Kvalitet

Kvalitet. Frafall i studieløpet er kanskje den største utfordringen i høyere utdanning, men løsningen er ikke å måle gjennomføring på normert tid, skriver rektor ved NLA Høgskolen, Erik Waaler.  
Kvalitet. Det har kommet mange forslag til tiltak for å heve utdannings- og forskningskvalitet. Men hva vet vi egentlig om kvaliteten på tiltakene, spør Nina Waaler, prorektor på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Kvalitet. Hva skal til for at Norge skal kunne tilby sine studenter utdanning av høy kvalitet og arbeidslivet kandidater av ypperste klasse, spør lederen for Akademikerne, Knut Aarbakke. 
Kvalitet. Det behøver ikke å være så vanskelig. Sett studenten i sentrum, oppfordrer NOKUTs direktør Terje Mørland, når det kommer til å forbedre kvaliteten. 
Kvalitet. Kvalitetsdebatten har dreia i retning av undervisningskvalitet. Men kva er undervisningskvalitet, spør Johann Roppen. 
Kvalitet. Stadig flere i yrkesaktiv alder faller ut av arbeidslivet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. For å snu denne negative utviklingen trenger vi mer forskningsbasert kompetanse og utdanning – og det haster, skriver Nina Waaler og Yngvar Åsholt. 
Kvalitet. Jeg er bekymret for at utviklingen vi har sett i skolen de siste årene er i ferd med å innta høyere utdanning, skriver Torun Herfindal ved Høgskolen i Bergen i dette innlegget om kvalitet. 
Kvalitet. Det politikere kan gjøre for å bedre kvaliteten er å stimulere arbeidsgivere til å satse mer på praksisavtaler med institusjonene, skriver rektor på Westerdals, Tine Berents Widerøe. 
Kvalitet. Kvalitet i utdanningene er helt avgjørende for kvalitet i helsetjenesten, skriver leder av Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By. 
Kvalitet. Bedriftene må inn i de akademiske institusjonene og studentene må ut i bedriftene. Samarbeid med næringslivet er undervurdert som bidrag til kvalitet i forskning og høyere utdanning, mener toppsjefen i Abelia, Håkon Haugli. 
Kvalitet. Det er avgjort ikke de gale professorene med de nye tankene som har sittet i Produktivitetskommisjonen, skriver fagsjef i tankesmia Agenda, Sigrun Aasland. 
Kvalitet. Norsk høyere utdanning skal rustes for fremtiden. Det blir umulig å nå de høye ambisjonene hvis ikke internasjonalisering gjennomsyrer utdanningen, mener Harald Nybølet, direktør for Senter for internasjonalisering av utdanning. 
Kvalitet. Tidvis lave faglige ambisjoner og stor variasjon i studiekvaliteten ved norske universiteter og høgskoler er uholdbart, mener kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, som mener næringslivet kan hjelpe. 
Kvalitet. Det kan være motsetning mellom høye krav til akademiske prestasjoner på den ene siden og høy gjennomstrømning på den andre. Hva er kvalitet i høyere utdanning, og hva bør dermed gjøres for å forbedre den, spør Sveinung Skule og Nicoline Frølich i NIFU
Kvalitet. Studentpolitikere i Bergen tror en mentorordning for alle studenter er viktig for å øke utdanningskvaliteten. 
Kvalitetsledelse. Ideologien økonomisme truer i dag den norske modellen og dens velferdsstat bygget opp i etterkrigstiden, skriver professor Noralv Veggeland ved Høgskolen i Lillehammer.  
Kvalitet. Statsrådens kronikk om kvalitet: Norges viktigste ressurs, du og jeg, utnyttes ikke godt nok. Derfor har mitt viktigste prosjekt i regjering vært å heve kvaliteten i hele utdanningsløpet, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
Kvalitet. Utdanningskvalitet er ofte tema på nasjonale møter for toppledelsen ved universiteter og høyskoler. Men temaet må også på agendaen i fagmiljøene. Det er der kvaliteten skapes, skriver Vidar L. Haanes, leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR). 
Kvalitet. Marianne Aasen (Ap) foreslår å avblåse den store jakten på definisjonen av kvalitet innen høyere utdanning, men heller gå fra ord til handling gjerne inspirert av slagordet: Det enkle er ofte det beste. 
Kvalitet. Leder av Norsk studentorganisasjon, Therese Eia Lerøen, kjøper ikke at studieavgift vil lede til høyere kvalitet. 

Sider