Campus

Kvalitet. Vi vil at universiteter og høgskoler skal få større selvstendighet, sterkere fagmiljø og mer egenart. Derfor har vi gjennomført flere reformer, skriver statssekretær Bjørn Haugstad i sitt svar til Hilde Gunn Slottemo. 
Ombud. Høgskolen i Oslo og Akershus har hyret inn advokatfirmaet Brækhus for å jobbe med studentombudsaker ut februar. Til 1500 kroner timen. — Såpass viktig å fylle funksjonen, sier direktør Tore Hansen. 
Profesjon. Som profesjonsutdanning må vi jevnlig stille spørsmål ved om våre rutiner for skikkethetsvurderinger er gode nok for å vurdere faglig og relasjonell kompetanse hos studentene, skriver Kari Høium om kritikken mot barnevernutdanningen. 
Canvas. E-læringsplattformen Canvas skal erstatte Fronter og itslearning på over 20 høyere utdanningsinstitusjoner. 
Nye bygg. Høgskolen i Oslo og Akershus kan være interessert i å ta over de gamle lokalene til Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, selv om det foreløpig er på idéstadiet. 
Søkarar. Fire interne og to ukjende søkarar vil gjerne ta over jobben etter rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole (NHH). Gjesdal går av neste sommar. 
Etikk. Flere reagerer på det nye etiske regelverket ved Universitetet i Tromsø som åpner for samarbeid med svartelistede selskaper. Norsk Folkehjelp ber styret revurdere reglene.  
Undersøkelse. Masterkandidatene fra Samfunnsernæring, Produktdesign og International Social Welfare and Health Policy ved Høgskolen i Oslo og Akershus sliter med å få innpass i arbeidslivet.  
Kvalitet. Nord universitet slit med å oppnå kvaliteten dei må ha for å kunne halde fram som universitet. NOKUT gir dem eit år på å omstille seg før det blir tilsyn i 2018 og eventuell ei revurdering av universitetsstatusen etter det. 
It-løsninger. Universitetsdirektør i Agder, Seunn Smith-Tønnessen mener man må koordinere arbeid rundt it og anbud bedre i universitets- og høgskolesektoren. 
Personalpolitikk. Man trenger en sunn debatt om forvaltningen av de viktige menneskelige ressursene på Høgskolen i Oslo og Akershus. Verktøykassen på personalfeltet er antikvarisk, skriver førsteamanuensis Dag Flater Hwang. 
Ikt-strategi. I januar kommer det en ny rapport om ikt-strategien for universitets- og høgskolesektoren. I dag blir styret for Universitetet i Oslo orientert om ulike forslag til ny organisering i sektoren. 
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Ranking. Handelshøyskolen BI kommer på 35. plass og Norges handelshøyskole (NHH) tre plasser lenger bak på årets Financial Times European School Rankings.  
Fagskoler. Fredag 2. desember la regjeringen fram sin Stortingsmelding om fagskolene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.  
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Jul. For noen studenter kan jula være en ekstra vanskelig tid. — Det er viktig at vi snakker sammen og er åpne om det, sier Halvor Berg Hovind, studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Budsjett 2017. Regjeringen og V og KrF gir mer kompensasjon for de som taper på den nye finansieringsordningen i uh-sektoren, men øker kravet om effektivisering med 0,3 prosent. Det siste utgjør et økt kutt på 95 millioner kroner for universiteter og høgskoler. 
Val. Universitetsstyret ved Universitet i Bergen har vedteke å endra vektinga av stemmene ved rektor- og universitetsstyrevalet i 2017. Styret meiner fordelinga slik den er i dag er udemokratisk. 
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 

Sider