Karriere

Arbeidsliv. Med 25 prosent midlertidige vitenskapelig ansatte er Universitetet i Bergen verst i hele sektoren. 
Forskning. Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.  
Arbeidsmarked. Syke- og vernepleiere går et lyst arbeidsmarked i møte de neste årene, mens behovet for ingeniører vil gå ned fram mot 2035, går det fram av ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Talentjakten
Talenter. Hver høst velger Talentjakten ut dyktige og engasjerte studenter. Her er de 16 utvalgte som kom gjennom nåløyet. Universitetet i Bergen er sterkt representert.  
Klasserom undervisning fysikk
Lærere. Lektorer på lærerutdanningene ønsker å bli førstelektor eller førsteamanuensis, men mange opplever at de ikke får mulighetene, viser en undersøkelse fra Forskerforbundet. 
Deleksamen. Vi er alvorlig bekymret for at regjeringen, i sitt ensidige fokus på å detaljstyre lærerutdanningene, glemmer det virkelige målet, å utdanne gode lærere, sier leder i Pedagogstudentene. 
Stipend. Søkevillige studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus håper Aker Scholarship kan bli en døråpner til fagmiljøer på eliteuniversitet, men også for penger i lomma.  
Lærerstudenter. Strykprosenten gikk ned fra 75 til 63 prosent på den nye prøven for potensielle lærerstudenter. Det er 33 nye studenter som nå kan starte på sine lærerstudier. 
Stipend. Omstridte rangeringer for universiteter brukes til å bestemme hvor man kan få tilleggsstipend for å studere. Bruken av rangeringene på denne måten høster nå sterk kritikk. 
Kandidater. Høgskolen i Oslo og Akershus greier hverken å utdanne nok barnehagelærere eller tannteknikere. Det får høgskolen påpakning fra Kunnskapsdepartementet for. 
Ny sjanse. 102 potensielle lærestudenter av dem som ikke besto eksamen i matematikk 1.august får en ny sjanse i morgen. Det er sju studiesteder som tilbyr ny eksamen. 
Doktorgrad. Professor Kjell Ivar Øvergård ved Høgskolen i Sørøst-Norge vil ha klarere rutiner for håndtering av plagiatsaker på doktorgradsnivå, og er bekymret for dagens situasjon. 
Sykepleiermangel. Sykehjem og hjemmesykepleien taper i konkurransen om de nyutdannede sykepleierne. Nå vil Norsk Sykepleierforbundet at kommunene setter inn tiltak for å gjøre jobbene mer attraktive. 
Ny toppsjef. Medisineren John-Arne Røttingen er ansatt som ny direktør i Forskningsrådet. Leder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, Curt Rice, er skuffet over at det ikke ble en kvinne denne gangen heller. 
Karrierevei. Norske lærerutdannere foreslår en ny stilling i norske barnehager: Barnehagelektoren.  
Søkere. Medieprofessor Arne Krumsvik er en av sju søkere til lederjobben ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Tre interne søkere og Paal Aam fra journalistutdanninga i Volda, står også på lista.  
Diskriminering. Det er ingen fordel, snarere en ulempe, å være utlending i det norske akademia. 
Forskar. Dei to første artiklane professor Nils Chr. Stenseth fekk publisert tok nokon andre æra for. I dag er han Noregs mest internasjonalt siterte forskar innanfor naturvitskapane og nyslått medlem i Det amerikanske vitskapsakademiet. 
Ny jobb. Stortingsrepresentant Marianne Aasen begynner som leder for Simula-skolen når hun går ut av Stortinget neste år.  
Lærere. Torbjørn Røe Isaksen har innvilget rekordmange søknader om videreutdanning for lærere. 5617 skal i gang til høsten. 

Sider