppklarer. 

Sider