Samfunn

Kandidat. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er foreslått som ny rektor både ved Karolinska Institutet (KI) og Göteborgs universitet i Sverige.  
Studieavgift. I den muntlige spørretime denne uka nevnte kunnskapsministeren skolepenger ved tre anledninger. Det får leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, til å se rødt. 
Forskning. Formidling er en av de fire lovpålagte oppgavene til universiteter og høgskoler, men forskerne selv er uenige om de formidler nok. 
Fagpressen. På Fagpressedagen satte de hverandre i stevne. Redaktør for Khrono, Tove Lie, vs eier av Khrono og rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice. Det hender de har problemer med hverandre.  
Internasjonalisering. Etter at Utlendingsdirektoratet utviste ugandiske Simon Manana for å ha jobbet for mye ved siden av studiene, vil kunnskapsministeren nå se på om regelverket er for rigid. 
Styreverv. Gunnar Bovim overtar som styreleder for Oslo Universitetssykehus, noe styret hans ønsker. Selv mener han at det gir NTNU en tydeligere stemme i Oslo. NTNU-rektorens nye verv skaper reaksjoner. 
Arbeidsmarked. — Den tradisjonelle tankegangen om at man må ta én konkret utdanning for å få én konkret jobb er utdatert, skriver Madeleine Sjøbrend i Norsk studentorganisasjon. 
Fusjon. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde truet med å trekke seg dersom høgskolestyret vedtok å utrede fusjon med NTNU. Professor Kai A. Olsen mener høgskolen må finne seg en ny rektor. Rektor vil ikke kommentere mistilliten.  
Lobbying. Fraksjonering? Et frokostmøte på Grand i Oslo. Et brev fra fem universitetsrektorer til KUF-komitéen. Og en høring for et år siden. Her har du noe av bakgrunnen til lobbykrangelen i universitets- og høgskolesektoren. 
Stipendiat. Dessverre eksisterer det en ukultur i enkelte miljøer – også ved vårt eget universitet – i praktiseringen av spillereglene når det gjelder medforfatterskap og rettigheter til forskningsfunn, skriver Jan Helge Solbakk og Peter Kierulf ved Universitetet i Oslo i denne kronikken. 
Fusjon. Rektor Hallgeir Gammelsæter, ved Høgskolen i Molde, foreslår for styret at høgskolen vurderer mulighet for fusjon med Høgskulen i Volda. 
Opprør. — Samfunnet trenger ungdom med det samme engasjementet som ungdomsgenerasjonen i 1993 viste, skriver tidligere nestleder i Norsk Studentunion, Christian Hellevang. 
Rektor. Ein av desse blir truleg rektor for Høgskulen på Vestlandet denne veka. 
Forskning. Både studenter som bruker mye tid og ressurser, og studenter som skumleser pensum, faller fra, viser forskning fra UiT Norges arktiske universitet. 
Tverrfaglig. Studentforeningen Barn oss imellom ønsker senteret Interact velkommen: Vi heier på den fremtidsrettede og profesjonsnære retningen senteret står for, skriver styremedlem i foreningen, Frank Aleksander Bræin. 
Historieblogg. — Fienden har vært sentrale myndigheter i Oslo som ikke har skjønt hvor viktig det er med et lokalt studietilbud, skriver Jan Messel om bakgrunnen til uh-Norges reform på 90-tallet. 
Nettverk. Guild of Research Intensive Universities lanseres 21. november i Brussel. Styreleder for det nye nettverket, UiO-rektor Ole Petter Ottersen, forteller ambisjonene. 
Lærere. Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes drar linjer mellom innføring av 5-årig lærerutdanning nå, og tilsvarende ambisjoner fire tiår tilbake. 
Bolig. Gjennom forenkling av regelverket vil regjeringen gjøre det inntil 100.000 kroner rimeligere å bygge studentboliger. 
International. According to a new report, a third of international students in Norway rarely or never interact with Norwegian students. In Molde they are trying to close the gap. 

Sider