Samfunn

HVL. Høgskulen på Vestlandet treng uavhengig journalistikk, meiner eit samla styre ved Høgskolen i Bergen. 
Ny modell. Statssekretær Bjørn Haugstad anklager Ap for å la regjeringen ta støyten for strukturelle endringer i universitetssektoren ved å si nei til forslag som Ap egentlig er for. Aps Marianne Aasen avviser beskyldningene.  
Sitering. Thomson Reuters kjem kvart år ut med ei liste kor topp éin prosent av forskarar med gjennomslagskraft på sitt felt er med. NTNU, UiO og UiB har to forskarar kvar på lista, medan UiT har ein. 
Alternativt budsjett. I sitt alternative budsjett foreslår Senterpartiet å ta 40 millioner fra Senter for internasjonalisering i utdanningen. 
Ope møte. Historias første opne representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet (UHR) starta med botsøving og sjølvkritikk. Og fleire meiner sektoren må hjelpe Isaksen med å få gjennom neste års statsbudsjett. 
Kvalitet. Både antall masterstudenter og antall masterutdanninger har økt kraftig i Norge de siste årene. Variasjonen i kvalitet bekymrer Akademikernes nye leder, Kari Sollien. 
Tyskland. Antallet tyske statsborgere som studerer i Norge er tredoblet på ti år, mens antallet norske studenter som reiser motsatt vei har holdt seg stabilt i samme periode. Nå ønsker Torbjørn Røe Isaksen at flere reiser til Tyskland. 
Forskning. Åpen publisering, bindinger fra oppdragsgiver og uheldige konsekvenser av press for flere tellekanter. Det lå mange utfordringer på bordet under Forskerforbundets årlige forskningspolitiske konferanse. 
Statsbudsjettet 2017. Ap vil utsette innføringen av ny finansieringsmodell for universiteter og høgskoler. KrF vil nulle ut effektene i 2017, og Venstre er også skeptiske. 
Uenighet. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, har sett seg litt lei på det han kaller uetterrettelige argumenter fra de yngste universitetene og andre. Han mener alle bør følge felles kjøreregler ved uenighet i sektoren. 
Sensur. Ordningen med blind klagesensur er et sjansespill for studentene og bør endres, mener stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA, Lars Johannessen. 
Forskning. Forskerforbundet spør hvem eier forskningen, og hvordan utfordres den akademiske friheten i dag. Innlegg og debatt kan du følge direkte her. 
Skandale. Å sikre at Macchiarini-saken ikke kan skje igjen. Dét er hovedmålet for handlingsplanen som denne høsten legges fram for alle ansatte ved Karolinska Institutet i Stockholm. 
Fusjon. Studenttinget ved NTNU kom fram til et kompromiss om ny sammensetning av studentenes sentrale ledelse. Ålesund og Gjøvik fornøyde. 
Innovasjon. Skandinavisk universitetssamarbeid skal øke kunnskapen om innovasjon og entreprenørskap blant helseforskere. Universitetet i Oslo, NTNU og Karolinska Institutet er blant samarbeidspartnerne.  
Nytt hjem. I snitt fem nye barn om dagen har behov for fosterhjem i Norge. Flere av dem er enslige mindreårige flyktninger. Nå henvender fosterhjemstjenesten i Oslo seg til de samfunnsengasjerte med høyere utdanning. 
Jubileum. — Universitas må være tabloid, med harde vinklinger for å få folk interessert i noe de ellers ikke nødvendigvis vil være interessert i, sier redaktør Torgeir Mortensen. I år fyller studentavisen 70.  
Ap-strategi. Arbeiderpartiet ønsker et nasjonalt system for meritterende undervisning, en type ex.phil for alle utdanninger, mer praksis og ingen strengere krav for å bli universitet. I dag legger de fram strategien sin for høyere utdanning. 
Valg. De øverste studentdemokratiene har lenge hatt laber valgdeltakelse. Nå kan det imidlertid se ut til at trenden snur på universitetene, med unntak av NTNU
Humaniora. Arbeiderpartiets Marianne Aasen stiller spørsmål til kunnskapsministeren om kuttene i humanistiske fagtilbud som er foreslått ved universitetet i Tromsø. 

Sider