Campus

Jul. Spesiallaget julequiz til Khronos lesere: Sjekk ut 100 spørsmål og svar.  
Jul. I år er det «bare» 14 til bords når fakultetsdirektør Marja Lundell på staselige Moer gård i Akershus byr på norsk/svensk julefeiring. Men først skal det plukkes 19.000 egg.  
Høgskulen på Vestlandet. 36 vil bli studentombud på Høgskulen på Vestalndet. Sjå søkarlista her. 
Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet satsar digitalt når dei skal auka samhandling og minska konsekvensar av sju timars reiseveg mellom Førde og Haugesund. 
Film. Min pappa Toni Erdmann er en far-datter film som føles betydningsfull. Men den krever at man bruker noen krefter på den. Velger man det, får man mye igjen 
Kvalitet. Ledelsen både ved Høgskolen i Oslo og Akershusog Sørøst-Norge er bekymret for at kravet om å dokumentere høy internasjonal kvalitet skal forsinke universitetsplanene. 
Nynorsk. Mange klagar, men nynorsksyndene held fram, fortel Norsk Målungdom. Tal frå ny klageportal syner at det framleis står dårleg til, og NTNU er ein versting. 
Budsjettforliket. Oslo-området får flere stipendiater og studieplasser som et resultat av budsjettforliket i Stortinget. 
Rektor. Styret ved Göteborgs universitet skal ha fått klar anbefaling om å ansette Ole Petter Ottersen som ny rektor. Endelig beslutning blir tatt i januar. 
Direkte. Torsdag 22. desember er dag 2 av styremøtet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fagleg plattform, profil og strategi er mellom sakene som skal behandlast. 
Ny direktør. Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus sendte i dag saken med ansettelse av ny organisasjons- og virksomhetsdirektør tilbake til administrasjonen. 
Direkte. Da er ordningen med studentombud på Høgskolen i Oslo og Akershus vedtatt som en permanent ordning. Ombudet skal legges til HR-avdelingen. 
Økonomi. Rektor Curt Rice trenger penger til universitetssatsingen og vil ta hånd om pengene som fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus ikke har greid å bruke opp. Nå kommer retningslinjer for inndragningen. 
Tilsetting. Innstillinga blei snudd om på, styret delt på midten, og både livstru og homofilt ekteskap kom opp i debatten om kven som skulle bli den første rektoren ved Høgskulen på Vestlandet. 
Tilgang. Forslaget om å halda søndagsope ved alle lesesalane ved Høgskolen i Bergen (HiB) blei torsdag nedstemt i høgskulestyret. Av dei 19 største høgskulane og universiteta i Noreg er HiB då den einaste som berre har avgrensa ope. 
Lovforslag. Regjeringen vil endre lovverket for å sikre at pengene det offentlige gir til private høgskoler og fagskoler, går til studentenes beste. 
Honorar. Trine Syvertsen, styreleder på Høgskolen i Oslo og Akershus, får neste år økt godtgjørelse på mellom 78.000 og 123.000 kroner, etter at departementet har vedtatt nye satser. 
Ledig stilling. Nå har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utlyst rektorstillingen sin. Aktuelle kandidater må ha «fortrinnsvis professorkompetanse». 
Karakterer. Ifølge en ny rapport fra NIFU er ikke karakterer eller utenlandsopphold blant de viktigste kriteriene i en ansettelsesprosess. 
Oppgjør. De største lønnstilleggene ved Høgskolen i Oslo og Akershus gikk i år til direktører i sentraladministrasjonen. Samtlige fagforeninger kritiserer det de mener er høye lederlønninger ved høgskolen.  

Sider