Karriere

(U)skikket. Kari Kildahl er fornøyd med at stadig flere studenter blir rapportert inn som mulig uskikka for yrket de har valgt. Men fortsatt ser man bare toppen av isfjellet, mener hun. 
Næringsliv. — Dersom noen skulle tro at Universitetet i Oslo ikke har et rikt samarbeid med næringslivet, så vil de nå måtte tenke annerledes, sier rektor Ole Petter Ottersen. 
Lærermaster. De fire høgskolene som har doktorgradsprogram på sine lærerutdanninger skal få godkjenne noen av lærermasterne sine selv, men ikke alle. 
Karriere. Bedriftene melder til NHO at de trenger ingeniører og fagarbeidere viser årets kompteansebarometer. 
Karriere. 5000 bedrifter har svart på hvilken kompetanse de trenger. Presentasjonen kan du se onsdag 17. februar direkte fra klokken 9.00. 
Harstad. Styret for UiT - Norges arktiske universitet tilbyr Trond Hammervoll stillingen som viserektor med base på campus Harstad. Eks-Harstadrektor Bodil Olsvik søkte, men fikk ikke jobben. 
Konsulenter. Mens ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utlyst rammeavtale med private konsulentselskaper for å få utviklet mentorprogram for opprykk, er slike programmer allerede i gang på høgskolen. 
Mattekrav. — Både privatisteksamen og forkurs er gode redningsplanker for de som ikke har 4 i matte og vil bli lærer, sier studieleder Vibeke Bjarnø, som minner om at privatistfristen er mandag 1. februar.  
Ayosha Hussain Tone Liv Fredriksen
Arbeidsliv. En fersk rapport viser at langt færre sivilingeniører enn realister er arbeidsløse etter endt utdanning.  
Svak i norsk. Skrive- og leseferdighetene til mange førsteårs-studenter er for dårlig viser en ny rapport. 
Gulsvik. Universitetsleiinga overlet til styret å ta avgjerda om saka mot lungeforskaren Amund Gulsvik skal ankast. 
Midlertidighet. Flere av universitetene i Norge øker sin bruk av midlertidige stillinger. Forskerforbundet er bekymret og ønsker gjennomgang av situasjonen flere steder. 
Stipendiat. Stortinget har bevilget penger til 388 nye rekrutteringsstillinger i 2016. Hoveddelen av stillingene er prioritert til realfag, teknologiske og maritime fag og helse- og omsorgsfag. 
Språk. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, ønsker mer engelsk inn i norsk forskning og høyere utdanning og skaper debatt som nyoppnevnt vara til styret i Språkrådet. 
Rektorvalg. Dag Rune Olsen har måttet gjøre smertende kutt i fakultetenes budsjetter. Han har lange arbeidsdager, mindre tid til familien, og han drar sjeldnere på hytta enn før. Er Olsen klar for fire nye år? 
Sponsing. Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén, mener institusjonene må kommunisere sine samarbeid med næringslivet bedre. Universitetene i Oslo og Bergen topper lista over gaveforsterkning.  
Sponsing. Universitetene har ingen sentral og offentlig tilgjengelig oversikt over sine gaveprofessorater. NTNU har flest slike stillinger i antall, men prosentvis er Høgskolen Buskerud/Vestfold suverent på topp. 
Kutt. Universitet i Bergen vurderer ikkje berre administrative stillingar når dei skal effektivisera. 
Forskning. ​Jussprofessor Tore Lunde er svært overraska over at Helse Bergen og Universitetet i Bergen overhovudet gikk til sak mot den svært anerkjente lungeforskaren Amund Gulsvik. 
Brasil. En norsk delegasjon for høyere utdanning og forskning var samlet i Brasil i forrige uke, med kronprins Haakon i spissen. Dekan Egil Trømborg fra Høgskolen i Oslo og Akershus var også med. 

Sider