Campus

SFU. To styremedlemmer ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommer med krass kritikk av høgskolens forsøk på å etablere et Senter for fremragende utdanning, og mener senteret ikke bør få mer penger. Prodekan Finn Aarsæther er uenig i at senterplanene ble sablet ned av NOKUT
Video. Video-opptaket avslører at den profilerte it-professor Kai A. Olsen på Høgskolen i Molde foreleser med beina på bordet. I dag deltar han på det direktesendte debattmøtet om bruk av videoundervisning. 
Nesna. Nesna ribbes for studier og det er varslet oppsigelser i samskipnaden. Anne Tingelstad Wøien (Sp) er bekymret og oppgitt over tilfellet Nesna. 
Democracy. November 8th is here, and although election results are not expected until 5AM CET, the official U.S. election event at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences is underway. 
Lærerutdanning. Universitets- og høgskolerådet og Høgskolen i Oslo og Akershus har begge sendt krasse brev til departementet mot at karakter på deleksamen skal telle på vitnemålet. 
Barnehagelærer. Flere menn enn noen gang vil bli barnhagelærere. De ansatte mener utdanningen har blitt bedre, og forskerne ser en sterkere profesjonsretting. Men studentene synes utdanningen er altfor slapp og lite krevende. 
Rasfare. 86 studenter ble evakuert fra boligene sine i Nybyen på Svalbard mandag. Fare for jordras er grunnen. 142 studentboliger ligger i rasutsatte områder.  
AFI-rapport. Ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon går nedover. Minst innflytelse har ansatte i staten, viser ny AFI-undersøkelse. 
Lærerutdanning. Nord universitet, avdeling Nesna, blir ribbet for studietilbud og lærerutdanningen kan også forsvinne. Ordfører Hanne Davidsen (Ap) er sterkt bekymret, men rektor Bjørn Olsen, sier at alt hadde vært verre for Nesna uten fusjon. 
Ny jobb. 20 kvinner og 23 menn ønsker å bli ny toppdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tre søkere er interne.  
Studentombud. Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker seg studentombud i en eller annen form, men vil ikke gjøre vedtak før tidligst på neste møte. Studentene er skuffet, men rektor Rice er optimist. 
Elections. Student parliament elections at HiOA are done, and out came the first non-Norwegian speaking parliament member: Ugandan student Henry Mutebe. 
Styremøte. Fredag var det styremøte på Høgskolen i Oslo og Akershus. Khrono dekket møtet direkte som varte fra 9-14.45. 
Høyskolen Kristiania
Tvistesak. En student saksøkte Høyskolen Kristiania fordi de krevde at hun skulle betale semesteravgift, ettersom hun sa fra seg plassen etter fristen. Kvinnen vant fram.  
Økonomi. Tiltak som kan hjelpe Høgskolen i Oslo og Akershus til å bli universitet står øverst på lista når strategimidlene for 2017 skal deles ut. Søknader på i alt 143 millioner er kommet inn, men langt fra alle får. 
HiOA. Mandag stengte studentombudet på Høgskolen i Oslo og Akershus dørene for nye henvendelser. Grunnen er usikkerhet om hva som skal skje med ombudsordningen neste år. Studentene er bekymret. Rektor tar for gitt at det holdes åpent. 
Økonomi. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus ber om nær 300 millioner kroner i ekstra midler fram mot 2020. 
Utdanning. Tirsdag kveld ble det offentlig hvilke fire som kan kalle seg senter for fremragende utdanning i fem år framover i tid. UiO, to ganger NTNU og Høgskolen i Lillehammer er vinnerne. 
Utdanning. Under den store utdanningsfesten til NOKUT 1. november delte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut prisen for beste utdanningskvalitet. Vinner ble NBMU: Action Learning Model for Sustainable Development. 
Flyktninger. Diabetes og overvekt øker blant flyktninger og innvandrere etter at de har bodd i Norge en stund. Dårlig kosthold og matvaner er en viktig årsak, og det tror Laura Terragni kan forebygges. 

Sider