Campus

Ny jobb. Likestillingsforkjemper, rektor Curt Rice, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sliter med å oppnå kjønnsbalanse i sin egen ledergruppe. I siste direktørutlysning har han også glemt å oppfordre kvinner spesielt om å søke. Rice beklager glippen. 
Utdanning. 22 søkere ble til 9 finalister og i kveld blir 3-6 av disse til fremragende sentre for utdanning. På Universitetet i Oslo håper de på et miljø rundt en professor i fysikk. 
Lærerutdanning. 70 prosent av plassene for å bli grunnskolelærer i Nord-Norge er ledige. Det bekymrer politikerne.  
Økonomi. Rektor Curt Rice vil inndra de ubrukte pengene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Per oktober utgjør dette 190 millioner kroner. Han møter skepsis hos fakultetslederne.  
Eksamen. Professor Stål Bjørkly forteller om da han forsov seg til eksamen, og sier at å gå på fylla kan – under gitte omstendigheter – gi bedre resultater enn å lese pensum. 
TV-show. HiOA-student Nicoline Berg Kaasin har i to måneder forsøkt å kombinere økonomistudier med å forberede seg til nye dyster i Stjernekamp. Lørdag var det finale der Knut Anders Sørum trakk det lengste strået. 
Kvotestudenter. Kvoteordningen som sikret at studenter fra det globale sør hadde mulighet til å studere i Norge er avviklet. Nedgangen i studenttall fra Afrika er på 7,3 prosent. Professor foreslår egen stipendordning på HiOA. 
Kutt. Å avvikle sentrale programmer i humaniora hindrer oss i å oppfylle forpliktelsen til å være et breddeuniversitet, og er et steg på veien til å bli nok et provinsielt universitet som begrenser seg til å tilby praktisk trening til noen avgrensede yrkesaktiviteter, skriver godt over 100 undervisere i humaniora ved Universitetet i Tromsø.  
Ny rektor. Da NMBU forrige uke behandlet opplegget for å rekruttere ny rektor, endte styret opp med en omforent løsning alle parter sier seg godt fornøyd med. 
Økonomi. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil selge seg ut av tre aksjeselskaper som høgskolen fikk med på lasset da den overtok forskningsinstituttet NIBR
Vestlandet. Engelsk namn på Høgskulen på Vestlandet (HVL) var eit av punkta interimsstyret diskuterte under møtet sist fredag. 
Halloween. Flere av studieprogrammene ved Westerdals Oslo ACT går hvert år sammen om å arrangere Halloween på campus. I år er temaet skumle klovner, men ledelsen avviser at det har noen sammenheng med killer clowns. 
Semifinale. Økonomistudent på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nicoline Berg Kaasin, har imponert både seere og fageksperter lørdag etter lørdag. I kveld kapret hun finaleplass i årets utgave av Stjernekamp. 
Firerkrav. Det vil være tragisk dersom ikke regjeringen oppgir sine intensjoner og viser at den stoler både på utdanningsinstitusjonene og på studentene, hevder Geir Martinussen ved HiOA i sitt svar til statssekretær Bjørn Haugstad. 
Likestilling. De har kjønnsbalanse på lavere nivå, men bare 20 prosent av professorene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitet i Oslo er kvinner. Det vil de gjøre noe med. 
Film. Både temaet om biologisk opphav og temaet om kjønnsidentitet er høyaktuelle. Ikke bare i Brasil. 
Effektivisering. Medisinen for å slanke administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir mildere enn konsulentselskapet Rambøll har foreslått, men ansettelsesstopp foreslås innført umiddelbart. 
Badestudier. Kunnskapsministeren ville ha slutt på dei såkalla badestudia, men norske studentar får framleis stønda frå Lånekassen. NOKUT vil ta opp moglege utfordringar ved studia med Lånekassen og Kunnskapsdepartementet. 
Rektorvalg. Nå er det slutt på at studenter kan bli rektor på Universitet i Oslo. I dag endret UiOs styre valgreglementet slik at kun personer med formell professorkompetanse kan stille til valg. 
Kritikk. Riksrevisjonen kritiserer universiteter og høgskoler for manglende informasjonssikkerhet og for dårlig kontroll med husleieavtaler med private utleiere. 

Sider