Campus

Sikkerhet. HiOAs beredskapsplaner omfatter ikke de to barnehagene som ligger midt på campus.  
Priser. Årets it-student, mottaker av LOs likestillingspris og årets allmenlærer har alle tilhold på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Forskning. De ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forbedret seg kraftig på området vitenskapelig publisering de siste ti årene. Mengden er tredoblet på ti år og det er en større økning enn snittet innen høyere utdanning. 
Kunst.  «…verkene er utsatt for skade, hærverk, uregistrerte flyttinger og tyveri», heter det i høgskolens kulturutredning.  
Boklansering. Fredag lanserte HiOA-lærerne Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård og Finn Aarsæther boka: Språklig mangfold og læring. 
Universitetssatsing. Publikasjonspoengene per ansatt ved høgskolen økte marginalt fra 2011 til 2012. Skal langtidsmål oppfylles må de ansatte doble sin publisering fram til 2015. 
teknologistudier
Frafallsprosent. Nye tall viser at studentfrafallet blant HiOA-studenter øker. Fra å ligge på snittet av andre statlige høgskoler ligger frafallstallet nå nesten 3 prosentpoeng over snittet og fjorårets måling.  
Doktorgrader. Enstemmig innstilling om at Fakultet for helsefag skal få godkjent doktorgradsprogam nummer to. Dekan Nina Waaler har hatt en god dag på jobben. 
Studentforeninger. Studentprest Valborg Orset Stene skulle ønske at flere muslimske studentforeninger søkte godkjenning ved HiOA. — De muslimske studentene ved høgskolen utgjør et større mangfold enn Islam Net, sier hun. 
Protest. Professor Runes Slagstad skulle hatt sin siste arbeidsdag ved HiOA i dag, etter å ha sagt opp jobben i protest mot ledelsen. Rot i den samme ledelsen gjør at han må jobbe for skolen i to måneder til. 
Universitetssatsing. Studentene tar på seg rollen som vaktbikkje i HiOAs prosess fra høgskole til universitet. 
Folkehelse. Fredag la helseminister Jonas Gahr Støre fram Folkehelsemeldinga i det nye helsefagbygget på HiOA.  
Forskning. Høgskolen i Oslo og Akershus skulle dele ut fire millioner kroner i forskningsmidler i dag. De klarte bare å bli enige om 400.000 kroner.  
Fusk. Stadig flere studenter jukser på eksamen. HiOA hadde flest fuskesaker ved eksamen i 2012. Ledelsen tror ikke studentene deres er verre enn andre.  
Doktorgrad. Fakultet for helsefag har over 50 stipendiatstillingar, men berre Institutt for atferdvitskap har eige doktorgradprogram. Fakultet har ny søknad til behandling. 
Doktorgrad. Therese Brovold er doktorgradsstipendiat ved høgskulen, men følgjer program på Universitetet i Oslo. Dei fleste av pengane og æra går til Universitetet.  
Valg. De kjempet alle tre om å bli leder i Studentparlamentet ved HiOA. Eline Stølan gikk seirende ut av valget. 
Kultur. Torsdag kan du oppleve lunsjkonsert med bedriftskoret ved høgskolen, også kjent under navnet Bislet-Bækkens (u)Blandede. 
Universitetssatsing. Høgskolelektor Knut Alfred Myren kan ikke se en eneste fordel ved at HiOA blir universitet og frykter at det blir mindre ressurser til undervisning i yrkesfag. 
Universitetssatsing. HiOA ønsker å bli godkjent som universitet. Det koster penger, men vil gi bedre kvalitet på utdanningen, mener rektor Kari Toverud Jensen. 

Sider