Arkiv: januar 2017

Utdanning. Professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Einar-Arne Drivenes, finner det ufattelig at et tilfeldig antall studenter skal være et kriterium på studiekvalitet. 
Høyere utdanning. En ny lov i Danmark gjør at studenter ikke får finansiert mer enn én bachelorgrad og én mastergrad. I Norge møter lovendringen skepsis. 
Kvalitet. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, påpeker selvmotsigelser i norsk karakterfastsetting og ser på sammenhengen mellom utviklingen i karakterer og kvalitet. 
HiOA. Studenter på radiografi forbedret strykprosenten fra 35 til 7 prosent i faget anatomi og fysiologi. Forelesere trekker fram elæringsopplegg som en forklaring, studentene vektlegger forbedret eksamen. 
Vil bli best. Her er fem punkter fra prorektor Nina Waaler ved HiOA og nestleder i Studentparlamentet, Helene Kongerud, for bedre involvering av studentene. 
Utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 
Dekaner. 21 personer har søkt seks dekanstillinger ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ni av dem vil bli øverste leder på Biovitenskap. 
Barnevern. Flere universiteter ønsker nå å forlenge utdanningen i barnevern, slik at den i likhet med lærerutdanningene blir på fem år. Agder, Tromsø og Nord universitet er i gang med planer. 
Barnevern. Barnevernsstudenter tror ikke en mastergrad vil gjøre dem til bedre barnevernspedagoger, men de foreslår heller å innføre aldersgrense og opptakskrav. 
NTNU. Hilde Skeie saksøker staten etter at hun mistet stillingen som leder.
Kvalitet. Isaksen vil opprette et vitenskapelig råd for regjeringen for å sikre at det offentlige er gode nok til å basere politiske beslutninger på den siste og beste forskningen. 
Karakterer. Hva hjelper det å være streng i form av å gi studentene dårlige karakterer, spør Anton Havnes ved HiOA/Universitetet i Oxford. 
Fusjon. Både på NTNU og på Høgskulen i Sogn og Fjordane hadde studentene potensielt avgjørende roller i spørsmålet om fusjon eller ikke. Studentene taklet presset på ulikt vis, noen til og med med ekstern coach som toppidrettsutøvere bruker.  
Avgift. Flertallet i Senterpartiets programkomite foreslår å innføre skolepenger for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Studentene protesterer. 
Fusjon. Prorektor ved HiOA, Morten Irgens, mener det er valgt en litt snirklete, indirekte og underlig vei for å bli kvitt todelingen i universitets- og høgskolesektoren. Men han ser mål.  
Kvalitet. Lærerne i høyere utdanning er godt fornøyde med sin egen innsats, men synes at studentene legger for liten og ujevn arbeidsinnsats inn i studiene, går det fram av en undersøkelse som NOKUT legger fram i dag. 
Kvalitet. Statssekretær Bjørn Haugstad finner det forfriskende å være rykende uenig med HiOA-rektor Curt Rice, og mener i tillegg Rice har misforstått. 
Fusjonspenger. Kunnskapsdepartementet har nå fordelt 125,5 millioner kroner til høyskoler og universiteter som har slått seg sammen. 
Barnevern. En styrking av utdanningen for barnevernspedagoger er ikke nødvendigvis det samme som å gjøre den femårig, sier professor Lars Inge Terum.  
Ny jobb. Styret ved Göteborgs universitet har i dag innstilt UiO-rektor Ole Petter Ottersen, som ny rektor. Den svenske regjeringen avgjør til slutt. Ottersen selv sier han synes det er veldig hyggelig med en slik tillit. 
Opning. Erna Solberg delte ut 39 millionar kroner under opninga til den hardbalne Høgskulen på Vestlandet. 
Forskningsrådet. Ved at forskningsmidler lyses ut i konkurranse og søknadene evalueres av internasjonale fagfeller, sikrer vi at de beste prosjektene får støtte, skriver Bjørn Haugstad. 
Valg. Oslo Høyre sin nominasjonskomite har vraket Kristin Vinje fra en sikker fjerdeplass foran årets stortingsvalg, og satt henne ned til sjuendeplass. — Jeg er skuffet, men jeg vil kjempe for plassen, sier Vinje.  
Valg. Kampen om fulltidsvervene i Norsk studentorganisasjon er i gang. To kandidater har meldt sine kandidatur. Mats Beldo fra UiT vil bli leder, Jone Trovåg fra NTNU nestleder. 
Kvalitet. Bildet av akademikerne som skyr undervisning og løper tilbake til forskningen sin så fort hun eller han kan, er en gang for alle knust av ny NOKUT-rapport. 
Valg. Hele rektorteamet til Anne Husebekk stiller til gjenvalg ved UiT Norges arktiske universitet. Hittil er det ingen motkandidater. 
Studentøkonomi. Lag et budsjett, sett pengene på sparekonto og eliminer unødvendige utgifter er rådene til forbrukerøkonom ved Nordea, Elin Reitan. 
Fusjon. «Reclaiming our University» heiter rørsla som peikar på toppstyrt leiing, målstyring og byråkratisering som øydeleggjande faktorar. Vi kan nå starte ei liknande rørsle i Noreg, meiner Bjarne Vandeskog. 
Fusjon. Studentdemokratiet ved den nye Høgskolen i Innlandet har delt ledelse, enn så lenge. 
Kvalitet. Vi kan ikke ha et system hvor studentene tjener på at medstudentene gjør det dårlig, skriver Pål Adrian Ryen og Amund Thomassen i Norsk studentorganisasjon i svar til Curt Rice og Bjørn Haugstad. 

Sider