Campus

Næringsliv. Universitetet i Oslo har plukket ut 17 private bedrifter som de ønsker styrket samarbeid med. Dekan Morten Dæhlen mener det er søkt å trekke fram at flere av dem har vært innblandet i blant annet korrupsjon.  
Kvalitet. Både antall masterstudenter og antall masterutdanninger har økt kraftig i Norge de siste årene. Variasjonen i kvalitet bekymrer Akademikernes nye leder, Kari Sollien. 
Blogg om rektorvalg. Svein Stølen, prodekan for forskning på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, stiller som rektorkandidat på Universitetet i Oslo. Her er blogginnlegget der han skriver om teamet sitt og hvorfor han stiller. 
Undervisning. På Mat.-Nat.-fakultetet ved UiB kan undervisarar no søka om å få bli «framifrå undervisar», noko som vil gje utteljing på lønsslippen. 
Rektorvalg. Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, samt NMBU, jakter på rektor for neste periode. Tre av disse skal velge sin rektor, og det skal også Høgskolen i Østfold som er først ut med sitt valg. 
Kvalitet. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) burde lytte til organisasjonen og satse stort på senteret Interact, sjølv om det ikkje fekk status som Senter for framifrå utdanning (SFU), skriv leiar av studentparlamentet ved HiOA, Sunniva Braaten. 
Fusjon. NIFU har på vegne av Høgskolen i Molde utredet fusjon med NTNU, høgskolene Innlandet, Volda og Vestlandet, samt fortsatt å stå alene, men finner ingen god løsning. 
Skandale. Å sikre at Macchiarini-saken ikke kan skje igjen. Dét er hovedmålet for handlingsplanen som denne høsten legges fram for alle ansatte ved Karolinska Institutet i Stockholm. 
Kroppsvask. Alle utdanningene fikk hver for seg spørsmål om kroppsvask, men så svarte Profesjonsrådet for sykepleie på vegne av dem alle. Et ønske om å unngå å vise fram uenighet er en begrunnelse for felles brev. 
Kroppsvask. Seks av sju utdanninger som har svart Khrono forteller at studenter vasker hverandre når de skal lære om kroppsvask. Bare på Høgskolen Stord/Haugesund brukes det kun dukker. 
Rektorvalg. Ingen motkandidatar har meldt seg, og Dag Rune Olsen kan bli einaste kandidat i rektorvalet ved Universitetet i Bergen. 
Tvistesak. Student (22) vant fram i søksmål mot Høyskolen Kristiania da den krevde at hun betalte studieavgiften på 45.000 kroner fordi hun sa fra seg studieplassen for sent. Privatskolen anker saken.  
Opprør. Arkitektstudentene ved NTNU opplever at de nedprioriteres til fordel for forskning, og har overlevert protestskriv til ledelsen. 
Demokrati. Tidlegare leiar i Norsk studentorganisasjon, Kim Kantardjiev, har fått i oppgåve å samle studentdemokratia på Vestlandet. 
Kvalitet. Sykepleiestudent og litteraturanmelder Cathrine Krøger har slaktet pensumlitteraturen på sykepleieutdanningen og sagt at den er full av tåketale. Om dette er det sterkt sprikende meninger. 
Statsbudsjett. Arbeiderpartiet har lagt fram sitt alternative budsjett for 2017 og vil ha flere stipendiater, studieplasser, studentboliger og mer penger til bygg enn regjeringen. Sør- og Vestlandet får mest. 
Flyktninger. Høgskolen i Oslo og Akershus skal koordinere et arbeid for å gjøre det enklere for flyktninger å realisere den kompetansen de har med seg når de kommer til landet. Arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU
Humaniora. Marianne Aasen etterlyste statsrådens syn på kutt av 15 utdanninger i Tromsø. Isaksen avviste å blande seg inn i interne debatter, men varsler bedre grep om arbeidsdeling mellom institusjonene. 
Pensum. — Et fag blir ikke bedre enn hodene i faget. Og det virker ikke som om det er de gode hodene som skriver lærebøker, sier kritiker og sykepleiestudent, Cathrine Krøger. Torsdag deltar hun i debatt på HiOA om pensumlitteraturen. 
Horisont 2020. Universitetet i Oslo har fått mest forskningsmidler fra EU-programmet Horisont 2020 av de norske universitetene og høgskolene så langt.  

Sider