Samfunn

Turbostipend. Kaja Elisabeth de Ru svarer leder av Høyres Studenterforbund: — Jeg syns det er underlig at man heller vil belønne studenter for noe de i utgangspunktet skal klare, enn å faktisk ta fatt i problemet. 
Turbostipend. Leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener at leder i Høyres Studenterforbund har sovet i timen. 
Film. I Mel Gibsons nye film Hacksaw Ridge, er vi vitne til rituelle øvelser som bekrefter - og kanskje styrker - USA, som seg selv. Hacksaw Ridge er med andre ord en dypt konservativ film.  
Mangfold. Ny statistikk om mangfold blant tilsatte i høyere utdanning viser at andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere i forskningen er på 25 prosent, mens andelen på HiOA bare er 13 prosent. 
Forskning. Forskningsrådet gir i disse dager ut nærmere én milliard kroner til Fri prosjektstøtte. En av de unge forskertalentene som får støtte er Cecilie Morland. Se oversikt over 84 andre prosjekter her.  
Etikk. Universitetet i Tromsø har vedtatt etiske retningslinjer som åpner for at universitetet kan si ja til samarbeid med selskaper som er svartelistet av etikkrådet i Statens pensjonsfond. Et samarbeid med atomvåpenprodusenten Boeing er under vurdering. 
Budsjett. Rektor ved Universitetet i Oslo har aldri tidligere fått et så dårlig budsjett som i 2017. Det ligger an til realnedgang for landets eldste universitet.  
Helseforetak. Arbeidsgruppen ledet av Tromsø-rektor Anne Husebekk anbefaler tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene. 
Test. Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fagområdene PISA måler - lesing, matematikk og naturfag. Forskerne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd og konkluderer: Vi er på stø kurs. 
Tromsø. Både studenter og forelesere deltar i den spektakulære musikkvideoen som medisinstudentene ved UiT Norges arktiske universitet laget til julebordet sitt. Khrono anbefaler. 
Budsjett. Marianne Aasen (Ap) er frustrert over måten budsjettet til Kunnskapsdepartementet blir håndtert, og hun sier det vitner om dårlig politisk håndverk. Fra klokken 10 mandag kan du følge budsjettdebatten på Stortinget. 
Barnevern. Førstelektor Jan Storø ved barnevernutdanningen på HiOA reagerer på kritikken av utdanningen. Han mener at en del påstander både er drøye og usanne, men er enig i andre deler av kritikken.  
Fusjon. På sitt siste møte noensinne ga Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen 1 million til det nye Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. — Helt naturlig, mener snart avtroppende leder Fredrik Bødtker. 
Helseinnovatørskolen
Forskning. Det er de unge forskerne som er fremtiden vår og det er institusjonenes oppgave å vise dem veien, skriver Hilde Irene Nebb og Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Internasjonalisering. Antall utenlandske studenter som har blitt utvist fra Norge har tidoblet seg på fem år. Norsk studentorganisasjon vil gi utlendinger automatisk arbeidsvisum når de kommer hit som studenter. 
Tvang. Når er egentlig tvang legitimt, spør filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anniken Fleisje. Hun innleder på årets SPS-konferanse. 
Utvist. Tirsdag ble NTNU-studenten Adrian Xhela (22) fra Kosovo pågrepet av politiets utlendingsenhet mens han var på vei til eksamen. — Forkastelig, sier leder av Studenttinget NTNU, Jone Trovåg. 
Utdanning og bistand. Høgskolen i Oslo og Akershus er involvert i fire prosjekter rettet mot høyere utdanning i det globale sør. Prosjektet i Ecuador, Nicaragua og Colombia har i høst uteksaminert sine 21 første masterkandidater. 
TIMMS. Forsker Liv Sissel Grønmo fra Universitet i Oslo trekker fram manglende ferdigheter i algebra som et framtredende og bekymringsfullt funn for alle elevgrupper. 
Samarbeid. Representanter fra seks europeiske utdanningsinstitusjoner møtes i Amsterdam for å legge grunnlag for samarbeid og kunnskapsutveksling.  

Sider