Har du noe på hjertet? Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.
Populære stikkord:
Innlegg (57)
Kvalitet (56)
Forskning (56)
UiO (41)
Struktur (38)
HiOA (33)
Kronikk (32)
Fusjon (29)
Utdanning (27)
Ledelse (27)
NTNU (25)
Debatt (23)
Ottersen (21)
Kvalitet. Finansieringa av forsking i Norge er vindskeiv og må rettast opp. Forskingsrådet kan fortsatt ha ei rolle, men den bør bli langt meir avgrensa enn i dag, skriv førsteamanuensis ved HiOA, Erik Døving. 
Kvalitet. Er utviklingsavtalene mellom departementet og universiteter og høgskoler en nyskapning eller vanskapning i norsk forskningspolitikk, spør UiO-rektor Ole Petter Ottersen. 
Kvalitet. Regjeringen satser stort på fremragende miljøer, blant annet ved Universitetet i Oslo, skriver stortingsrepresentant Kristin Vinje (H). 
Tellekant. For å være helt ærlig, så ser jeg tilnærmet ingenting positivt med måten Forskningsrådet finansierer humanistisk grunnforskning på i dag, skriver professor ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn.  
Økonomi. De store breddeuniversitetene har hatt minst vekst, selv om disse har de beste resultatene. Dette harmonerer dårlig med ambisjonene om flere verdensledende forskningsmiljøer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Språk. Det er et paradoks at det mest synlige språket vi har her i landet, tegnspråk, så lett blir usynliggjort og glemt, skriver professor Arnfinn Muruvik Vonen. Mandag er tegnspråk tema på HiOA. 
Struktur. Handelshøyskolene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og NMBU i Ås kan slås sammen, mener professor Øystein Strøm ved Handelshøyskolen ved HiOA. 
Kompetanse. Kunnskapssynet som gjer seg gjeldande når førstelektor- og dosent-kompetanse står på dagsorden gir grunn til uro, skriv dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal.  
Kvalitet. Vi kan ikke ha et system hvor studentene tjener på at medstudentene gjør det dårlig, skriver Pål Adrian Ryen og Amund Thomassen i Norsk studentorganisasjon i svar til Curt Rice og Bjørn Haugstad. 
Fusjon. «Reclaiming our University» heiter rørsla som peikar på toppstyrt leiing, målstyring og byråkratisering som øydeleggjande faktorar. Vi kan nå starte ei liknande rørsle i Noreg, meiner Bjarne Vandeskog. 
Forskningsrådet. Ved at forskningsmidler lyses ut i konkurranse og søknadene evalueres av internasjonale fagfeller, sikrer vi at de beste prosjektene får støtte, skriver Bjørn Haugstad. 
Barnevern. En styrking av utdanningen for barnevernspedagoger er ikke nødvendigvis det samme som å gjøre den femårig, sier professor Lars Inge Terum.  
Kvalitet. Statssekretær Bjørn Haugstad finner det forfriskende å være rykende uenig med HiOA-rektor Curt Rice, og mener i tillegg Rice har misforstått. 
Karakterer. Hva hjelper det å være streng i form av å gi studentene dårlige karakterer, spør Anton Havnes ved HiOA/Universitetet i Oxford. 
Fusjon. Prorektor ved HiOA, Morten Irgens, mener det er valgt en litt snirklete, indirekte og underlig vei for å bli kvitt todelingen i universitets- og høgskolesektoren. Men han ser mål.  
Utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 
Vil bli best. Her er fem punkter fra prorektor Nina Waaler ved HiOA og nestleder i Studentparlamentet, Helene Kongerud, for bedre involvering av studentene. 
Kvalitet. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, påpeker selvmotsigelser i norsk karakterfastsetting og ser på sammenhengen mellom utviklingen i karakterer og kvalitet. 
Utdanning. Professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Einar-Arne Drivenes, finner det ufattelig at et tilfeldig antall studenter skal være et kriterium på studiekvalitet. 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Ansatte knyttet til flere doktorgradsprogram på Høgskolen i Oslo og Akershus er bekymret for konsekvensene av et styrevedtak, og de håper høgskolens ledelse kan reversere vedtaket. 
NHO. Vi håper å kunne legge til grunn for det videre arbeidet en gjensidig respekt for arbeidslivets behov og universitetenes viktige rolle som autonome samfunnsinsitusjoner, skriver rektor ved UiT, Anne Husebekk i innlegg i NHO-debatten. 
NHO. Det er synd at alt er så svart-hvitt i NHOs verden når virkeligheten er så komplisert og nyansert, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
NIFU. Kristin Skogen Lund i NHO, uttrykker bekymring basert på feil fakta i debatten om samfunnsfag vs realister og teknologer i høyere utdanning, skriver Liv Anne Støren og Sveinung Skule i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).  
NHO. Direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener det er en stor misforståelse at NHO ikke anerkjenner betydningen av samfunnsfag og humaniora, og svarer her på kritikken fra UiB-rektor Dag Rune Olsen. 
Utdanning. Om vi som nasjon velger å gå for en løsning der vi bare utdanner skreddersydde kandidater for å løse dagens problemer vil vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen ,i dette innlegget.  
Nye tider. Er dette noe for et kommende universitet å bruke tid og penger på, spør James Godbolt, som synes det er både flaut og komisk at det nye fakultetet Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal åpnes med en «motivasjonstime» med instruktør i Lightning Process tirsdag.  
Forsking. Vi må innsjå at Noregs forskingsråd er eit dyrt og overflødig mellomledd, skriv førsteamanuensis Erik Døving, i dette innlegget. 
Kvalitet. Studentenes hverdag vil stå i sentrum når kvalitetsmeldingen legges fram på nyåret, skriver Høyres stortingsrepresentant, Kristin Vinje.  
Etikk. Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet på Universitet i Oslo, mener å ha sett flere saker denne høsten, deriblant Kissinger-saken, som tilsier at UiO må etablere et etikkutvalg. 
Ekspertise. UiB-professor Frank Aarebrot snakket seg til overskrift i Telenor-dramaet: «— Brekke hadde vært sparket av Røkke». Hva vet egentlig Aarebrot om styring og ledelse av aksjeselskaper, spør Audun Farbrot ved Handelshøyskolen BI
Lønn. Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap på HiOA, Dag Flater Hwang, tar et oppgjør med høgskolens lønnspolitikk. 
Fusjon. Styret for Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde vil se på mulighetene for tett strategisk samarbeid, eller fusjon, med NTNU
Kissinger. Tobias Drevland Lund fra Venstrealliansen ved Universitetet i Oslo kommer i dette innlegget med hard kritikk av Kissinger-besøket. 
Kvalitet. Vi vil at universiteter og høgskoler skal få større selvstendighet, sterkere fagmiljø og mer egenart. Derfor har vi gjennomført flere reformer, skriver statssekretær Bjørn Haugstad i sitt svar til Hilde Gunn Slottemo. 
Regnskap. Kanskje er det på tide at tradisjonelle organisasjonsformer og regnskapsprosedyrer gjenoppdages i akademia, spør Noralv Veggeland fra Høgskolen i Lillehammer.  
Ytringer. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er langt på vei enig i kritikken mot helgens møte med Henry Kissinger i Universitetets aula. 
Profesjon. Som profesjonsutdanning må vi jevnlig stille spørsmål ved om våre rutiner for skikkethetsvurderinger er gode nok for å vurdere faglig og relasjonell kompetanse hos studentene, skriver Kari Høium om kritikken mot barnevernutdanningen. 
Læremidler. Skriving av lærebøker blir ikke verdsatt i akademiske kretser. Det er en trussel at forfatterne må lage lærebøker som en fritidsaktivitet, skriver Læremiddelutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  
Etisk teori. Profesjonsutøveren har ingen lett oppgave foran seg når det gjelder valg av etisk teori. Etikere er nemlig ikke enige seg imellom om hvordan etiske dilemmaer skal løses eller hvilke etisk teori som er mest sann eller til mest hjelp for å løse dilemmaer, skriver Lars Rune Halvorsen ved Høgskolen i Østfold i denne kronikken. 
Ex.phil. Kravet om ex.phil. skal selvsagt også gjelde for de treårige ingeniørutdanningene på NTNU, mener nestleder i Studenttinget NTNU, Marte Øien, og tilbakeviser kritikken fra Trondheim Teknikersamfunn som sier nei til ex.phil.  
Letter. In this open letter, masters student Henry Mutebe pleads for the Ugandan Parliament to reopen the Makarere University in Kampala, Uganda’s largest, that has been closed for two months. 
Ex.phil. Studentene ved NTNUs Fakultet for Teknologi går imot innføringen av ex.phil, og vil ikke ha en storebror på Gløshaugen som tar avgjørelser til deres beste. 
Turbostipend. Kaja Elisabeth de Ru svarer leder av Høyres Studenterforbund: — Jeg syns det er underlig at man heller vil belønne studenter for noe de i utgangspunktet skal klare, enn å faktisk ta fatt i problemet. 
Turbostipend. Leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener at leder i Høyres Studenterforbund har sovet i timen. 
Universitet. Har norske universiteter blitt en parodi på seg selv, spør professor ved Nord universitet, Hilde Gunn Slottemo, i denne kronikken.  
Budsjett 2017. Jeg hadde aldri trodd at jeg i løpet av min tid som rektor skulle bli nødt til å hente fram ordet «hvileskjær» for å beskrive et budsjett. Nå – etter helgens budsjettenighet – er dette uunngåelig, skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO. 
Turbostipend. Om Norsk studentorganisasjon (NSO) er enige i at norske studenters lave gjennomføring er et sykdomstegn, bør de være enige i at ettergivelse av stipend for effektive studenter er riktig medisin, skriver leder for Høyres studenter, Emil Ellefsen. 
PISA. Jeg er enig med Torbjørn Røe Isaksen at det står bra til i norsk skole, og at internasjonale studier bekrefter dette. Men jeg mener Isaksen tar feil når han presenterer dette som noe nytt, skriver stipendiat på HiOA, Tarjei Helleland. 
Open Access. Åpen tilgang eller Open access er politisk hett. EU har nylig bestemt at det skal være åpen tilgang til offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge bør vel ikke være dårligere, spør Lars Egeland i denne kronikken. 
Personalpolitikk. Man trenger en sunn debatt om forvaltningen av de viktige menneskelige ressursene på Høgskolen i Oslo og Akershus. Verktøykassen på personalfeltet er antikvarisk, skriver førsteamanuensis Dag Flater Hwang. 
Skole. Tirsdag, blir nok en ny internasjonal skoleundersøkelse som pleier å skape debatt lagt fram. PISA-testene gir ikke noe heldekkende kvalitetsmål på den norske skolen, skriver Bjørn Smestad, dosent i matematikkdidaktikk på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Svalbard. Realfag og teknologiundervisningen på Universitetet i Oslo legges om, og som endel av omlegging blir studentene tilbudt en ny arktisk profil på utdanningen, skriver dekan og studiedekan, Morten Dæhlen og Solveig Kristensen. 
Barnevern. Førstelektor Jan Storø ved barnevernutdanningen på HiOA reagerer på kritikken av utdanningen. Han mener at en del påstander både er drøye og usanne, men er enig i andre deler av kritikken.  
Forskning. Det er de unge forskerne som er fremtiden vår og det er institusjonenes oppgave å vise dem veien, skriver Hilde Irene Nebb og Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Molde. NIFU har imøtegått min påstand om at rapporten instituttet nylig har laget for Høgskolen i Molde har faglige svakheter. På generelt plan kan vi være enige om at forskningsarbeid alltid har faglige svakheter, skriver rektor Hallgeir Gammelsæter.  
Molde-debatt. Hallgeir Gammelsæter har lest NIFUs utredning av fusjonsalternativer og er kritisk. Vi er kritiske til hans lesning, skriver fire NIFU-ansatte. 
Ex. Phil. De skal løse samfunnsutfordringer vi ennå ikke kjenner med teknologi som ennå ikke er funnet opp. Hvordan kan vi gi studentene våre et felles kunnskapsgrunnlag som gjør dem forberedt på å takle dette, spør prorektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nina Waaler. 
Karriere. Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene, skriver Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, rektor- og prorektorkandidater ved UiO. 
Post-truth. Mangel på tillit er den største utfordringen i dagens formidling. Hvorfor ikke erstatte enveisbegrepet formidling med det mer symmetriske kunnskapsutveksling, spør rektor Ole Petter Ottersen. 
Tester. Om kort tid kommer det nye resultater fra testene Timss og PISA. Jeg tipper at vi ligger midt i laget blant de rikeste landene, og at det blir oppfattet som en skandale, skriver professor emeritus Svein Sjøberg.